Borging rechtspositie kandidaten WerkFit Brummen

Borging rechtspositie kandidaten WerkFit Brummen

Gemeente Brummen
wethouder mevrouw J. Pierik

Larcom vestiging Brummen
vestigingsmanager de heer Bert Geurts

Kopie aan fractievoorzitters gemeenteraad Brummen

OPEN BRIEF
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/observaties/borging-rechtspositie-kandidaten-werkfit/

Vaassen, 11 oktober 2019

Geachte mevrouw Pierik, geachte heer Geurts,

Er bereiken ons bij BurgerkrachtCentraal berichten van mensen die werkzaam zijn in het traject WerkFit. Het gaat om kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (geen Wsw).

De kern van die berichten is dat men werkt zonder contract. Eerder zou er wel sprake van een contract zijn geweest.

Voorts zou er geen (of een ontwijkend) antwoord worden gegeven als kandidaten aan de klantmanager werk en/of leiding Larcom vragen om opheldering over organisatorische en inhoudelijke aspecten van het traject.

Omdat de signalen er serieus genoeg voor zijn, kunnen we deze niet negeren zonder contact met u op te nemen.

Onze vraag aan u is of u zich in de situatie herkent.

Is er inderdaad sprake van werken zonder contract?
Is de rechtspositie van kandidaten WerkFit onvoldoende geborgd?
Is het waar dat mensen worden afgescheept als zij kritische vragen stellen?

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
BurgerkrachtCentraal


Vragen