BKCobservaties

BurgerkrachtCentraal

Start > Observaties

Bedenkelijke teksten

Een korte bloemlezing bedenkelijke teksten met ons commentaar.

MEE NL vreselijk

Een draak van een tekst van cliëntondersteuner MEE. Met ons commentaar.

Vermogenstoets

Gemeenten die niet zorgvuldig zijn bij het informeren over de vermogenstoets bijstand.

Voorbeeldcase Ray Heijder

Een slepende individuele zaak met elementen voor het collectief burgerbelang.

Dure pleisters op onbehoorlijkheid

We laten advocaten en juristen stevig verdienen aan sociale onrechtvaardigheid.

Bijna iedereen de bijstand in

De basisbaan, een onzalig idee dat de opmaat is voor verdere afbraak van de arbeidsmarkt.

Universele levenskracht

Universele levenskracht
Artikelenreeks >

 

Sociaal panopticum

Als je tegen iemand zegt: 'Niet denken aan een zwarte kat', geheid dat die persoon dan direct denkt aan een zwarte kat. Zo werkt het ook als je mensen ervan overtuigt dat ze in de gaten worden gehouden. Zij geloven dat en gedragen zich ernaar.

Het is echter wel nodig om ze er op gezette tijden aan te herinneren. De sfeer van 'Big Brother is watching you' moet levendig worden gehouden?

Maar het is goed om waar mogelijk te ontsnappen aan de gevangenis van het panopticum (of panopticon) en niet alles wat er wordt beweerd voor zoete koek te slikken. Denk zelfstandig na! Betwijfel alles!

Je wordt in de gaten gehouden. Denk je >

 

Behoorlijkheid en de individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een graadmeter voor de behoorlijkheid van een gemeente. Anders dan bij de voorloper ervan, de langdurigheidstoeslag, hebben gemeenten eigenlijk te veel vrijheden in de uitvoeringspraktijk. Meer

Nieuwe paniek in de zorgtent?

Wie een beetje oog heeft voor nieuwsberichten uit het sociaal domein kan het niet zijn ontgaan dat er een nieuwe golf van onheilsberichten over de zorg spoelt. Nu betreft het 'Beschermd wonen', 'Maatschappelijke opvang' en 'Wmo 2015 begeleiding' (BWMOBG). Wat is er aan de hand en is er reden tot paniek? Is het nodig dat gemeenten overstuur raken en dat wethouders zich rot schrikken? En bovenal: moeten we ons als burgers druk gaan maken hierover? Meer