Gemeente West Betuwe perkt willekeur in. Hulde!

West BetuweGemeente West Betuwe perkt willekeur in. Hulde!

2 januari 2020

De gemeente West Betuwe perkt willekeur in bij de voorziening 'individuele inkomenstoeslag' met de nieuwe 'Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag gemeente West Betuwe 2020'.

De Participatiewet is (net als andere decentralisatiewetten) een lakmoesproef voor het karakter en geweten van een gemeente. Daar zorgt vooral de zogenaamde 'vrije beleidsruimte' voor. Besturen (college en raad) zoals die van de gemeente Apeldoorn samen met de gemeente Epe vullen die in door (met name kritische) inwoners dwars te zitten en te onderdrukken. Ze passen daarbij zonder blikken of blozen willekeur toe met een vinger die altijd nat is.

De gemeente West Betuwe kiest met de nieuwe beleidsregel voor het tegenovergestelde: rechtvaardige en eerlijke dienstverlening.


Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Zoals bij meer voorzieningen stellen landelijke wetten concrete, objectieve, meetbare, geĆ¼niformeerde voorwaarden aan het recht op gemeentelijke dienstverlening. Helaas ook subjectieve die kunnen leiden tot willekeur.

Een behoorlijke gemeente zal die willekeur zoveel mogelijk proberen te voorkomen in het belang van de belanghebbende inwoners en de eigen uitvoeringsorganisatie. Niemand (behalve zij die eraan verdienen) heeft er wat aan als functionarissen bij de gemeente in een spagaat terechtkomen bij het toewijzen of afwijzen van een voorziening.

De individuele inkomenstoeslag kent vanuit de Participatiewet twee lastige voorwaarden, vrij vertaald:

  1. je moet je best hebben gedaan voor inkomensverbetering;
  2. je hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.

De uitdaging voor gemeenten is om die voorwaarden nader in te vullen zonder het burgerbelang te ondermijnen en op zo'n manier dat het voor de uitvoerders werkbaar is.


De slimme aanpak van West Betuwe

Het is de gemeente West Betuwe met een nieuwe beleidsregel gelukt om (in elk geval op papier) de willekeur tot een minimum te beperken.

Het mooie van de aanpak van West Betuwe is het limitatief maken van de voorwaarden. Anders gezegd: geen open einden en niet voor meer uitleg vatbaar.

Vooral het gevaar van willekeur bij de voorwaarde 'geen uitzicht op inkomensverbetering' is weggenomen door concreet aan te geven wanneer dat uitzicht er wel is, namelijk bij specifieke groepen personen waarvan gesteld kan worden dat er zicht is op inkomensverbetering:

  1. Als je onderwijs volgt dat door het Rijk wordt betaald, of onderwijs dat daarmee naar aard en doel vergelijkbaar is;
  2. Als je maximaal zes maanden voor de peildatum je opleiding hebt beƫindigd;
  3. Als je bewust voor werken in deeltijd hebt gekozen, maar wel in staat bent om meer te werken;
  4. Als er in de periode waarover wordt gemeten een strafmaatregel aan je is opgelegd door de gemeente.

Behoor je hier niet toe als aanvrager van de voorziening, dan heb je dus geen uitzicht op inkomensverbetering.

En of je wel je best hebt gedaan voor inkomensverbetering? Dat dekt de gemeente West Betuwe keurig af met:

De persoon die een aanvraag doet voor de individuele inkomenstoeslag dient alle mogelijke inspanningen verricht te hebben om tot inkomensverbetering te komen (artikel 36, tweede lid,van de Participatiewet). Wanneer er een afstemming is opgelegd volgens de gemeentelijke afstemmingsverordening wegens het niet voldoen aan de verplichtingen i.v.m. arbeidsinschakeling dan kun je stellen dat belanghebbende niet voldoende inspanningen heeft verricht en dus niet in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag.

Daar staat dat je voldoende inspanningen hebt verricht, tenzij jou een strafmaatregel is opgelegd. Dus als dat niet het geval is, geen discussie.

Gemeente West Betuwe, hulde hiervoor!

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie