BKCmodelteksten

Modelteksten

Modeltekst voorschot algemene bijstand

Versie 2019.01 | 15 februari 2019 | Wettelijke grondslag: Participatiewet artikel 52

Voorschot
De afhandeling van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering mag 8 weken duren (tot een maximum van 16 weken als de gemeente meer gegevens van u nodig heeft).

Vanaf 4 weken na de aanvraagdatum krijgt u automatisch elke 4 weken een voorschot totdat er een besluit is genomen door de gemeente over uw recht op een bijstandsuitkering.
Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen.

Geen voorschot
Er zijn drie uitzonderingen waarbij de gemeente u geen voorschot verstrekt:

U heeft de gegevens waar de gemeente om heeft gevraagd nog niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dat is u te verwijten;
U werkt onvoldoende mee;
Op het moment van de aanvraag is al duidelijk dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering.

Verrekening of terugbetaling
Bijstand die u als voorschot heeft ontvangen, wordt door de gemeente verrekend met uw definitieve uitkering.
Als blijkt dat u toch geen recht heeft op een bijstandsuitkering moet u terugbetalen wat u is voorgeschoten.

Originele wettekst (Participatiewet)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2019-01-01

Participatiewet artikel 52

Momenteel 1 modeltekst beschikbaar:
Voorschot algemene bijstand


Weet u het beter?

Dat horen we graag!

Onze modelteksten zijn opgesteld vanuit wetgeving en op basis van best practices bij gemeenten.

Ze zijn ook het resultaat van voortschrijdend inzicht dankzij mensen die het beter weten en overleg met hen (zoals juristen, beleidsmedewerkers of vakspecialisten).

Heeft u een voorstel tot verbetering?
We houden ons zeer aanbevolen!

Mail ons (info@burgerkrachtcentraal.nl) of gebruik het contactformulier.