Er is een hoop vrome onzin

God & Jezus > Vrome onzin


Er is een hoop vrome onzin
Er is een hoop vrome onzin

Als je er oog en oor voor hebt (en voor wilt hebben), de nodige kennis van het Woord van God en daarbij vooral de wijsheid van de Heilige Geest hebt, kun je in toenemende mate herkennen hoe christenen en zoekenden zich laten misleiden en elkaar naar de verdoemenis helpen.

Verzameld en becommentarieerd door Ray Heijder

22 januari 2018 | “God is zo vaak in ons teleurgesteld”

Je hoort de uitspraak vaak in christelijke kringen waar men zich (vooral voor de omgeving en niet voor God) aan het klein maken is iets dat ze al almachtig hebben gekozen. Men heeft zichzelf aangeleerd of laten aanleren dat het nodig is om je voor Hem te verootmoedigen (vernederen) en dus doet men dat maar, anders wordt men berispt door groepsgenoten of zelfs door de voorganger. Dat almachtige dat wordt aanbeden, is ongemerkt de ego zelf.

Maar God kan niet worden teleurgesteld!
Teleurstelling is een menselijke emotie die voortkomt uit verwachting. God verwacht niets, want Hij weet en overziet alles. In verwachten zit onzekerheid. Voor God is niets onzeker!

Ja, het berouwde Hem al heel vroeg in de geschiedenis dat Hij de mens had gemaakt door de slechtheid die Hij in hen zag (lees in de Bijbel: Genesis 6:6). Maar overviel Hem dat dan? Nee, maar ook al is vooraf bekend dat iets zal gebeuren, dan doet het nog wel verdriet als het eenmaal zover is. Jij hebt vast in je eigen leven voorbeelden daarvan.

Toch geeft God in Zijn genade de mens voortdurend nieuwe kansen. Ook al is Hem bekend dat Hij niets aan ons heeft. Maar ooit houdt dat een keer op. Dat moment is dichterbij dan we denken.


21 januari 2018 | “Het is altijd de wil van God dat we gezond en voorspoedig zijn”

Eigenlijk klopt dit helemaal en ook helemaal niet! Het hangt helemaal af van de context waarin je het bekijkt. Helaas wordt de uitspraak meestal gebruikt om christenen te misleiden, geld uit de zak te kloppen en afhankelijk te maken. Niet afhankelijk van God, maar van een mens die vooral uit is op zijn of haar eigen gezondheid en voorspoed.

Het is de favoriete leus van de welvaartspredikers die alleen maar aan hun imperium bouwen en eigenlijk hun aanhangers haten en bovenal God.

Enkele bekende satanisten (duivelsaanbidders) zijn Ophrah WinfreyKenneth & Gloria Copeland, Benny Hinn, Joel & Victoria Osteen, Joyce Meyer en in Nederland Matteus van der Steen en Jan Zijlstra.

In plaats van op onze gezondheid en voorspoed moeten we ons richten op God en wat Hij echt wil. Dat is soms wel, maar meestal niet hetzelfde als onze eigen invulling.

Zo wilde Hij dat Zijn Zoon zich liet martelen en aan een kruis nagelen. Jezus begreep dat en maakte zich er gehoorzaam ondergeschikt aan. Tot twee keer toe vroeg Hij aan God of dat wat Hem zou overkomen aan Hem voorbij zou kunnen gaan. Maar Jezus zei er beide keren bij dat de wil van God voor Hem doorslaggevend was.

Wat er uiteindelijk met Jezus Christus gebeurde, zag er niet zo gezond en voorspoedig uit, of wel?
Lees in de Bijbel: Matteüs 26:39-42


God & Jezus > Vrome onzin