MEE is dat echt wat voor mij?

burger
BurgerkrachtCentraal

MEE is dat echt wat voor mij?

25 februari 2019 - Op de website Meevoormij.nl vertelt men meer over onafhankelijke cliëntondersteuning,
https://www.meevoormij.nl/clientondersteuning-2/

Het is een plek waar de vestigingen MEE Veluwe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Drenthe je naar verwijzen als je meer over die gratis hulp wilt weten.

Is MEE voor mij echt wat voor mij?
Wordt het uitgelegd op een manier die gericht is op mij?

Laten we de tekst eens doorlopen.


Cliëntondersteuning

Effectieve ondersteuning van diegenen die (nog) niet volledig zelfredzaam zijn en/of kunnen participeren is onmisbaar binnen een inclusieve samenleving. MEE levert daarom onafhankelijke cliëntondersteuning aan kwetsbare burgers in opdracht van gemeenten (vanuit de uitvoering van de Wmo) en zorgkantoren (vanuit de uitvoering van de Wlz). Zodat ook zij optimaal mee kunnen doen naar vermogen.

Nou dat begint lekker die eerste volzinnen. Gaat dat echt over mij? Ik snap er niet zoveel van eigenlijk. Maar wat ik wel begrijp is dat mijn kennissen mij verkeerd hebben geïnformeerd want ik zie hier niets staan wat lijkt op bijstandsuitkering. Alleen maar Wmo en Wlz wat dat ook mag betekenen. Ik heb geen flauw idee.

De kern van de functie cliëntondersteuning is: burgers moeten altijd een beroep op iemand kunnen doen, waarvan zij zeker weten dat die – uitsluitend in hun belang – effectief kan ondersteunen bij het verkrijgen van regie over het hele eigen leven, en daarmee het versterken van de zelfredzaamheid en participatie.

Wat raar toch, het is een tekst voor mij, op mij gericht, maar ze hebben het over burgers. Tjonge wat een zinnen: 'kern van de functie', 'verkrijgen van regie' en 'versterken van de zelfredzaamheid'.

Het te allen tijde gratis kunnen inschakelen van een cliëntondersteuner op alle levensgebieden is dan ook opgenomen als recht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige zorg (Wlz). Als algemene voorziening, zonder toegang of doorverwijzing*.

Oh met dat 'te allen tijde' loop ik altijd te klooien. De docent Nederlands vertelde mij ooit dat je maar beter altijd 'altijd' moet gebruiken. Zit te allen tijde goed, zeg maar.

WTF, levensgebieden? Algemene voorziening? Het wordt er niet simpeler op. Hoewel dat 'gratis' snap ik wel.

Cliëntondersteuning is daarmee voor burgers één van de ‘checks en balances’ in het overheidsbeleid.

Hè? Wat?

Liefst niet door steun bij bezwaren achteraf, maar door preventief mensen te helpen zelf (weer) grip te krijgen op hun leven. Of het nu gaat om opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, samenleven en wonen of bijvoorbeeld regelgeving en geldzaken.

Huh? Wat staat daar toch?

Niet wat, maar waarom, hoe en waar
Afhankelijk van de vraag van de burger, de plaats en het moment waarop de burger de cliëntondersteuner treft, kunnen de ondersteuningsactiviteiten van de cliëntondersteuner verschillen. Niet wat de ondersteuner doet is bepalend, maar wel vanuit welke rolopvatting, positie en doel. De cliëntondersteuner kan dan ook opereren vanuit verschillende vindplekken, zoals gemeentelijke teams en CJG’s, als ook rechtstreeks (niet alleen professioneel onafhankelijk, maar ook voor de burger zichtbaar organisatorisch onafhankelijk van financiers zoals gemeenten en zorgkantoren). Daarnaast kan de mate waarin specifieke groepen burgers behoefte hebben aan cliëntondersteuning, de vindplaats en ondersteuningsactiviteiten beïnvloeden. Want elke burger heeft recht op cliëntondersteuning, maar met name kwetsbare burgers, veelal met een beperking, zullen een cliëntondersteuner nodig hebben.

Hoeveel van dit soort shit moet je als burger accepteren? You never can get enough of what you don't need!

