Einde sociale gebiedsteams in zicht?

Einde sociale gebiedsteams in zicht?

18 augustus 2019

Stel je bent een goed opgeleide sociaal werker en overweegt om te gaan solliciteren bij een sociaal gebiedsteam, is dat slim? Als je dat doet om werkritme op te doen of te behouden, prima! Maar of het goed is voor de langere termijn is maar zeer de vraag. Misschien toch beter om naar iets uit te zien met meer zekerheden.

Sociale gebiedsteams (we komen ook de termen 'sociale wijkteams' en 'buurtteams' tegen) zijn opgericht om de kloof tussen hulpvragers en gemeenten (met zorgplicht) te dichten en als verbinding naar de zorgaanbieders en andere dienstverleners. Ook zijn ze bedoeld om invulling te geven aan vroegsignalering waardoor dure zorg kan worden vermeden.

Althans dat is de mooie officiële lezing, maar het pakt in de praktijk totaal anders uit, namelijk desastreus. De introductie van sociale gebiedsteams blijkt vooral een lucratieve campagne te zijn geweest voor het commerciële netwerk van adviespartners. Bovendien vinden we in die business ook uitvoerders zodat er niet alleen aan de implementatie en de lancering van sociale gebiedsteams goed geld werd verdiend, maar ook aan de uitvoering.

Een grote en machtige speler in dat commerciële netwerk is de Radar Groep met vele vertakkingen en samenwerkingen (ook in de uitvoering).

Het fenomeen is een aanbestedingsmachine die zichzelf aandrijft en beloont. Advisering is het eerste verdienmodel, maar ook het van daaruit zichzelf aanbesteden in de uitvoering met gemeentebesturen slechts als alibi en voor het tekenen bij het kruisje.

De machine slokt niet alleen het geld op, maar elimineert ook de niet-gecontracteerde aanbieders. Dit gebeurt met allerlei sluwe aanvallen waaronder:

- alleen volledige vergoeding aan contractpartners,
- beschuldigingen van fraude,
- aanhangig maken en uitvergroten van misstanden,
- invliegen van landelijke inspecties en toezichthouders,
- bedrijven om laten vallen en vervolgens overnemen,
- intrekken van subsides,
- geldkraan dichtdraaien,
- loondumptrucs.


Het zit erop voor de gebiedsteams

Inmiddels zijn we in een fase beland waarin blijkt dat de budgetten door het commerciële netwerk nagenoeg zijn leeg getrokken en er veel minder geld van het Rijk naar gemeenten gaat.

Tegen de doelstellingen in is de kloof tussen de burger en de gemeente groter geworden, de verbinding naar zorgaanbieders gebrekkiger dan nooit tevoren en is de zorg juist veel duurder uitgevallen (concludeerde ook het Centraal Planbureau). Vroegsignalering is niet uit de verf gekomen.

Er wordt vanaf nu in een sterfhuisconstructie steeds minder geld gestoken in de gebiedsteams onder het mom dat men met veel minder geld veel meer kan bereiken door anders te gaan werken.

Ondertussen neemt de werkdruk schrikbarend toe, daalt de kwaliteit van de hulpverlening naar zorgwekkende niveaus en zijn de afhankelijke hulpvragers zwaar de dupe.

Hoe nu verder is voor ons als publiek koffiedik kijken. Het systeem weet het al wel en heeft de protocollen klaarliggen. Het zal erop neerkomen dat als eerste de kwetsbare mensen het gaan voelen. Dat er bloed uit gaat lopen, dan hier, dan daar.

Hulpvragers zullen nog meer op hun toch al steeds zwaarder belaste eigen netwerk moeten terugvallen. Het weerstandsvermogen van de omgeving stort in wat we bijvoorbeeld treffend kunnen zien aan de uitgeputte en zuchtende mantelzorgers die nog een beetje zoet worden gehouden met mantelzorgcomplimentjes.

Gelukkig hebben we nog de vele bereidwillige vrijwilligers, maar hoe lang nog als zij ook zelf worden meegetrokken in het moeras?

En het wordt met de dag moeilijker door de individualisering van de samenleving.


En weer nieuwe business

Niet dat het commerciële netwerk hierbij de aftocht blaast. Geenszins want aan de afbraak en de aanpak van de gevolgen daarvan vallen ook weer heel veel euro's te verdienen.

Hét mantra is dus nu (en zal voortdurend zijn):

Minder geld, we moeten anders gaan werken!

Dat kunnen we natuurlijk nooit zonder (dure!) professionele advisering van onder meer de kwartiermakers van Radar Advies (onderdeel van de eerdergenoemde Radar Groep).


Doodlopend