Het zit er (bijna) op voor de SP

Het zit er (bijna) op voor de SP

27 mei 2019 | In de wielrennerij staan knechten ten dienste van de zogenaamde klassementsrenners. Die laatsten gaan voor de winst en dat is vooraf afgesproken. De knechten, ook wel 'hazen' genoemd, doen de aanval, maar zakken uiteindelijk tijdens de koers terug. Zij 'lossen' en vooral bij meerdaagse koersen bestaat de kans dat zij het strijdtoneel voortijdig verlaten. Dan lezen we de namen van de wielrenners met daarachter 'abandon'.

In de politiek zien we iets dat er op lijkt: politieke partijen en politici die een tijdelijke rol spelen, maar uiteindelijk moeten afhaken. Het peloton gaat verder en wacht niet. De Socialistische Partij (SP) en de Partij voor de Vrijheid (PVV) zijn knechten terwijl systeempartijen zoals de VVD, PvdA en CDA klassementsrenners zijn. Het peloton heet hier het partijkartel, een term die Thierry Baudet van nog zo'n tijdelijke partij (Forum voor Democratie - FvD) vaak in de mond neemt.


Heftige periode

Knechten zoals de SP, PVV en FvD kun je herkennen doordat ze een heftige, spectaculaire periode kennen. Ze ontsnappen aan het peloton en staan een tijd prominent in the picture. Ze nemen vaak veel risico's wat nogal eens tot valpartijen leidt. Vele ogen zijn op ze gericht, maar uiteindelijk zakken ze terug in het peloton, in het partijkartel. Ze kunnen dan nog wel een tijdje meekomen, maar uiteindelijk komen ze op steeds grotere afstand binnen totdat het helemaal klaar is.

Momenteel zien we dat de SP in een vrije val terecht is gekomen en het zal niet lang meer duren voordat het gedaan is met deze partij. De PVV zal ook niet lang meer meegaan. Het lijkt erop dat FvD het team van Geert Wilders eruit rijdt.


De tactiek

Laat je niet misleiden doordat men je laat denken dat het de verliezers zomaar overkomt.

Het is allemaal geregisseerd! De tactiek is als volgt:

De politiek is bedoeld om het volk te controleren, dus niet om te vertegenwoordigen. Politici dienen het grotere belang, namelijk dat van het systeem dat wil dat we horige slaven zijn. Ieder op zijn of haar niveau in de samenleving en de mate van individuele welvaart.

Het is daarbij belangrijk om iets te doen met krachten van verzet onder het volk. Krachten die niet door de systeempartijen afdoende kunnen worden opgevangen en geneutraliseerd.

Voor elk soort verzet wordt een politieke partij op maat in het leven geroepen. Die mag dan als 'haas' (maar meer nog als bliksemafleider) bestaan totdat het verzet is ingedamd in die mate dat het partijkartel het veilig kan absorberen. Dat is tegelijkertijd met het moment dat bepaalde bedachte systeemprotocollen voldoende zijn geïmplementeerd in de samenleving.

Voor de Socialistische Partij is de terminale fase aangebroken.

De laatste stuiptrekkingen zien we in de vorm van manifestaties met lage opkomst en op het oog zeer nuttige moties, die desondanks steevast worden verworpen.
In de gemeentepolitiek speelt de SP nog wel her en der een rol, maar dat zal ook snel afnemen.


SP bedankt!

Het partijkartel ziet de SP nu geheel volgens plan wegzakken in het moeras met een vierde verkiezingsnederlaag op rij. De overgebleven 'Stem ze Weg' en 'Tijd voor Rechtvaardigheid' aanhangers van de partij begrijpen er niets van en voor hen is het een hard gelag.

Maar goed, ook voor hen is er leven na de Socialistische Partij, bijvoorbeeld bij de niet kapot te krijgen PvdA.

SP, bedankt!