Modermismen anno nu

Modermismen - Kees van Kooten
Modermismen (1985)

Velen hebben ze gelezen, de verhalen van Kees van Kooten waarin iets mis gaat. Het leven geeft dagelijks aanleiding tot Modermismen. Er is een incongruentie (ongerijmdheid) tussen de werkelijkheid zoals zij is en zoals wij haar zouden wensen. Van Kooten liet ons lachen om zijn wanhopige pogingen dit verschil te overbruggen.

Dat was toen al zo in 1985 en vandaag is het niet anders. Hoewel, tegenwoordig gaat er veel meer mis waarbij de propagandisten van politiek, regering en overheid ons anders willen laten geloven.

Daarom Modernismen anno nu.

Of we er in onze tijd om kunnen lachen? Ja, ware het niet dat de werkelijkheid vaak om te huilen is en de kloof met de gewenste situatie gaapt als een stinkende wond.