Narcistisch Arnhem is asociaal tot op het bot

Gemeente Arnhem is bestuurlijk verrot tot op het bot

Gemeenten weten zich gehouden aan wetten- en regelgeving als het gaat om reageren op verzoeken en vragen van burgers. Maar zelfs dan nog presteren ze het veelvuldig om zich in stilzwijgen te hullen. Mijn eigen ervaring en van enkele kennissen van mij, is dat gemeenten je zelfs de ‘silent treatment’ weten te geven, ofwel je compleet doodzwijgen. Gemeente Arnhem is daar voor mij een zeer overtuigend voorbeeld van. Deze overheidsorganisatie classificeer ik bij deze dan ook als asociaal tot op het bot.

Door Ray Heijder

Ik heb verwoede pogingen van burgers voorbij zien komen om in contact te komen met de gemeente Arnhem. Dit strekt zich soms zelfs uit over jaren! De gemeente Arnhem geeft totaal geen reactie. Waar het gaat om correspondentie met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, lijkt het hoogst haalbare een vermelding op de lijst ingekomen stukken. Meestal komt de burger daarbij niet verder dan de status ‘voor kennisgeving aangenomen’.

Slechts in enkele gevallen komt de burger iets verder met ‘ter afdoening in handen gesteld van het college’. Dan denk je dat er echt iets gaat gebeuren met je brief. Heel vaak echter houdt het daar dan ook bij op. Dan kun je na verloop van tijd nog eens een herinnering sturen, maar die blijft dan ook weer onbeantwoord.

Het is bedoeld om je als burger aan jezelf te laten twijfelen. Het is de dezelfde aanpak als van narcisten. Naast het doodzwijgen (‘silent treatment’) wordt ook het gaslighten

Het is werkelijk bar en boos gesteld bij de gemeente Arnhem en eigenlijk is dit niet alleen asociaal, maar ronduit onbeschoft richting de burgers te noemen.


Over gehele linie

Het is zorgwekkend hoe de gemeente Arnhem het langdurig voor elkaar krijgt om de gelederen te sluiten bij haar methode van ‘silent treatment’ (doodzwijgen)  richting de burgers. Zorgwekkend omdat er een drijvende kracht moet zijn om dit mogelijk te maken. Ergens binnen de gemeente Arnhem moet er iets zijn geregeld waardoor het regenteske bolwerk hermetisch afgesloten blijft. Je krijgt er kippenvel van als je erover gaat filosoferen.

Zelf heb ik ervaren dat de enige reactie die je hoogstens kunt lospeuteren een burgeronvriendelijke sneer is van de raadslid. Maar dat is dan ook alles. Dat is mij niet alleen bij Arnhem, maar bij een aantal andere gemeenten overkomen.

Over de gehele linie is in Arnhem het bestuur en de lokale democratie in en in verrot. 

Lees ook:
‘Arnhemse bestuurders maken zich schuldig aan schofferen en intimideren’


Juist Arnhem!

Hoe stijver een gemeente de kaken op elkaar houdt, hoe meer de noodzaak om juist daar te gaan wroeten. Die regel pas ik al toe bij de gemeente Nijmegen in het Schandaal Rigtergroep.

Voor Arnhem is er nog een extra, heel belangrijke reden om er alle energie op in te zetten om zoveel mogelijk te onthullen wat het bestuur er te verbergen heeft:

Arnhem is leidende centrumgemeente in de Regio Centraal Gelderland. Daarmee is haar verrotte karakter een gevaar voor 11 andere gemeenten!

Die andere andere gemeenten hebben natuurlijk ook zelf een verantwoordelijkheid, maar het is inmiddels bekend dat door gemeenschappelijke regelingen de legitimiteit van het lokaal bestuur ernstig kan worden beschadigd. Dat komt vooral door het verlengde en verlegde karakter daarvan waardoor iedereen het overzicht verliest. Behalve dan degenen met niet altijd even burgervriendelijke bedoelingen (vaak zijn dat externen en graaiers!)

Het betreft overigens de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen
Westervoort en Zevenaar

Een reactie plaatsen