Bedenkelijke teksten

Bedenkelijke teksten

Bijstandsuitkering aanvragen
Een uitkering krijgen, moet u zelf regelen. Hoe eerder u dat doet, hoe eerder wij een uitkering voor u kunnen regelen. In eerste instantie doet u dat via internet. Pas als u er echt niet uitkomt gaat u naar het Inwonersplein, Schoolstraat 50 te Roden voor hulp. Gemeente Noordenveld

Moet je het nou zelf regelen of doet de gemeente dat? En mag je de gemeente alleen lastig vallen als het echt, maar dan ook echt niet anders kan?

divider

Bijstandsuitkering
Woont u in de gemeente Haarlemmermeer? Lukt het u niet om uzelf en uw gezin te onderhouden?
Misschien kunt u tijdelijk bijstand krijgen. Gemeente Haarlemmermeer

Misschien? Is het een loterij of kansspel?

divider

Alle regelingen die er zijn voor mensen met weinig inkomen, zijn nu gebundeld in deze digitale gids: de Online Kansenwijzer. De regelingen variëren van verschillende soorten uitkeringen tot financiële ondersteuning voor kinderen, bijvoorbeeld om te kunnen (blijven) sporten. Gemeente Weesp

Kansenwijzer? Daar schuilt een perverse boodschap in. Alsof je geluk moet hebben om in aanmerking te komen voor een regeling. Dit terwijl verstrekking afhangt van wet- en regelgeving en niet van ‘kop of munt’ of het aantal ogen van de dobbelsteen.

divider

Een bijstandsuitkering wordt verstrekt door de gemeente waar u woont. De gemeente onderzoekt of u recht hebt op bijstand. Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan is dat in het algemeen een gift. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor de periodieke uitkering wordt verstrekt in de vorm van een lening. In dat geval moet u de verstrekte uitkering later terugbetalen. Gemeente Leudal

Recht hebben op en een gift, dat gaat niet samen. Ergens recht op hebben, gaat om afdwingbare dingen. Een gift komt voort uit compassie of een soortgelijke emotie (uit genade). Al dan niet bedoeld, wordt hier aan framing gedaan.

Het spreken van een (geld)lening is wel legitiem, want dit is ook de term die wordt gehanteerd in de Participatiewet. In plaats van 'gift' zou 'om niet' wel overeenkomstig de wet zijn. Hoewel dat nog steeds discutabel is. Het betekent 'zonder vergoeding' of 'zonder tegenprestatie'. Maar er is ook een tegenprestatie genoemd in de Participatiewet (foutje in de wet?)

divider

Hoe werkt het?
De gemeente kijkt of u recht hebt op bijstand. Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. Soms krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand worden gegeven in de vorm van een lening. Die moet u later terugbetalen. Gemeente Beek

'Niet altijd', wanneer niet dan? 'Soms', hoe vaak is dat?
Waarschijnlijk is dit gericht op uitzonderingsgevallen, mensen (zoals de wet het zegt) met een tekortschietend verantwoordelijkheidsbesef.

Die lening? Dat is ook in specifieke uitzonderingssituaties.

Door deze tekst wordt de grote meerderheid waar het deze niet op slaat in verwarring gebracht en er onnodig mee opgezadeld.

divider

Een bijstandsuitkering vraagt u aan op www.werk.nl. U hebt daarbij uw DigiD-inlogcode nodig.

Nadat u een uitkering hebt aangevraagd, nodigt Werk en Inkomen u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te komen. Anders wordt uw uitkering niet in gang gezet. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kijken wij samen met u naar de mogelijkheden om snel (weer) betaald werk te vinden. Als die mogelijkheden er zijn, doen we er alles aan om die op korte termijn te benutten. Wanneer u zelf niet snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen en niet genoeg geld hebt om van te leven, dan zetten wij de uitkeringsaanvraag in gang. Daarvoor hebben wij een geldig identiteitsbewijs van u nodig. Neem dat dus mee naar de bijeenkomst. Gemeente Hengelo

Het in gang zetten van de uitkeringsaanvraag (2x in de tekst) is verwarrend in combinatie met het eerdere gegeven dat de belanghebbende een uitkering heeft aangevraagd. Is dat dan niet zoveel waard? Waarom heb je dat dan moeten doen?

Dit kan worden verbeterd door het niet te hebben over het 'in gang zetten', maar 'verder in behandeling nemen' van de uitkeringsaanvraag.

divider

Bijstandsuitkering, voorschot
Wanneer u een uitkering heeft aangevraagd en u kunt voldoende aantonen dat u geen vermogen meer heeft om bijvoorbeeld te eten, dan kunt u de gemeente om een voorschot op uw uitkering vragen. U kunt dit voorschot pas aanvragen als de wachttijd van 4 weken is verstreken. Gemeente Deventer

Men haalt hier regelingen en voorwaarden door elkaar heen en zo ontstaat een onrechtvaardigheid en een nogal bizar verhaal. Als een belanghebbende kan aantonen dat er geen geld is om te eten, dan is er directe nood (broodnood). Dat kun je niet verwachten dat iemand eens even 4 weken gaat wachten.

Wat hier staat, is overigens pure overtreding van de wet. Maar ook interventie van de Nationale Ombudsman blijkt niet uit te halen.


Observatie

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie