Gratis Nederlandse ID-kaart bij laag inkomen

ID-kaartGratis Nederlandse ID-kaart bij laag inkomen

Alkmaar
Inwoners van Alkmaar die recht hebben op kwijtschelding van de gemeentebelastingen, kunnen u ook kwijtschelding aanvragen voor de kosten van de Nederlandse identiteitskaart. Dit kan als iemand 14 jaar of ouder is en geen ander geldig identiteitsbewijs (paspoort) heeft of aanvraagt.


Amsterdam
Als een inwoner een Stadspas met groene stip heeft, kan deze een gratis ID-kaart krijgen. Dat kan zowel voor de inwoners zelf als voor zijn/haar kinderen tot 18 jaar.


De Fryske Marren (<18 jaar)
Kinderen jonger dan 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers onder de minima vallen, kunnen een gratis identiteitskaart aanvragen. De aanvraag voor een gratis ID-kaart is een keer per vijf jaar mogelijk, ook in het geval van verlies of diefstal. Er is alleen recht op een gratis ID-kaart als het kind nog geen ID-kaart heeft of de oude ID-kaart (bijna) verlopen is. Het paspoort valt niet onder deze regeling. Ook pasfoto’s worden niet vergoed.


Haarlem
Wie een geldige HaarlemPas, de Nederlandse identiteit heeft, geen paspoort en geen ID-kaart heeft (of deze documenten verlopen binnen 3 maanden), kan een gratis Nederlandse ID-kaart aanvragen. Het maken van een pasfoto is voor eigen rekening, wordt nog even expliciet vermeld.


Utrecht (2020)
Mensen met een minimuminkomen kunnen straks in Utrecht gratis een ID-kaart krijgen. De raad stemde in met een voorstel van GroenLinks, PvdA, SP, PvdD en Denk. Volgens GroenLinks-raadslid De Boer is een identiteitskaart een basisbehoefte om te kunnen functioneren in de samenleving. ,,Die moet voor mensen met een minimuminkomen gratis zijn.”


Venlo
Via de Geld Terug Regeling (GTR). Maar onduidelijk. Op de website staat: "Via de Geld Terug Regeling (GTR) kunt u een vergoeding krijgen voor een nieuwe, eigen ID-kaart of een verblijfsvergunning voor uw kind." Op het aanvraagformulier staat: "Voor volwassenen is geen vergoeding ID-kaart of verlenging verblijfsvergunning mogelijk."
Per 1-1-2020 vervangt de nieuwe Stadspas Venlo de GTR.


Weesp (2020?)
Het zou kunnen zijn dat de gratis ID-kaart ook komt in Weesp als deze gemeente taken sociale zaken per 1-1-2020 ambtelijk gaat overdragen aan de gemeente Amsterdam.


Zandvoort
Houders van een geldige ZandvoortPas kunnen een gratis ID-kaart aanvragen.

WAAR?

  1. Alkmaar
  2. Amsterdam
  3. De Fryske Marren (<18 jaar)
  4. Haarlem
  5. Utrecht (2020)
  6. Venlo
  7. Weesp (2020?)
  8. Zandvoort

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie