Maatschappelijk verantwoord onderdrukken (MVO)

Maatschappelijk verantwoord onderdrukken (MVO)

3 juli 2019

De transitie van de traditionele arbeidsmarkt met vrije werknemers naar een parallelle arbeidsmarkt met gebonden arbeiders (moderne slaven) is in volle gang. Uiteindelijk zullen daarin de basisbaan en het basisinkomen een hoofdrol spelen. Ook jij en ik mogen straks exact afgemeten in ons levensonderhoud voorzien en aanleunen tegen armoede. Als we meewerken, zullen we die ellende ontlopen, maar doen we niet genoeg ons best, dan wordt dat direct afgestraft. De armoedeval ligt namelijk voortdurend op de loer.

Moderne slavernij is geen leuk vooruitzicht en zou ons als liberaal volkje normaal gesproken tot hevig verzet bewegen, maar dat zal niet gebeuren. Om opstand te voorkomen is de term 'inclusieve samenleving' bedacht met de belofte dat iedereen mee mag (en moet kunnen) doen. Participatie, want we mogen niemand aan de kant laten staan.

Wie kan daar nou tegen zijn?


Maatschappelijk verantwoord

Wij burgers worden er zo als werknemers heel subtiel ingetrokken, maar de werkgevers moeten ook meewerken. Om dat te organiseren, is de term 'maatschappelijk verantwoord' gelanceerd. Samen met 'inclusieve samenleving' moet vanuit die term de inclusieve arbeidsmarkt ontstaan.

Dat is de parallelle arbeidsmarkt die de traditionele arbeidsmarkt zal verdringen.

Nu werkt het met burgers al gauw als er met wat toverwoorden wordt gestrooid. Ze zijn al te kneden als er nadelige inbreuk wordt gedaan op hun omstandigheden. Vooral als ze vervolgens in de problemen komen (of dreigen te komen) en hulpbehoevend worden, zijn ze gemakkelijk een richting in te duwen.

Bij ondernemers ligt dat wat anders. Zij moeten worden gedwongen, maar dan wel op een manier waarop ze dat zo niet ervaren. Je moet ze maatschappelijk verantwoord onderdrukken. MVO, als ze maar het gevoel hebben dat de letter 'o' staat voor 'ondernemen'.

Hoe gaat het in z'n werk?


Beeldvorming

Elke transitie begint met 'framing', het bouwen van een frame, een raamwerk waarbinnen het proces zal verlopen. Dit is voornamelijk beeldvorming. Het is hier de kunst om een beeld van de maatschappij neer te zetten met een groot probleem waar de ondernemers in hun kracht als geen ander een oplossing voor kunnen bieden. Daarbij moet wel goed duidelijk zijn dat het voor hen ook voordelen oplevert. Ondernemers denken in termen van winst en zien daarbij graag een win-win ontstaan.

Hét probleem dat wordt uitvergroot, is dat er te veel mensen aan de kant staan en niet meedoen in de samenleving.

Als ondernemer wil jij daar toch een oplossing voor helpen bieden toch? Zo niet, dan gaat men ervoor zorgen dat je dat wel wilt!


Tweedeling: PSO

Om werkgevers ertoe te bewegen dat zij mee willen werken, wordt het principe van 'verdeel en heers' toegepast. Uiteraard wordt daarbij zoveel mogelijk de nadruk gelegd op de voordelen voor de ondernemer.

Om tweedeling onder ondernemers te bereiken, is PSO ontwikkeld. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Om voor dit dwangmiddel (want dat is het in wezen) draagvlak te creëren, is het samen ontwikkeld met een gerenommeerde, hoog aangeschreven organisatie: TNO. Daarbij is samengewerkt met marktpartijen wat ondernemers uiteraard zeker zal aanspreken en geruststellen.

PSO werpt zich op als hét landelijke keurmerk waarmee werkgevers zich kunnen onderscheiden in de markt op het gebied van inclusief ondernemerschap.

PSO wordt heel betrouwbaar neergezet als een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument dat objectief bepaalt in welk mate een organisatie socialer onderneemt en daarmee een inclusieve werkgever is.

En wie wil er nou niet socialer zijn? Niet? Dan zou je het moeten willen zijn!


Chantage en bangmakerij

Ondernemers krijg je mee als je ze aanspreekt op hun angsten. Dat wordt op subtiele manier gedaan vanuit de vermeende voordelen van PSO. Als je er goed naar kijkt, zie je dat het chantage en bangmakerij is.

Onderscheiden
Ondernemers hebben geleerd dat je de concurrentie kunt bijblijven en/of verslaan als je positief onderscheidend bent. PSO levert je dat onderscheidend vermogen, beweert men. Het zou je positionering en sociale profiel versterken. Niet-gecertificeerde organisaties (zonder PSO-keurmerk) vallen dus buiten de boot!

Er wordt opgeschept over een groeiende groep inclusieve werkgevers, afkomstig uit alle branches en overheden. Daar wil jij toch ook bij horen? Anders ga je ten onder met een steeds kleinere groep 'losers'!

Vrijstelling van Social Return-verplichting
Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO beweert dat je er vrijstelling mee krijgt van die verplichting, maar dat is een leugen. PSO IS namelijk onder meer het inlossen daarvan!

Over dwang gesproken: als je niet voldoet aan de verplichting, krijg je geen opdrachten meer en wordt je niet meer aanbesteed als ondernemer. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarmee metterdaad onderdrukking!

Meer omzet
Een regelrechte bangmaker: andere bedrijven met een PSO-erkenning zullen steeds selectiever worden in het kiezen van hun toeleveranciers en kiezen dus ook voor inkoop bij andere gecertificeerde bedrijven. Op deze manier kan een PSO-erkenning positief bijdragen aan uw omzet ofwel: doe je niet mee dan ga je er uiteindelijk aan ten onder!

Hulpmiddel bij Inclusief HR
Zonder PSO sta je er alleen voor bij het aan de slag gaan met inclusief werkgeverschap. Zonder de rekentool kun je niet goed bepalen waar je organisatie staat en kun je niet eenvoudig zien welke stappen je als ondernemer nog moet zetten om je doel te bereiken. Dan kun je ook niet zo goed vaststellen welke positie je hebt ten opzichte van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.


Cordon sanitaire

Het resultaat van wat hiervoor staat beschreven, is dat er om niet bereidwillige ondernemers een cordon sanitaire ontstaat waarbij afnemers niet meer bij hen willen kopen en toeleveranciers niet meer willen verkopen.

Voor burgers gold het al, maar nu in toenemende mate ook voor ondernemers:

Wie niet buigt voor het beest, is er geweest.

Ondertussen lopen ondernemers die wel zwichten voor de chantage en bangmakerij tegen een nieuw fenomeen op: burgers die hen ervan beschuldigen dat ze werknemers uitbuiten door ze voor een habbekrats aan het werk te zetten en ze geen echte banen te bieden.


Transitie