Online informatie over de individuele inkomenstoeslag in Gelderland

Online informatie over de individuele inkomenstoeslag in Gelderland

Overzicht

Laatste update/peildatum: 5 september 2019

Hieronder de gemeenten in Gelderland waarvan we hebben geoordeeld dat de online informatie over de individuele inkomenstoeslag niet, of  niet helemaal in orde is.

Kijk rechts bij GOED welke gemeenten daar een positieve uitzondering op vormen.


ARNHEM | TE VERBETEREN
Het is niet duidelijk hoe de gemeente Arnhem komt aan de bedragen die op de website staan in relatie tot het bepaalde in de verordening (maximaal 105% van de toepasselijke bijstandsnorm).


DUIVEN | TE VERBETEREN
Valt positief op met een termijn van maar een jaar! Alleen jammer van het verouderde aanvraagformulier (2018)!


HARDERWIJK | TE VERBETEREN
Eigenlijk niet vindbaar op de website van Harderwijk maar met wat kunst- en vliegwerk komt je uit op Meerinzicht.nl.
Online worden de toeslagbedragen verzwegen terwijl deze wel in de van toepassing zijnde verordening staan.


NEDER-BETUWE | TE VERBETEREN
Eigenlijk niet vindbaar op de website van Neder-Betuwe. Je moet uitkomen op de website Kernpunt, maar daar kom je moeizaam (via de navigatie).


OOST-GELRE | TE VERBETEREN
Niet te vinden. Alleen verordeningen als je zoekt op 'inkomenstoeslag'.


NIJKERK | TE VERBETEREN
Inwoners waar de gemeente Nijkerk niet aan kan verdienen, worden op de website afgescheept met een download. Zoals bij de
#individuele_inkomenstoeslag. Nijkerk heeft liever geen losers als inwoners.

RHEDEN | TE VERBETEREN
"U verwacht dat uw inkomen niet verbetert."

Maar hoe slim is het om die verwachting uit te spreken in Rheden? Kan tegen je worden gebruikt! Voor je het weet, sta je te boek als een niet-willer. Want wie ben jij om die verwachting te kunnen hebben? Tricky dus!


ROZENDAAL | TE VERBETEREN
Zie Rheden, want uitbesteed aan Rheden.


TIEL | TE VERBETEREN
Zorgwekkende zin:
"Ook als u in een traject voor werkbemiddeling zit, heeft u zicht op een beter inkomen."
Betekent dit dat belanghebbende op het nippertje de toeslag misloopt als de gemeente deze snel in een werktraject zet aan het einde van de referteperiode?
Hoe ligt dit in de verordening vast? Niet! In welke beleidsregel dan en waar in te zien?

Reactie van de gemeente Tiel:

Jammer, dat je het met een negatieve bril bekijkt. Mocht je informatie willen over de toeslag of hoe de trajecten werken, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen. ^RV

Onze tegenreactie:

Wat hebben de burgers eraan als ik contact opneem? Moet de gemeentelijke website niet gewoon ordentelijk informeren? Vermeld het gewoon op de website, dan heeft iedereen er wat aan!


AALTEN | WEBSITE ≠ VERORDENING
We hebben de online informatie vergeleken met de verordening. Het valt ons op dat op de gemeentelijke website wordt verzwegen dat 'lange tijd' een termijn van drie jaar is. 'Laag inkomen' wordt op de website gedefinieerd als niet hoger dan de geldende bijstandsnorm. De verordening spreekt van niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm.


BERG EN DAL | WEBSITE ≠ VERORDENING
In de gemeente Berg en Dal kun je individuele inkomenstoeslag online aanvragen (met DigiD) of via een aanvraagformulier dat je helaas niet kunt downloaden, maar telefonisch moet aanvragen. Er staat dat de gemeente bepaalt wat een voor 'lange tijd laag inkomen' is. Deze gemeente verzwijgt online over de individuele inkomenstoeslag wat in de verordening wel staat, namelijk dat 'lange tijd laag' is: drie jaar lang inkomen op maximaal 100% van de voor de persoon geldige bijstandsnorm.


BARNEVELD | WEBSITE ≠ VERORDENING
Er wordt online verzwegen dat zij die in het bereik van 101% - 110% van de bijstandsnorm zitten, maar de helft van de toeslag krijgen. De bedragen van de toeslagen worden niet vermeld op de website. Beiden worden wel vermeld in de verordening.


BERKELLAND | WEBSITE ≠ VERORDENING
De gemeente Berkelland legt een link naar Sociale Dienst Oost Gelderland, naar onvolledige informatie.


BEUNINGEN | WEBSITE ≠ VERORDENING
Er worden online geen bedragen van de toeslagen vermeld. In de verordening wel.
Als je al 3 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt je het formulier automatisch toegestuurd. Waarom eigenlijk? Omdat je dan wordt geacht geen uitzicht op inkomensverbetering te hebben? Dat zou een precedent scheppen!
Heeft ons op 5 september 2019 bericht:

Het toesturen van de formulieren is een klantvriendelijke service, maar geen garantie dat de toeslag ook daadwerkelijk wordt toegekend.


