Motie wijziging afsluitende zin moties

DERDE KAMER DER BURGERIJ

[ludieke, satirische actie, maar een o zo trieste realiteit betreffende]

DERDE KAMER DER BURGERIJ

Vergaderjaar 2017-2018

BurgerkrachtCentraal.nl

MOTIE VAN HET LID RAY HEIJDER
Voorgesteld 5 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de maatschappelijke discussie die op tal van echelons wordt gevoerd binnen alle lagen van de bevolking inclusief politiek, regering en overheid, alsmede op de staatstelevisie NPO nadrukkelijk in de programma’s Pauw en DWDD, doch ook in het commercieel domein, bovendien in andere media waaronder nadrukkelijk de sociale media (in het bijzonder Twitter) de verwarring hoogtij viert en wat recht is krom is en wat krom is recht;

overwegende dat vooral de regering de bevolking voortdurend en systematisch op het verkeerde been zet door het afgeven van wisselende, inconsistente signalen, het aankondigen van gefingeerde beperkende maatregelen om deze vervolgens onder luid applaus weer in te trekken, het verbreken van verkiezingsbeloften onder het mom van de noodzaak dat er nu eenmaal slechts door het sluiten van compromissen kan worden geregeerd, het schaamteloos en weglachende liegen zelfs door de hoogste regeringsfunctionaris waardoor de waarheid geen absolute waarde meer is, het beschamen van democratische waarden en voortijdig schenden van nog niet veranderde of opgeheven wetten, het oplaten van proefballonnen en wat dies meer zij,

verzoekt de regering om het standaard format voor de tekst van een motie te wijzigen voor zover het de afsluitende zin betreft, om aan te sluiten op de hedendaagse realiteit en dat dienende het ‘en gaat over tot orde van de dag’ te vervangen door ‘en gaat over tot de CHAOS van de dag’.

en gaat over tot de chaos van de dag.

Heijder

 

 

 

 

Een reactie plaatsen