Aangeklopt bij de Nederlandse Zorgautoriteit inzake Rigtergroep

Aan: Nederlandse Zorgautoriteit, info@nza.nl

Betreft:
Vermeende fraude Rigtergroep Nijmegen

Geachte medewerker van de Nederlandse Zorgautoriteit,

Sinds 10 september 2017 is BurgerkrachtCentraal zich gaan afvragen of de gemeente Nijmegen in de maand juli van dit jaar daadwerkelijk aangifte van fraude heeft gedaan tegen zorginstelling Rigtergroep Nijmegen. Tevens willen we weten bij welke instantie die aangifte is gedaan, aannemende dat de politie het meest voor de hand liggende is.

Tot op heden (5 oktober 2017)  zwijgt de gemeente Nijmegen in alle toonaarden, zelfs nadat BurgerkrachtCentraal openbaar is gaan beweren dat de gemeente de aangifte heeft verzonnen. Als dat echt zo is, zou dat zeer ernstig zijn, zeker aangezien op basis van de beschuldiging Rigtergroep Nijmegen wordt ontmanteld en zelfs faillissement heeft moeten aanvragen.

Dit blijkt op z’n zachtst gezegd ook nog eens tot veel ongemakken bij cliënten te leiden. Bovendien gaat iedereen, inclusief de voltallige media, ervan uit dat er ‘gewoon’ aangifte is gedaan, ook na de geuite twijfels door BurgerkrachtCentraal.

Juist doordat de gemeente Nijmegen zich in compleet stilzwijgen hult (inclusief de controlerende gemeenteraad) wordt het vermoeden van BurgerkrachtCentraal dat er iets heel onrechtmatigs speelt des te krachtiger.

Dankzij een tip van een goed in de zorgbranche ingevoerde burger, kwam ik op deze stap om bij u aan te kloppen voor een actieve bijdrage in de vorm van antwoorden op enkele vragen.

Ik verzoek u om zo spoedig mogelijk uw licht te werpen op deze vragen en vermeld daarbij volledigheidshalve en eerlijkheidshalve dat dit e-mailbericht ook openbaar online staat op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/nederlandse-zorgautoriteit-inzake-rigtergroep/

Niet alleen ik, maar ook een dagelijks groeiende groep verontruste, kritische websitebezoekers volgen deze kwestie. Daaronder bevinden zich ook gedupeerde cliënten van Rigtergroep Nijmegen. Uw spoedige reactie zal zeker enorm worden gewaardeerd in de inmiddels zeer schimmige situatie.

De vragen:

[1] Heeft de NZa ook overwogen om aangifte tegen Rigtergroep Nijmegen te doen? Het is ons bekend dat in andere gevallen de NZa inderdaad aangfite heeft gedaan.

[2] Weet de NZa bij welke instantie de gemeente Nijmegen de vermeende aangifte in juli 2017 heeft gedaan?

[3] Is er op dit moment überhaupt een actieve betrokkenheid van de NZa bij deze kwestie?

[4] Is er betrokkenheid van de NZa bij deze kwestie geweest en zo ja, welke?

[5] Creëert BurgerkrachtCentraal met dit e-mailbericht onduidelijkheid bij de NZa? Zo ja welke? Deze vraag met het oog op eventueel per omgaande te verstrekken verduidelijking door BurgerkrachtCentraal.

Ik dank u alvast voor de te nemen moeite en zie met grote belangstelling uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Sociaal innovator/onderzoeker BurgerkrachtCentraal
http://www.burgerkrachtcentraal.nlEen reactie plaatsen