BUREN | WEBSITE ≠ VERORDENING
De online informatie is magertjes en zodoende een zwak aftreksel van wat er in de verordening staat.


ELBURG | WEBSITE ≠ VERORDENING
De gemeente Elburg verzwijgt online de toeslagbedragen terwijl deze wel in haar van toepassing zijnde verordening staan.


ERMELO | WEBSITE ≠ VERORDENING
De gemeente Elburg verzwijgt online de toeslagbedragen terwijl deze wel in haar van toepassing zijnde verordening staan.


HEUMEN | WEBSITE ≠ VERORDENING
De gemeente Heumen verzwijgt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag terwijl deze wel in haar van toepassing zijnde verordening staat.
Over het toegestane maximum inkomen wordt op de website vaag gedaan: "Uw inkomen is de afgelopen 36 maanden niet veel hoger geweest dan de voor u geldende bijstandsnorm."

Wat is niet veel hoger? Welnu, de verordening zegt het wel duidelijk:
"Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als gedurende referteperiode het inkomen niet uitkomt boven 101 procent van de toepasselijke bijstandsnorm en belanghebbende geen in aanmerking te nemen vermogen heeft."


LINGEWAARD | WEBSITE ≠ VERORDENING
Een bedenkelijke voorwaarde:
"én u hebt in de toekomst vrijwel geen kans meer op betaald werk"
Dit mag zo niet worden gesteld, zeker niet als het om een bijstandsgerechtigde gaat. Het impliceert dan namelijke de gemeente er zich bij neerlegt dat de persoon niet meer uit de bijstand komt. Gelet op het de bedoelde tijdelijke aard van de bijstandsuitkering is dit niet rechtmatig.
En hoe wordt vastgesteld dat er vrijwel geen kans meer is op betaald werk?

De hoogste van de individuele inkomenstoeslag wordt op de website niet vermeld. Wel in de verordening.


LOCHEM | WEBSITE ≠ VERORDENING
Lochem verzwijgt op de website nou juist die informatie waarvoor een verordening door de Participatiewet verplicht is gesteld, namelijk wat langdurig lang laag inkomen is. Het staat wel in de verordening.


RENKUM | WEBSITE ≠ VERORDENING
Gemeente Renkum laat na om de hoogte van de
individuele inkomenstoeslag te vermelden op de website. Is dat om naar willekeur met de bedragen te sjoemelen? In de verplichte verordening staat het wel.


SCHERPENZEEL | WEBSITE ≠ VERORDENING
Gemeente Scherpenzeel verzwijgt de hoogte van de
individuele inkomenstoeslag. In de verordening staat het wel. Wat is hier de bedoeling van? Dat naar willekeur aanvragers meer of minder kunnen worden toegekend omdat ze toch niet weten hoe of wat? Schimmig!


WEST BETUWE | WEBSITE ≠ VERORDENING

Waar zijn de bedragen van de toeslag? Interessant dat uitzicht_op_inkomensverbetering limitatief is. Zie je niet vaak! WAAR IS DE VERPLICHTE VERORDENING?


WEST MAAS EN WAAL | WEBSITE ≠ VERORDENING
Deze gemeente noemt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag niet op de website. In de verplichte verordening staat het wel. Waarom niet online?

We kregen deze reactie:

Allereerst hartelijk dank voor het bezoeken van onze website en het achterlaten van een reactie. Ik zal onderstaand proberen je vraag zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.

We hebben er bewust voor gekozen om op onze website geen bedragen te vermelden. De individuele inkomenstoeslag is nl. afhankelijk van niet
alleen de gezins(huidshoudens)situatie. Ook de norm waarvan het is afgeleid wijzigt ieder jaar. Onderstaand de tekst zoals die in onze regeling is opgenomen:

ARTIKEL 4. HOOGTE INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per jaar:
a. voor een alleenstaande 40% van de bijstandsnorm bedoeld in artikel 21 onder a Participatiewet geldend per 1 januari;
b. voor een alleenstaande ouder 40% van de van de bijstandsnorm bedoeld in artikel 21 onder b Participatiewet geldend per 1 januari;
c. voor gehuwden 40% van de bijstandsnorm bedoeld in artikel 21 onder b Participatiewet geldend per 1 januari;

2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

4. De bedragen worden naar boven afgerond in euro´s.

Onze tegenreactie:

Goedemiddag,

Bedankt voor de uitleg. Die is goed.

Wat onverlet laat dat de gemeente West Maas en Waal de belanghebbende dwingt om de verordening individuele inkomenstoeslag te raadplegen.
Dat is zeer publieksonvriendelijk.

