Gaat Laborijn het echt beter doen?

Laborijn

Gaat Laborijn het echt beter doen?

5 juli 2019 | Laborijn, de sociale dienst en het sociaal werkbedrijf (Wsw) voor Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek (en Montferland alleen voor Wsw) is na de enorme commotie in de fase beland van het 'sorry' zeggen. Ook is de periode aan gebroken waarin de wonden worden gelikt en aan verbeteringen worden gedacht. Er wordt zelfs (naar eigen zeggen van het geschokte bestuur en de gezuiverde directie) al begonnen met het daadwerkelijk doorvoeren ervan.

Allemaal leuk en aardig en de belanghebbenden zullen er vast al een beetje wat van merken, nagenietend van de 'oprechte excuses'. De menselijke maat zal heus wel iets aan terrein winnen (voor zolang dat mag duren en men het volhoudt). Uiteindelijk zal er ongetwijfeld een vermindering van het aantal klachten te zien zijn en zullen onder meer de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek dat ook bevestigen.

Maar of het allemaal beklijfd (blijft hangen) en er structureel vooruitgang zal zijn... dat blijft voor ons als het grote publiek gissen. We kunnen het niet meten en mochten de misstanden als een smeulende heidebrand weer oplaaien, dan zal het heel lang duren voordat het opnieuw naar buiten komt.

Het liefst zouden we als BurgerkrachtCentraal permanent van buitenaf vinger aan de pols komen houden bij Laborijn, maar met zoiets zullen bestuur en directie nooit instemmen. Dat alleen is al veelzeggend.

Maar er is iets wat wij met z'n allen wel kunnen observeren en meten!


De website is de spiegel van de ziel

Zoals wordt gezegd dat bij mensen de ogen de spiegel van de ziel zijn, is de website dat voor organisaties. Hoewel ogen ons nog steeds kunnen bedriegen (vooral mooie blauwe), kan online informatie dat ook. Maar toch, we hebben een aardige indicatie van hoe men in de uitvoeringspraktijk te werk gaat. Als het online bagger is, kunnen we er sowieso van uitgaat dat het in het echt ook prut is. Ziet het er wel goed uit, dan is er goede hoop, maar geldt nog wel:

Vertrouwen is goed, maar controleren is beter!

Laten we eens kijken naar wat online prestaties van Laborijn. Wat kan, nee moet daaraan worden verbeterd?


Online informatie aanvraag algemene bijstand

Uit onderzoek is ons gebleken dat de wijze waarop gemeenten omspringen met het online verstrekken van informatie over de aanvraag algemene bijstand een zeer gevoelige achilleshiel is. We zijn sinds november 2018 met feitelijke constateringen aan het onderbouwen dat het slecht tot zeer slecht gesteld is met de online info met maar enkele positieve uitzonderingen. Dat geldt ook bij regionale samenwerkingsverbanden zoals de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn.

Dat gemeentebesturen de baas zijn, waarvan je zou moeten kunnen verwachten dat het betrouwbare organen zijn, blijkt geen garanties te bieden. In het Achterhoekse geval: de gemeenteraden van Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek lijken een rad voor ogen te zijn gedraaid (of zij doen alsof). En de wethouders van de betreffende gemeenten (die in het algemeen en dagelijks bestuur zitting hebben) steken elkaar tijdens de recente commotie de loef af. Lees de berichtgeving die we hebben verzameld er maar eens op na.

Op 18 november vorig jaar, dus voordat de pleuris uitbrak rond Laborijn, hebben we al eens een beoordeling van de online informatie gedaan. Daar heeft Laborijn zich niets van aangetrokken. Heel anders dan Werkplein Hart van West-Brabant, een gemeenschappelijke sociale dienst die wel heel open stond voor ons oordeel en zich uitputtend heeft ingespannen om verbeteringen door te voeren.

Dit betekent dat de volgende mankementen nog steeds online staan:

Algemene uitleg
Wat betreft de behandeling van de aanvraag van de bijstandsuitkering blijven we in het ongewisse. Wat gebeurt er na de eerste aanvraag bij Werk.nl? We lezen er niets over, terwijl juist de aanpak cruciaal is en waarbij het er behoorlijk aan toe kan gaan, maar het ook erg mis kan gaan.

Toegestaan vermogen (bedragen)
Wie een bijstandsuitkering wil krijgen, mag over een bepaald vermogen beschikken. Laborijn informeert daar verder niet over, maar schrijft alleen: 'Uw vermogen is niet hoger dan het voor u geldende bedrag.'

Beslistermijn
Een gemeente mag wettelijk 8 weken doen over het behandelen van een bijstandsaanvraag. Die termijn mag eenmaal met 8 weken worden verlengd. Laborijn verzwijgt dit en dat geeft te denken!

Bezwaarmogelijkheid (en bezwaartermijn)
Als de gemeente een beslissing neemt, kan de belanghebbende daar wettelijk bezwaar tegen maken binnen 6 weken. Ook daarover rept Laborijn niet, althans niet bij de informatie over de bijstandsaanvraag. Het staat wel bij 'Ik heb een uitkering'. Probleem is, dat een bezwaarde beslissing nou juist vaak de weigering van een uitkering betreft!

Voorschot (artikel 52 Participatiewet)
Een heel hardnekkige is het verzwijgen, verdraaien of verstoppen van informatie over het voorschot op de bijstandsuitkering. Laborijn heeft ervoor gekozen om verstoppertje te spelen en de informatie te verdraaien. De info staat net als de bezwaarmogelijkheid bij 'Ik heb een uitkering'. Welnu, het voorschot heeft helemaal niets te maken met als je al een uitkering hebt, maar juist als je die nog niet hebt!

De informatie is ook nog eens verdraaid, ofwel is een onjuiste vertaling van artikel 52 van de Participatiewet. Zo missen we het aspect dat het voorschot automatisch moet worden verstrekt binnen 4 weken na de aanvraag en vervolgens per 4 weken zolang de aanvraag nog niet is afgehandeld (mits aan de voorwaarden van artikel 52 wordt voldaan door de belanghebbende).

Pertinent onjuist is deze passage:

Als u geen recht hebt op een voorschot maar wel in financiële nood zit, kunt u een spoedvoorziening aanvragen.

De spoedvoorziening kan alleen worden aangevraagd als de belanghebbende wel recht heeft op een voorschot, maar het behandelend orgaan (hier Laborijn) vindt van niet. Als er geen recht is, heeft de gang naar de voorzitter van gedeputeerde staten ook geen zin. Wat het is om geen recht te hebben op een voorschot staat overigens ook in artikel 52.

Hier wordt overigens ineens wel een beslistermijn genoemd (maar niet wat die dan precies is):

De beslistermijn op de aanvraag mag dan nog niet zijn verstreken.


Doe er wat aan Laborijn!

We roepen Laborijn op om ook hier wat aan te doen in deze periode van berouw en bekering. Dus aan de online informatie over de aanvraag bijstandsuitkering.

Om mee te beginnen. Daarna zien we graag verder.