Pleisters op onbehoorlijkheid

Observatie
BurgerkrachtCentraal

Dure pleisters op onbehoorlijkheid

1 maart 2019 | Onze samenleving is doorspekt van oplossingen die helaas nodig lijken te zijn als gevolg van onbehoorlijkheid van overheden waaronder gemeenten. Die oplossingen trekken een zware wissel op de sociale budgetten. Daardoor komt zeer veel geld niet terecht bij de mensen die het echt nodig hebben. Dit levert dan weer wel een heel goed belegde boterham op voor professionals die pleisters op onbehoorlijkheid plakken.

Een duur soort pleister is de rechtsbijstand bij de sociale zekerheid geleverd door advocaten en juristen. Zij strijken enorme bedragen op dankzij het onbehoorlijke overheidshandelen van met name gemeenten. Ze strijden zogenaamd voor de belangen van burgers, maar daar waar ze tegen vechten, mag nooit structureel worden overwonnen. Dat is slecht voor de business. In deze perverse werkwijze schuilt misschien wel de allergrootste onrechtvaardigheid. Het is zelfs zo dat #TijdvoorRechtvaardigheid voorvechters zoals de FNV en de Socialistische Partij hiermee samenspannen!


Advocaten

De advocaten sociaal zekerheidsrecht die ogenschijnlijk aan de kant van de burgers staan, hebben zich verenigd in de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht, ssz-advocaten.nl. Als je een geschil hebt met een gemeente (bijvoorbeeld over de bijstandsuitkering) en een advocaat onder toevoeging ('Pro Deo') nodig hebt, krijg je er meestal een SSZ-advocaat toegewezen.

De verwijzing gebeurt doorgaans door een juridisch loket. Dat is als het ware een voorportaal voor de lucratieve handel in rechtsbijstand.

De vraag daarbij is in hoeverre zo'n advocaat echt aan de kant van de eiser (de burger) staat of dat er achter de schermen handjeklap wordt gedaan tussen de gemachtigde (de SSZ-advocaat) en de verweerder (de gemeente). In veel gevallen dient een SSZ-advocaat de gemeente door telkens inschattingen te maken over de 'schade' die een burger kan veroorzaken.

Voor de advocaat is het altijd prijsschieten. Bij voor een burger kansloze zaak zorgt hij voor een 'smooth' afhandeling waarbij de geit (de burger) en de kool (de gemeente) worden gespaard. Bij een voor de burger kansrijke missie, doet hij de schadebeperking (damage control). In alle gevallen voor een aantrekkelijke, vastomlijnde procesvergoeding die vastligt in de Algemene wet bestuursrecht.


Juristen

Ook juristen zijn afgekomen op de interessante business die door onbehoorlijk overheidshandelen is ontstaan. Bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) manifesteert Kevin Wevers uit Aalten (Jurist Wevers) zich momenteel (en al wat langer) zeer uitdrukkelijk. Hij vindt het naar eigen zeggen heerlijk om gemeenten hard aan te pakken en in de publieke opinie ligt hij heel goed. Hij wordt als een soort nationale held geprezen.

Terwijl we zeer gevoelig zijn voor graaiers in de maatschappij, zien we bij Wevers totaal over het hoofd dat hij lekker verdient. We zijn zo afgeleid door het onfatsoen van gemeenten dat door hem wordt aangepakt, dat we niet in de gaten hebben hoeveel de Robin Hood financieel opstrijkt. Elke individuele case opnieuw.

Wevers kan goed overweg met de FNV (en doet daar nog wel eens iets samen mee). Dan mag het niet verwonderen dat ook de Socialistische Partij hem een warm hart toedraagt. Kom bijvoorbeeld op Twitter niet aan Kevin, want dan springt er zomaar ineens een verontwaardigde SP'er in je nek.

Niet alleen bij de Wmo, maar ook op het gebied van de Participatiewet valt er kaviaar te verdienen. Juridische bureaus worden voortdurend aangeprezen door ervaringsdeskundigen. Zo komen de juristen daarvan aan betaalde opdrachten. Ook struinen ze zelf het internet en social media af om er naar interessante businessopportunities (kansrijke zaken) te vissen.

Wel moet erbij worden gezegd dat deze commerciƫlen voor iedereen een luisterend hoor lijken te hebben: ze adverteren met 'gratis juridisch advies'. Maar als jouw zaak niet in klinkende munt is om te zetten, krijg je slechts tweederangs liefde in de vorm van wat tips.

Je moet er trouwens niet gek van opkijken dat sommige advocaten verbonden aan dergelijke 'burgervriendelijke' bureaus ook wel eens in de rechtbank aan de zijde van een gemeente staan om een burger te scalperen.


Elke case is helaas goud waard

De perversiteit is erin gelegen dat elke individuele case goud waard is. Voor advocaten zowel de voor burgers kansloze als kansrijke gevallen en voor juristen vooral die van de laatstgenoemde categorie.

Dat maakt een idee dat BurgerkrachtCentraal heeft en dat echt in het belang is van de mensen die tegenover de onbehoorlijke overheid komen te staan op voorhand een utopische gedachte.

Wij zouden namelijk graag zien dat advocaten en juristen de krachten bundelen om preventief een vuist te maken tegen onbehoorlijk overheidshandelen. Dat zou pas een echte humane daad richting sociale rechtvaardigheid zijn. Op die manier kunnen gemeente gedwongen worden om hun beleid en uitvoering terug te brengen binnen de wettelijke kaders.

Het zou ook iets heel anders zijn dan als advocaten en bewindvoerders op de achterste benen gaan staan als het Rijk van plan is te morrelen aan de gesubsidieerde (rechts)bijstand.

Maar we houden niet alleen van het dwingen van gemeenten. Ook van begeleiding en advisering. Zeker niet alle gemeenten zijn immers kwaadwillend. Er is ook sprake van onvermogen om het goede te doen doordat het systeem de wet- en regelgeving zodanig heeft ingeregeld dat er helaas brokken worden gemaakt.

Maar zoals uitgelegd, we komen met ons idee met een voor de commerciƫlen onzalig plan dat hoogstens een korte tijd geld in het laatje brengt, maar daarna de lucratieve business laat opdrogen.

Toch blijft BurgerkrachtCentraal volhardend het goede voorbeeld geven door zonder winstoogmerk en voorlopig zelfs met verlies een lans te breken voor behoorlijk overheidshandelen. Het is #TijdvoorBehoorlijkheid, het is #TijdvoorRechtvaardigheid.