Cliëntondersteuning van MEE
De cliëntondersteuners van MEE onderscheiden zich door:

De unieke, aantoonbaar effectieve en door opdrachtgevers en (lokale) partners gewaardeerde integrale werkwijze gebaseerd op Sociale Netwerk Versterking (SNV).

Lijkt me duidelijk! NIET DUS. Doe 's normaal MEE!

Jarenlange ervaring in het versterken van eigen kracht en netwerk van mensen met een beperking op alle leefgebieden.
Algemene én specialistische kennis op het gebied van beperkingen, waaronder (licht) verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen, chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel en stoornissen in het autismespectrum. Iedere consulent is generalist en beschikt daarnaast over één of meerdere specifieke deskundigheden op een beperking of bijvoorbeeld leefgebied. De kennis wordt voortdurend doorontwikkeld binnen de MEE-organisatie, kennisdeling staat centraal.

Het gaat maar door en maar door. Zouden die gasten het zelf nog snappen?

De verbindende kracht om – op basis van effectieve vraagverduidelijking – leefdomeinen, bestaande en/of nieuwe netwerken en (in)formele zorg die betrokken is of moet worden te overstijgen en met elkaar te verbinden voor een werkelijk duurzame oplossing waarin alles en iedereen samenwerkt in het belang van het gestelde doel.

OMG durven ze 'vraagverduidelijking' in de mond te nemen. Ik snap er al de hele tijd geen ene reet van!

De onafhankelijkheid ten opzichte van andere instanties als zorgaanbieders, beslisorganen van gemeenten, UWV, zorgkantoren of bijvoorbeeld onderwijs. De cliëntondersteuner neemt geen indicatiebeslissingen. Wel kan de cliëntondersteuner de burger helpen om een aanvraag te doen als dat nodig is.

Oh de cliëntondersteuner kan mij helpen, al heb ik geen flauw idee waarmee!

De kennis van de (lokale) sociale kaart.
De inzet van ervaringsdeskundigheid binnen zowel de collectieve als individuele cliëntondersteuning

Wat is dat nou weer, een sociale kaart? En wat is dat met ervaring? Collectief? Kan ik ook met een heel clubje komen voor hulp?

De innovatiekracht, bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van collectieve oplossingen voor individuele vragen en het buiten de gewaande paden zoeken van een oplossing als dat nodig is in het belang van de burger.

Fijn, ik zie iets over mijn belang, maar voor de rest is er voor mij ook aan deze zin geen touw vast te knopen.

De daadkracht om echt aan te sluiten bij de leefwereld van de burger, naast hem te gaan staan en in het belang van de burger te ondersteunen in datgene wat echt nodig is om zelf verder te komen.

Nou, nou wat een daadkracht (effe met Google gekeken wat dat is). Deze hele tekst sluit dus zero, niente, nada, noppes aan op mijn leefwereld. Als ik zo moet leven met dat chique gelul, dan ben ik liever dood.

De mogelijkheid om snel te schakelen tussen stelsels en wetten (stelseloverstijgende werkwijze uitgevoerd vanuit zowel de Wmo als de Wlz), en tussen generalisten en specialisten (MEE heeft o.a. gedragskundigen, sociaal juridische dienstverleners, arbeidsdiagnostiek en specialistische kennis op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek in huis).

Stelsel... watte? En nog meer dure woorden. Kap daar nou eens mee MEE!

Op deze manier wordt alles in werking gesteld om ervoor te zorgen dat kwetsbare burgers in staat zijn om mee te kunnen doen in de samenleving op alle vlakken.

Alles? Ja echt alles?

Meer informatie? Neem contact op met één van onze Adviseurs Inclusie.

Ik wil iemand die mij helpt, niet één of andere adviseur inclusie, wat dat ook mag zijn.

*VNG (2017) Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning

AHA DAAR KOMT DE AAP UIT DE MOUW!!!
MEE minacht de burgers die ze zogenaamd wil helpen zo ernstig, dat men te beroerd was om een tekst te schrijven. 
Kopiëren uit een boekje van de VNG, niet gericht op burgers, maar op bestuurders, professionals en pennenlikkers kon er nog net van af.

Weerzinwekkend!