Advies:
Vermeld wat u mij schrijft ook op de website (liefst na enige vertaling die de tekst toegankelijker maakt).
Er is eigenlijk geen legitieme reden om het niet te doen (wel een afkeurenswaardige reden: mensen onwetend laten).

Met vriendelijke groet,
Ray Heijder


ZUTPHEN | WEBSITE ≠ VERORDENING
De gemeente Zutphen heeft de toeslagbedragen wel in de verordening staan, maar niet op de website.


DRUTEN |  ONJUIST
De gemeente Druten beweert op haar website dat de hoogte van de individuele inkomenstoeslag elk jaar weer opnieuw wordt vastgesteld. Onjuist! De gemeente heeft bij verordening bepaald dat de hoogte een percentage van de bijstandsnorm is, de toeslag wordt afgeleid (berekend).


EDE | ONJUIST
De gemeente Ede smokkelt (sjoemelt) online (ook in het echt?) met de leeftijd! Mag dat?
Website: "U bent 23 jaar of ouder en krijgt nog geen AOW."
Verordening: "overwegende dat het noodzakelijk is een individuele inkomenstoeslag te verstrekken aan personen van 21 jaar of ouder, doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd."


HEERDE | ONJUIST
De gemeente Heerde bemoeit zich met de besteding van het geld, maar het is vrij besteedbaar:

"De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse financiële ondersteuning. Het geld dat u krijgt is bedoeld voor de aanschaf of vervanging van noodzakelijke spullen in huis, zoals een bankstel, koelkast of wasmachine. Ook kunt u met het bedrag de overige inrichting van uw woning op peil houden."

De hoogte van de toeslag wordt niet vermeld op de website. Wel in de verordening.


DOETINCHEM | VERZWEGEN
Gemeente Doetinchem gaat hufterig om met de individuele  inkomenstoeslag. Je vindt het niet op haar website. Dan maar bij die rampenclub Laborijn proberen. Die zou erover moeten informeren, want is ook uitvoerder... Maar vergeet het maar. Beschamend!


OVERBETUWE | VERZWEGEN
De individuele inkomenstoeslag wordt verzwegen!


WESTERVOORT | VERZWEGEN
Daar belazeren ze de kluit gewoon! Je vindt wel iets, maar daarin staat niets over de individuele inkomenstoeslag. Ze hebben 'm wel volgens verplichte verordening!


WINTERSWIJK | VERZWEGEN
De gemeente verzwijgt de toeslag voor mensen met een langdurig lang inkomen. Foei! Ze hebben wel de verordening. Omdat het moet.
Gemeente Doetinchem gaat hufterig om met de individuele  inkomenstoeslag. Je vindt het niet op haar website. Dan maar bij die rampenclub Laborijn proberen. Die zou erover moeten informeren, want is ook uitvoerder... Maar vergeet het maar. Beschamend!


Euro's

GOED

ApeldoornBronckhorst, Brummen, Culemborg, Doesburg, Epe, Hattem, Maasdriel, Montferland, Nijmegen, Nunspeet, Putten, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Voorst, Wageningen, Wijchen, Zaltbommel, Zevenaar


TE VERBETEREN

Arnhem, DuivenHarderwijk, Neder-Betuwe, Nijkerk, Oost-Gelre, Rheden, Rozendaal, Tiel


WEBSITE ≠ VERORDENING

Cruciale informatie staat niet op website, maar wel in de verordening.

Aalten, Berg en Dal, Barneveld, Berkelland, Beuningen, Buren, Elburg, ErmeloHeumen, Lingewaard, Lochem, Renkum, Scherpenzeel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zutphen


ONJUIST

Druten, Ede, Heerde


VERZWEGEN

Onder 'verzwegen ' verstaan we ook het alleen maar de verordening laten vinden, of het vinden van de info heel moeilijk maken.

Doetinchem, Overbetuwe, Westervoort, Winterswijk


Hoogte toeslag

Voor zover de gemeenten de hoogte online vermelden.

Alleenstaande met 1 kind (<18)
peildatum 6-9-2019

€ 558 Berg en Dal
€ 554 Heumen
€ 529 Bronckhorst
€ 527 Tiel
€ 516 Wageningen
€ 513 Nunspeet
€ 513 Voorst
€ 511 Doesburg
€ 509 Ede
€ 508 Wijchen
€ 505 Zevenaar
€ 500 Nijkerk
€ 497 Hattem
€ 491 Lochem
€ 482 Brummen
€ 470 Putten
€ 460 Ermelo
€ 460 Harderwijk
€ 450 Montferland
€ 450 Nijmegen
€ 437 Oude IJsselstreek
€ 436 Apeldoorn
€ 436 Epe
€ 411 Culemborg
€ 411 Neder-Betuwe
€ 410 Maasdriel
€ 410 Zaltbommel
€ 395 Oldebroek
€ 390 Buren
€ 375 Arnhem
€ 348 Rheden
€ 348 Rozendaal