Nationale ombudsman bewijst weer een flutorgaan te zijn

< dossier Zoekmaand Zutphen/Lochem

Nationale ombudsman bewijst weer een flutorgaan te zijn

Met telkens toenemende verontwaardiging kunnen we stijl achterover vallen door de nutteloosheid van een instelling waaraan jaarlijks een flink bedrag gemeenschapsgeld wordt overgemaakt. De Nationale ombudsman, een totaal overbodig lichaamsdeel dat je kunt vergelijken met het wormvormig aanhangsel (de appendix) aan de blinde darm. Voor de mens met zijn moderne dieet en levenswijze lijkt de appendix meer risico dan nut te verschaffen. Als Reinier van Zutphen met zijn team hun biezen pakken, zullen we er na 35 jubileumjaren maar weinig van merken.

Door Ray Heijder

Toch heb een soort plaat voor mijn kop. Tenminste zo kan het overkomen als ik wederom de Nationale ombudsman of de Kinderombudsman betrek bij kwesties waar het burgerbelang op het spel staat. Toch steeds weer proberen zoals meest recentelijk bij de commotie rond de voorgestelde bijstand zoekmaand in Zutphen en Lochem.
Tip over mogelijke wetsovertreding Zutphen en Lochem


Compleet zinloos?

Gelukkig is de vooraf al ingeschatte kansloze inspanning van BurgerkrachtCentraal dit keer niet helemaal zinloos, want door de reactie van de Nationale ombudsman die op 6 november 2017 binnenkwam, worden we (opnieuw) met de neus op twee feiten  gedrukt:

Als een gemeente niet is aangesloten bij de Nationale ombudsman kan men er niets mee.

De gemeente Zutphen is niet aangesloten bij de Nationale ombudsman, maar heeft een gemeentelijke ombudsman. Om die reden zijn wij niet bevoegd om de handelwijze van deze gemeente in ons onderzoek te betrekken.”

Dit lijkt (weliswaar vergezocht) op het kunnen plegen van een zedenmisdrijf met verkorte straf als je weigert aan een psychologisch onderzoek mee te doen.

Als de Nationale ombudsman er wel wat mee kan…

In het geval van Lochem heeft de Nationaal ombudsman kennelijk wel bevoegdheid, maar het gaat meestal niet verder dan constateren. Wat we als burgers ook prima kunnen en meestal al hebben gedaan voordat Reinier van Zutphen een paar professionals duur aan het werk zet.

En dan kan er hoogstens een slappe aanbeveling van af of een Het verdient niet de schoonheidsprijs of Dat had anders gemoeten.

Over slappe hap gesproken:

De gemeente Lochem valt wel onder de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en heeft dus ons rapport Behoorlijke bijstand? gekregen. Het is aan de lokale politiek om het college op de uitvoering van de Participatiewet aan te spreken. De ombudsman heeft met zijn rapport de kwestie onder de aandacht gebracht met als doel dat, aan de hand van ons rapport, college en gemeenteraad over dit onderwerp in gesprek gaan om na te gaan of de bijstandsverlening in de gemeente conform de Participatiewet wordt uitgevoerd.

De Nationale ombudsman kan feitelijk helemaal niets en dat is natuurlijk door de financier, de overheid, ook precies zo geregisseerd. Een papieren, maar vooral ook tandeloze tijger.

Maar goed, BurgerkrachtCentraal heeft in elk geval weer een signaal afgegeven en daar worden we door de Nationale ombudsman in elk geval voor bedankt. Next!

Nationale ombudsman bewijst weer een flutorgaan te zijn

Een reactie plaatsen