De gemeente als angstgegner

De gemeente als angstgegner

14 oktober 2019

Angst staat bekend als slechte raadgever, maar het wordt in toenemende mate door de gehele samenleving op alle vlakken en bij elk sociaal vraagstuk ingezet als middel om burgers in toom te houden of te laten doen wat gewenst is.

Ook een deel van de Nederlandse gemeenten hebben het middel van angst inboezemen gretig omarmd. We zien dat terugkomen in verschillende vormen waarin de verlammende en verwoestende emotie wordt gebruikt om burgers in het gareel te houden en eventuele (bovengemiddeld) kritische personen de mond te snoeren. Zo is het mogelijk om mensen die feitelijk aantoonbare misstanden melden monddood te maken. Zelfs tot in de rechtszaal! Dergelijke gemeenten zijn doorgeslagen naar iets wat helemaal niet bij hun oorspronkelijke functie past: dienstverlener.

We moeten als burgers onbehoorlijke gemeenten in ons hoofd niet groter maken dan ze zijn. Anders werken we mee aan het frame dat van hen machtshebbers maakt, angstgegners, tegenstanders waarvoor je bang bent.

Gemeenten zijn bedoeld als dienstverleners zijn en moeten zich dienovereenkomstig gedragen. De wet schrijft dat ook nog eens voor!


Leergang 'Herken de onderdrukker'

Nee, lang niet alle gemeenten kiezen ervoor om opzettelijk hun inwoners met angst te onderdrukken. De meeste willen echt die dienstverlener zijn en niet de despoot die inwoners de stuipen op het lijf jaagt.

Vaak kunnen we van de gemeentelijke website en de manier waarop een gemeente haar inwoners laat meedoen (participeren) veel afleiden.

Een nog verfijnder beeld krijgen we als we de kans hebben om casussen uit de praktijk waarbij sprake is van machtsvertoon en intimidatie te bekijken.

In de leergang 'Herken de onderdrukker' doen we het allemaal: kijken naar gemeentelijke websites, inwonersparticipatie en echte zaken met intimidatie.

Op deze manier willen we je bewust maken van (pogingen tot) gemeentelijke onderdrukking in jouw plaats, of juist de goede dienstverlening in jouw gemeente.

Is jouw gemeente een onderdrukker die een dode kraai ophangt om je bang te maken?

Of een open, duidelijke, respectvolle, betrokken, oplossingsgerichte, eerlijke en betrouwbare dienstverlener?

Scarecrow

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie