IIT en het uitzicht op inkomensverbetering

IIT en het uitzicht op inkomensverbetering

11 september 2019

Bij het bepalen of iemand recht heeft op de individuele inkomenstoeslag wordt ook gekeken naar het wel of geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Het staat in artikel 36 van de Participatiewet. Dat maakt het nogal subjectief net zoals 'langdurig laag inkomen', maar bij het laatste geldt dat elke gemeente daarover concreet regels moet opstellen in een verordening. Langdurig laag inkomen is bijvoorbeeld vijf jaar of meer inkomen op gemiddeld maximaal 105% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Wanneer heeft iemand geen uitzicht op inkomensverbetering? Het hoeft dus niet bij verordening te worden vastgelegd en dat vergroot het risico op willekeur.

We hebben dit op 5 september 2019 aangekaart in de brief 'Het perverse regeltje in de Participatiewet' aan de staatssecretaris SZW, de voorzitter vaste Kamercommissie voor SZW, de ondervoorzitter vaste Kamercommissie voor SZW, de commissievoorzitter Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie VNG en de commissieleden vaste Kamercommissie voor SZW.


Soms toch wel vastgelegd!

Gelet op de tekst in artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet hoeft het criterium 'geen uitzicht hebben op inkomensverbetering' niet te worden vastgelegd in een verordening.

Toch doen sommige gemeenten dit wel en dit is eigenlijk heel verstandig. De kans op misverstanden en willekeur wordt zo een stuk kleiner. Het beleid en de uitvoering van de gemeente zijn zo transparanter.


Baanbrekers (Heusden, Loon op Zand en Waalwijk)

In het Verzamelbesluit beleidsregelsParticipatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz (pdf download) is op pagina 33 in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, artikel 4:2:1 lid 3 bepaald:

Wanneer de belanghebbende gedurende 60 maanden voor de peildatum een inkomen heeft ontvangen dat lager is dan 105% van de bijstandsnorm gemiddeld per jaar en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet, dan wordt de belanghebbende geacht met zijn krachten en bekwaamheden geen zicht op inkomensverbetering te hebben.

Dit maakt het interessant, omdat subjectief hier wel concreet is.

Vijf jaar of langer een laag inkomen hebben, betekent dat je geen uitzicht hebt op inkomensverbetering. Als ook aan de andere criteria en voorwaarden wordt voldaan, kan de individuele inkomenstoeslag worden toegekend. Althans voor aanvragers in Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.

Emotioneel minpuntje kan zijn: kennelijk heeft de gemeente jou dan opgegeven. Een aanvrager moet wel over de afgelopen 6 maanden sollicitatieactiviteiten kunnen aantonen. Beetje vreemd bij iemand die door de gemeente eigenlijk al is opgegeven.


Geld

Attentie!

In Heusden, Loon op Zand en Waalwijk betekent volgens deze gemeenten dat vijf jaar of langer op laag inkomen zitten dat je geen uitzicht hebt op inkomensverbetering. Belangrijk bij de toekenning van de individuele inkomenstoeslag!

 

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie