Befehl ist Befehl in Brummen?

BevelBefehl ist Befehl in Brummen?

Het commandocentrum is onlangs onderuit gegaan in het Gelderse Brummen: alle wethouders zijn opgestapt in een bestuurlijke crisis die al een tijd duurt. Maar dat zegt niets over de bevelstructuur. Die is gewoon in tact gebleven, want hoeveel we ook opzien tegen burgemeester en wethouders, het college is toch vooral van ceremoniële waarde. Het echte werk gebeurt door de ambtenaren, waar ook de werkelijke macht ligt.

Het enige nadeel van het ontplofte college is voor ons dat de brief Borging rechtspositie kandidaten WerkFit Brummen voorlopig niet zal worden beantwoord. Als dat al zou gebeuren want wethouders en gemeenteraden zijn niet vermaard om fatsoenlijk reageren.


Befehl!

Zoals gezegd, de bevelstructuur is overeind gebleven en dat zien we terug in correspondentie tussen de gemeente en een inwoner.

Met onze hulp heeft een belanghebbende die gedwongen deelneemt aan de re-integratievoorziening WerkFit een brief aan de leiding geschreven waarin hij zijn onvrede over het plan van aanpak uitspreekt. De reactie vanuit de gemeente naar deze belanghebbende is nogal choquerend.

Geruststellend is nog wel dat de gemeente toegeeft dat het bestaande plan van aanpak 'inderdaad van een tijdje geleden' is en dat er medio november een nieuw uitvoeringsplan komt.

Maar dan volgt iets dat zorgwekkend is:

Bij het accepteren van uw uitkering behoren zoals u weet ook verplichtingen. Verplichtingen zoals de Participatiewet en de vastgestelde gemeente verordening die stelt. Daarom is het niet nodig dat u zelf dit plan van aanpak ondertekent. Mochten u zaken in het plan van aanpak niet duidelijk zijn dan kan uw klantmanager deze toelichten.

Daar zit van alles in wat ons doet griezelen. Vrij vertaald staat er:

U had er niets tegen om uw hand op te houden voor een uitkering, maar denk niet dat dit zonder verplichtingen is. U weet dat ook, ja toch? Die verplichtingen hebben we niet bedacht, maar staan gewoon in de wet en in onze eigen regels. U heeft gewoon te doen wat wij u bevelen, of u er nou voor tekent of niet.

Door het accepteren van de uitkering heeft u niets meer te vertellen.

En val mij niet meer lastig met vragen. Daar is uw klantmanager voor.


Bezwaar

Waaraan voorbij wordt gegaan, is dat belanghebbende niet alleen verplichtingen heeft, maar ook rechten. Die staan ook in de Participatiewet en de vastgestelde gemeenteverordening.

Overigens rammelt er nog wel wat aan die vastgestelde verordening, zeker in relatie tot WerkFit. Niet voor niets staat er nu een nieuwe verordening (verzamelverordening Participatiewet) in de steigers. Daarvan wordt op Brummen.nl gezegd:

Het is de verwachting dat de gemeenteraad nog dit jaar een besluit kan nemen over deze verzamelverordening. Dit met als doel dat de nieuwe afspraken en werkwijzen vanaf 1 januari 2020 in gaan.

Belanghebbende heeft er recht op dat er goede afspraken worden gemaakt en dat deze ook deugdelijk worden vastgelegd in het plan van aanpak. Er moet op kunnen worden teruggevallen en dat kan alleen goed als zowel de gemeente als de belanghebbende voor de afspraken hebben getekend.

Vreemd is trouwens dat de gemeente naar believen laat tekenen of niet. Bij het vorige plan van aanpak moest en zou worden getekend op straffe van een maatregel en nu is het ineens helemaal geen noodzaak?


Waakzaam blijven

We hebben belanghebbende geadviseerd om het nieuwe plan niet klakkeloos te tekenen en de gelegenheid op te eisen om ons er eerst naar te laten kijken. We voorspellen dat er in het nieuwe uitvoeringsplan allerlei gaten kunnen worden geschoten omdat we weten dat gemeenten nauwelijks in staat zijn afspraken deugdelijk op papier te zetten en uit te reiken aan belanghebbenden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie