Gehandicapten misleiden is niet lief

Gehandicapten misleiden, is niet lief

17 augustus 2019

We leven in een tijd waarin als nooit tevoren groepen van mensen opstaan tegen groepen van mensen en tegen de overheid! Dat help ons niet verder en zal er juist niet toe leiden dat de afzonderlijke belangen zullen worden gediend. Eén van de vele specifieke groepen van belanghebbenden zijn de gehandicapten. Ook zij hebben voorvechters en mascottes die ogenschijnlijk het goede met ze voor hebben, maar het resultaat is het tegenovergestelde.

Het grote probleem is dat de vorm het wint van de inhoud. Bijna niemand weet nog waar het echt over gaat. BurgerkrachtCentraal heeft niet voor niets de leus:

Het gaat helaas te vaak over waar het niet over gaat!

Wat we steeds meer zien, is dat het grote publiek aanslaat op een heel snelle eerste indruk en zich daar vervolgens direct mee ingraaft. Elk bericht dat daar ook maar enigszins tegenin lijkt te gaan, wordt niet nader onderzocht, maar gelijk als vijandige aanval afgeslagen. Dat gebeurt niet met inhoud of inhoudelijk, maar in een oppervlakkige, impulsieve en banale vorm.


Hoe durf je!

We zien het bij elk sociaal vraagstuk gebeuren. Er wordt een stelling gelanceerd, liefst als oneliner, waar vervolgens een circus omheen wordt gebouwd en waarbij het publiek zonder zich hoeft druk te maken over diepere inhoud direct één kant moet kiezen. Waagt iemand iets in twijfel te trekken, dan wordt daar als een gestoorde wespenkolonie direct zeer fel op gereageerd. Het maakt daarbij volstrekt niet uit of de 'aanvaller' een inhoudelijk punt zou kunnen hebben.

Hoe durf je een mooi initiatief aan te vallen en een dappere initiatiefnemer te schofferen?

De reacties hebben een oppervlakkige inhoudsloze vorm en vooral het medium Twitter is er een uitgelezen plek voor om ze de wereld in te smijten. Dat Tweets maar korte berichten kunnen zijn, helpt daaraan mee. Het gaat van redelijk beschaafde #doeslief oproepen naar de meest schunnige scheldkanonnades en grensoverschrijdende verwensingen en bedreigingen.

Het grote gevaar hierbij is dat de massa het voor elkaar krijgt om individuen geïsoleerd en belasterd neer te zetten met iets wat ze helemaal niet eens beweren. Er wordt ze dingen toegedicht die juist het tegenovergestelde zijn van waar ze voor staan.

Zo lukt het de Twittergemeenschap om BurgerkrachtCentraal en initiatiefnemer Ray Heijder neer te zetten als haters van gehandicapten. Door de liefde voor de vorm en afkeer van de inhoud gaat men er totaal aan voorbij dat BurgerkrachtCentraal juist heel veel respect heeft voor de belangen van gehandicapten. Overigens niet meer of minder dan voor welke belangengroep dan ook.

Ondertussen raakt de werkelijk sociale rechtvaardigheid helemaal uit het zicht!


#Wijstaanop

Waar staat men voor op? Of is het vooral tegen? De gehandicapten hebben belang bij een gelijke en inclusieve behandeling. Niet omdat ze beperkt zijn, maar omdat ze volwaardig mens zijn. Net als elk ander mens uit willekeurig welke belangengroep. Ze hebben er geen enkel belang bij dat ze zoals nu als een aparte groep worden geparkeerd (zelf vanuit eigen gelederen). Dat is nou juist geen inclusie!

Voorop moet staan dat ieder mens rechtvaardig moet worden behandeld en daar daarbij voor elk individu de wetten juist worden toegepast.

Wat we nu echter zien, is dat er stemmen opgaan om wetten te veranderen. Denk hierbij aan de petitie 'Verander de Participatiewet' van Noortje van Lith die tot nu toe gelukkig maar mondjesmaat wordt getekend. In de maar liefst negen maanden dat de petitie bestaat, is een krappe 20.000 van de doelstelling van minimaal 40.000 handtekeningen bereikt.

BurgerkrachtCentraal heeft ernstige bedenkingen tegen de oproep tot het veranderen van de Participatiewet. Dat wordt helaas geheel vanuit de zucht naar de vorm (en afkeer tegen de inhoud) opgevat alsof wij iets tegen initiatiefnemer Noortje van Lith hebben. Hoe durven wij haar aan te vallen, te stalken, te bedreigen enzovoort. Wat is dat voor samenzwering tegen gehandicapten van BurgerkrachtCentraal? En dat tegen zo'n oprechte, lieve, dappere vrouw die het alleen maar goed bedoelt.

Welnu, dat onderschrijven wij volledig: zij bedoelt het goed, maar bereikt het tegenovergestelde en dat geeft valse hoop voor de gehele doelgroep van gehandicapten.


Voer de Participatiewet rechtvaardig uit!

Dát zou de titel van een petitie moeten zijn: voer de Participatiewet rechtvaardig uit! Aan het veranderen van de Participatiewet hebben gehandicapten niets. Althans niet in eerste instantie.

Het werkelijke probleem voor de gehandicapten (maar ook voor andere belanghebbenden die door de Participatiewet worden geraakt zoals bijstandsgerechtigden en andere minima), is dat er vaak niet rechtvaardig uitvoering wordt gegeven aan de wet.

Laten we eens de vraag stellen:

Als er aan de huidige Participatiewet al geen of onvoldoende uitvoering wordt gegeven, waarom zou dat dan met een veranderde wet ineens wel gebeuren?


Wet veranderen helemaal niet nodig?

Elke wet moet in de praktijk worden getoetst en waar nodig worden veranderd. Maar dat lukt alleen als deze rechtvaardig wordt uitgevoerd door iedereen. Dan ontstaat automatisch de behoefte om op bepaalde punten te 'repareren' zoals dat in het jargon heet. Dat komt dan vooral vanuit de uitvoerders zelf doordat zij tegen knelpunten aanlopen waarin de wet en de afgeleide lokale regelgeving niet goed voorzien.

Jazeker, er zitten in de Participatiewet onderdelen die voor verbetering en verandering vatbaar zijn. Maar eerst het bestaande goed en rechtvaardig uitvoeren.

Daarop moeten we aandringen bij de echte verantwoordelijke ministers, staatssecretarissen en de lokale uitvoerders (gemeenten). Laten we ons niet afleiden door de in de media opgeklopte zogenaamd goede initiatieven en een surrogaat minister van gehandicaptenzaken.


Rolstoel