Liegen en bedriegen

Kevin Wevers
LIEGEN & BEDRIEGEN
Jurist Kevin Wevers zegt het ook!

Liegen en bedriegen

17 juni 2019 | Van misdadigers en criminelen verwacht je dat ze liegen en bedriegen. Maar bij de overheid vinden we deze kenmerken niet passen. Daarom willen we niet dat bestuurders en ambtenaren zich hier schuldig aan maken. Hoogstens begrijpen we soms iemand bij een gemeente (of andere organisatie die handelt in het belang van de samenleving) in de fout gaat. Maar dat is dan een rotte appel, hopen we dan maar. Helaas lijkt de werkelijkheid een heel andere en kun je bijkans nog beter met de onderwereld te maken hebben.

Over een recent voorbeeld lazen we onder meer bij RTLNieuws 'Belastingdienst frustreerde onderzoek naar eigen falen in toeslag-affaire'.

Uit onze reconstructie van de affaire blijkt nu dat de Belastingdienst het onderzoek naar de eigen fouten tegenwerkte. Eerst werd niet goed gezocht. Daarna werden stukken achtergehouden voor de accountants (auditors), blijkt uit een ongecensureerde versie (pdf) van het rapport.

Je denkt dat je hier leest over oplichters in het criminele circuit, maar het gaat over Rijksambtenaren!


Respect voor de overheid

Omdat we er vanuit zouden moeten kunnen gaan dat de overheid ten dienste van het volk staat, willen we als rechtschapen burgers de overheid (kunnen) respecteren. Dat wordt echter steeds moeilijker als zij de eigenschappen van misdadigers en criminele organisaties overneemt.

Dat betekent niet dat we ons tegen de overheid moeten gaan afzetten. Maar rechtvaardig kritisch zijn, hoewel dat al snel door de macht als verzet wordt gezien.

De overheid vermanen en berispen met de juiste argumenten en feiten, is ook een vorm van respect tonen!

Helaas kunnen veel bestuurders en ambtenaren er niet tegen dat ze op fouten worden gewezen. Terwijl we het maken van fouten nog niet eens zo erg vinden. Wel de manier waarop ermee wordt omgegaan. In het eerder genoemde voorbeeld van de Belastingdienst zien we dat de verantwoordelijken het vele malen erger maken doordat ze hun fouten niet erkennen, maar in plaats daarvan overgaan tot overheidsterreur jegens de burgers.

Voor het liegen en bedriegen van bestuurders en ambtenaren, bestaat geen enkel legitiem excuus.


Activistenpraat van gefrustreerde individuen?

BurgerkrachtCentraal kent de aantijging dat het een initiatief zou zijn van een gefrustreerd individu dat als activist met een website is begonnen. Het is niet de moeite waard om daartegen in de verdediging te gaan omdat zulke verwijten vooral komen van wegkijkers en deugmensen. Daar is toch geen goed gesprek mee mogelijk, ingegraven als zij zijn met hun tunnelvisie en voorlopig nog comfortabele maatschappelijke positie.

Wat dan vervolgens vandaag interessant is om tegen te komen, is een Tweet van Jurist Wevers uit het Achterhoekse Aalten.

-
Jurist Wevers

-

Wat je ook van Kevin Wevers vindt, hij is geen activist. Met honderden juridische procedures (op het vlak van de Wmo) tegen gemeenten kunnen we hem als een serieuze rechtsgeleerde zien die met zijn vak bezig is (wat hem overigens wel een flinke duit oplevert, maar goed, het zij zo).

We mogen ervan uitgaan dat Wevers met zijn team door die vele zaken een goed beeld heeft van hoe de overheidshazen (verzachtende naam voor rioolratten) lopen en welke ranzige spelletjes er worden gespeeld door bestuurders en ambtenaren. Als Kevin het over liegen en bedriegen heeft, serveert hij geen broodje aap. Dan is dat niet uit de lucht gegrepen en zeker niet gebaseerd op een enkel incident.

Dat zou je hoogstens (vanuit bekrompenheid) van Ray Heijder nog wel kunnen denken, evenals van de de honderden (duizenden?) andere afzonderlijke individuen die hevige strijd leveren tegen de overheidsterroristen (of al zijn bezweken).

Kevin Wevers heeft het bovendien over advocaten. Weet je, deze verderfelijke handlangers van de onderdrukkende macht vind je vooral onder de SSZ-Advocaten die je doorgaans toegewezen krijgt als je niet anders kan dan terugvallen op een gratis gemachtigde ('Pro Deo', 'onder toevoeging' ofwel gesubsidieerde rechtsbijstand).


