Kinderarmoede excuusgemeenten

Puke

Kinderarmoede excuusgemeenten

12 april 2019 (update 1 juli 2019) | Vorige maand hebben we de introductie van de Alliantie Kinderarmoede meegemaakt. Een initiatief dat vol lof is ontvangen door zowel het brede publiek als organisaties waaronder gemeenten. BurgerkrachtCentraal sluit zich hier niet bij aan en ziet er een groot gevaar in.

Wij vermoeden dat de alliantie door gemeenten zal worden gebruikt als excuus om juist geen concrete invulling te geven aan bestrijding van armoede onder kinderen. Het kan worden aangewend als dekmantel voor wethouders om alleen aan wat symptoombestrijding te doen. Bij kritische vragen van gemeenteraden, organisaties en burgers kunnen besturen dan roepen:

Jazeker zijn wij heel serieus aan de slag met de bestrijding van kinderarmoede. Kijk maar, hier staat onze handtekening onder de pledge-tekst van de Alliantie Kinderarmoede. Goed bezig toch?

We zien als excuus voorbij komen dat deelnemen aan een alliantie zogenaamd synergetische voordelen oplevert en men 'van elkaar kan leren'. Ja hoe je belangrijke zaken op de lange baan schuift waar een deel van de gemeenten ook solitair al behoorlijk in bedreven is!

Ondertussen kunnen geoormerkte kind- en armoedegelden worden weggesluisd voor andere doelen (gemeentelijke tekorten wegwerken, gemeentehuizen upgraden, noodlijdende voetbalclubs en verlieslijdende attractieparken redden enzovoort). Onopvallend doordat andere organisaties in de alliantie (zoals aangesloten goedwillende bedrijven) de gaten opvullen en er toch nog iets voor de kinderen wordt gedaan.

Het blijft echter slechts aanpak en niet bestrijding en uitbanning. En dat ook nog eens met een belachelijk slappe ambitie die ziet op de verre toekomst (2030). Zie ook ons artikel van gisteren Duivelspact tegen kinderarmoede.


Foute gemeenten

Wij beschouwen gemeenten die zich hebben aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede als foute gemeenten. Ofwel onbehoorlijke lokale overheden.

Wij moedigen andere gemeenten en wethouders aan om afstand te nemen van de Alliantie Kinderarmoede en zelf verantwoordelijkheid te nemen met een eigen uitvoeringsplan tegen de problematiek.

Alliantie KinderarmoedeBeschermde business?
Saillant detail vinden we dat in het logo van de Alliantie Kinderarmoede het R-teken voor geregistreerd handelsmerk staat. Dat duidt wat ons betreft op business. Welk signaal gaat er van uit? Waag het eens om onze handel te stelen en ermee aan de haal te gaan.

Over de drijfveer van de partnerorganisaties (anders dan gemeenten) hebben we wisselende gedachten. We gaan er niet van uit dat zij dit puur vanuit oprechte maatschappelijke betrokkenheid doen. Het is naïef om dat wel te denken en wie dat wel doet, wil dat alleen maar graag geloven. Veelal is de motivatie: aandacht.

Een deel van de partners doet mee omdat ze denken het niet te kunnen maken om achter te blijven. Het zou imagoschade opleveren om participatie te weigeren (niet in het rijtje staan, zou teveel negatief opvallen). Voor een ander deel is het een (ook boekhoudkundig) vergelijkbare inspanning als het sponsoren van een sportploeg of ander in het oog springend sponsorobject. Tot slot zijn er organisaties waarvoor deelname aan de alliantie min of meer verplicht is vanwege ontvangen subsidies.


Boycot de Alliantie Kinderarmoede!

Gewoon.Doen.
Een behoorlijke gemeente zal op korte termijn concreet de kinderarmoede willen aanpakken en uitbannen. Dat met een veel kortere termijn dan 11 jaar!

Kinderarmoede echt aanpakken, is geen kwestie van zogenaamde 'stevige ambities' uitgesmeerd over ruim tien jaar om waarschijnlijk bij het ruiken van 2030 te gaan roepen:

Het gaat niet lukken, maar hey, er is wel al veel bereikt in het oplossen van urgente noden.

Nee, het is een wilsbeschikking van Gewoon.Doen.
Leve de doeners en weg met de schreeuwers met goede voornemens.

We brengen alle foute gemeenten die zich hebben aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede in kaart. We hopen ook gemeenten tegen te komen die wel verantwoordelijkheid nemen en zullen die dan ook afzonderlijk noemen.

Overigens vinden we de term 'kinderarmoede' verwerpelijk. Deze wordt volgens ons voor het zoveelste verdienmodel in het sociaal domein misbruikt. De focus wordt ermee verlegd van waar het echt om gaat: armoede.

Foute excuusgemeenten

In de onderstaande lijst (en op de kaart) staan de in onze ogen onbehoorlijke, foute gemeenten waarvan we hebben vastgesteld dat ze zich hebben aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede. Of dat concreet van plan zijn.

Lees ook ons artikel
Duivelspact tegen kinderarmoede.


Almelo
Amersfoort
Amsterdam
Assen
Borne
Borsele
Culemborg
Den Haag
Dinkelland
Doetinchem
Dordrecht
Enschede
Groningen
Haaksbergen
Haarlemmermeer
Hardenberg
Hellendoorn
Hengelo
Hilversum
Hof van Twente
Hoogeveen
Kampen
Krimpenerwaard
Leiden
Losser
Nieuwegein
Oldenzaal
Raalte
Renkum
Rijssen-Holten
Steenbergen
Tubbergen
Twenterand
Utrecht
Waalwijk
Weert
Wierden
Winterswijk (raadsbesluit 28/3/2019)
Woensdrecht
Zaanstad
Zwijndrecht