Behoorlijkheid

In plaats van liegen en bedriegen zou de overheid moeten uitblinken in de zogenaamde behoorlijkheid. Die bestaat uit vier kernwaarden:

A. Open en duidelijk
B. Respectvol
C. Betrokken en oplossingsgericht
D. Eerlijk en betrouwbaar

Die zijn weer in onderdelen op te splitsen. We hebben er uitgebreid over geschreven.

Alle elementen van behoorlijkheid klinken zo ontzettend logisch, maar overheden schuwen het niet om meerdere van deze waarden (zo niet allemaal) te minachten en met voeten te treden.

De gemeentelijke onbehoorlijkheid is vaak op het misdadige en criminele af. Te erg om waar te mogen zijn!

Voorbeelden zijn er overvloedig, zowel op individueel niveau (denk aan Ray Heijder die over de volstrekt onbehoorlijke gemeenten Apeldoorn en Epe rapporteert en hen voor de rechter daagt) als collectief. Bij het laatste gaan de gedachten uit naar onder meer het schrikbewind van de Achterhoekse sociale dienst Laborijn en de dictatoriale ex-directeur René Niks bij het Brabantse Senzer.

Overheidsterreur bestaat, het komt teveel voor om nog een fabel of stemmingmakerij te zijn!


Is er nog hoop?

Het lijkt erop dat de enige hoop (vanuit wereldse maatstaven gezien) gelegen is in rechtsgang. Hoewel die steeds meer over een hobbelige weg gaat, worden er nog door burgers successen geboekt bij Rechtspraak.nl. Helaas zijn het wel vooral de 'die hards' die dat voor elkaar boksen. Veel zwakkere burgers stranden hopeloos en kapot gestreden.

De Nationale Ombudsman biedt ook geen soelaas. Die schakel je alleen in als je een orgasme krijgt van een 'dat had anders gemoeten'.

Vechten tegen de gemeente levert nog minder op: maximaal een 'welgemeend excuus'.

Of wat te denken van 'we moeten er lering uit trekken' ('lessons learned')? En was dat dan ook vervolgens maar zo. Zelfs dat niet!

Wat we nagenoeg nooit zien, is concrete compensatie in de vorm van geld of voorzieningen alsnog met terugwerkende kracht. Als de burger al wint, dan is het voor de periode de overwinning. Wat ervoor is gebeurd? Daar moet je maar een streep onder zetten: 'u moet wel vooruit kijken!'

En mocht er iets weg te slepen zijn bij de rechter, dan blijven dat meestal losse successen die niet worden opgeschaald naar een collectief belang.

Wat zou het nuttig zijn om de winst van Pietje breed te implementeren zodat voortaan Jantje, Marietje en wie weet wie al niet meer er ook wat aan hebben zonder naar de rechter te moeten gaan.


Waarom? Nee waardoor!

Waarom al dat liegen en bedriegen? Waarom worden burgers zo onderdrukt en gedupeerd door bestuurders, ambtenaren en hun handlangers, de advocaten sociaal zekerheidsrecht?

Welnu, het 'waarom' is niet waar het om gaat, want dat suggereert een reden. We moeten ons afvragen 'waardoor?'

Echter, het probleem met het antwoord op die vraag is dat het om een nogal abstracte oorzaak gaat die slechts enkelen nog kunnen 'trekken'.

Maar het volgende kan alleen de enige verklaring zijn, omdat er verder geen uitleg is voor het misdadige en criminele handelen van nota bene de overheid.

Hoewel velen er niets van moeten hebben, ontkomen we er niet aan om de Bijbel te raadplegen. Mensen, het is niet anders, anders blijven we gissen.

In 2 Tessalonicenzen 2:7 lezen we dat de Apostel Paulus geeft gezegd:

Want het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

We stevenen af op volledige minachting van de wet door iedereen, van hoog tot laag. Het is nu al in volle gang, maar er is nog een geest die er enigszins de rem op houdt. Misschien maken jij en ik wel deel uit van die 'weerhouder' en kan de duistere macht daardoor nu nog niet volop tekeer gaan. Maar hoe lang zal het nog duren totdat er geen redden meer aan is?

Iets terug in het Woord van God staat een tijd beschreven waarin de pleuris volledig uitbreekt tegen de mensheid. Daar lezen we in Matteüs 24 de woorden van Jezus zelf:

12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.


Strijd

Ray Heijder:

Ik vrees niet zo zeer voor de radicale islam, noch voor de Russen. Onze grotere vijand spreekt gewoon vloeiend Nederlands.
Ik zou wel Nationaal Coördinator Overheidsterrorisme willen zijn.

Hoewel...

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Efeziërs 6:12

Wie denk ik dan wel wie of wat ik ben? Deze strijd is niet te strijden door een gewoon mens. Maar Jezus overwon het allang. Nu alleen nog standhouden tot Hij wederkomt.