Nijmegen draait er schijnheilig omheen

NepschaapNijmegen draait er schijnheilig omheen

6 december 2019

Soms vragen we ons af wat er nou zo moeilijk is aan het op een correcte wijze online informeren over het wettelijk voorschot op de bijstandsuitkering tijdens de behandeling van de aanvraag. Het antwoord moet zijn: niets. Maar waarom doen veel gemeenten het dan niet?

De reden om helemaal niet of gebrekkig te informeren over het wettelijk voorschot is het ontmoedigen van het gebruik van een voorziening. Een hardnekkige rottigheid van gemeenten om te bezuinigen.

Een zeer verwerpelijke handelswijze die uiteindelijk tot schade kan leiden die de gemeente toch zelf weer moet vergoeden of compenseren. Het is dus ook nog eens erg dom 'besparen'.


Mogelijke reacties

Als een kritische partij zoals BurgerkrachtCentraal een gemeente melding doet van haar gebrekkige online informatie over het wettelijk voorschot, kan zij op verschillende manieren reageren:

 1. Bedankt voor de melding. Onze vakspecialisten gaan ermee aan de slag en eventueel kijken we af bij collega gemeenten die het wel al goed doen.
 2. Waar bemoeit die club zich mee? Negeer! Niet op reageren!
 3. Wij zijn van mening dat wij correct informeren. Uw melding is niet terecht.
 4. Hmm.. ze hebben gelijk, maar daar gaan we niet aan toegeven. Althans, wel een beetje, maar dan zonder het probleem echt op te lossen. We willen namelijk onze onrechtmatige, maar wel besparende handelswijze kunnen blijven volgen.

Voor de laatste optie kiest de gemeente Nijmegen en voegt daar ook nog wat schijnheiligheid aan toe om het mooier te laten lijken dan het is.


Ze kunnen bellen

We hebben we onder ‘Wat moet u weten’ het eerste punt aangepast. Dit was eerst:

- De afhandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 8 weken.

Wij hebben toegevoegd:

- Is deze periode te lang voor u en komt u hierdoor in financiële problemen? Bel dan 14 024

Dit lijkt een aardige tegemoetkoming, maar dat is het juist niet!

De bezwaren zijn:

 1. Het is niet volgens de Participatiewet dat belanghebbenden moeten vragen naar het wettelijk voorschot. Het moet volgens artikel 52 automatisch worden verstrekt en als de gemeente het weigert, moet zij dat de belanghebbende met een onderbouwing melden. Belanghebbende kan weliswaar niet in bezwaar gaan, maar wel onverwijlde bijstand aanvragen bij de provincie.
 2. Waarom is van het gevaar van in de financiële problemen komen ineens een voorwaarde gemaakt? Dat is niet correct volgens de Participatiewet.
 3. Wat roep je als aanvrager over jezelf af als je niet aangeeft dat je in de financiële problemen komt? Wie kan sowieso acht weken zonder geld leven, wie kan zelf maar vier weken zonder geld leven? De gemeente zou kunnen denken: "Aha betrapt! Fraude! Belanghebbende vraag niet om een voorschot. Die zal dus wel ergens een buffer hebben die door hem of haar wordt verzwegen!"
 4. Wat als je niet belt en niet aangeeft dat je in de financiële problemen komt en dat dus uiteindelijk wel gebeurt? Wat zal later de schuldhulpverlener zeggen? "Foei, u had moeten bellen. U heeft een tekortschietend verantwoordelijkheidsbesef getoond! Waarom zou de gemeente u nu moeten helpen?"
 5. Er zijn aanvragers die bang zijn voor de gemeente in de veronderstelling dat zeuren misschien averechts werkt. Daardoor bellen ze maar niet en wachten de problemen af.

Gevaar van willekeur

De medewerkers van het KCC informeren de burger vervolgens over de mogelijkheid tot een voorschot. Daarnaast kan een afspraak worden gemaakt met de financieel expert.

Hier loert het gevaar van willekeur. Wat vertellen de medewerkers van het KCC? Is dat toereikend? Weten ze wel wat ze moeten zeggen? En zeggen ze tegen iedereen hetzelfde?

De kans is zeer groot dat dit slecht uitpakt.

Dat er een afspraak kan worden gemaakt met de financieel expert maakt helemaal niets goed. Waarom zou een belanghebbende dat doen? Die gaat ervan uit dat de medewerker van het KCC correct heeft geïnformeerd. Alleen achterdochtige aanvragers zullen verder willen gaan, maar dat gaan om zeer uitzonderlijke gevallen. Die worden meestal bij de volgende stappen wel aangepakt en tegengewerkt als straf voor hun brutaliteit.


Schijnheilig

Onze huidige werkwijze is de volgende:

 1. Bij een aanvraag van jongeren tot 27 jaar wordt vanwege de zoekperiode van 4 weken standaard gekeken of een voorschot verstrekt moet worden.
 2. Bij een aanvraag vanaf 27 jaar wordt na 25 dagen onderzocht of een voorschot moet worden verstrekt. De meeste aanvragen worden echter binnen 25 dagen afgehandeld.

In het contact met de aanvrager wordt deze geïnformeerd over de mogelijkheid tot een voorschot. Hierbij is de persoonlijke situatie van belang. Een voorschot kan namelijk ook voor problemen zorgen wanneer deze terug moet worden betaald.

Dit lijkt keurig te verlopen, maar we kunnen niet controleren of hier rechtmatig wordt gehandeld. Het is maar helemaal de vraag of de werkwijze echt wordt gevolgd.

Waarschijnlijk liegt de gemeente Nijmegen!
Toegegeven, dit is een krasse uitspraak, maar waarom vermeldt de gemeente de genoemde werkwijze dan niet op de website?
Juist! Omdat belanghebbenden dan een vergelijk kunnen maken met de werkelijkheid die verschilt van wat er op de website staat.
Wij trekken deze beschuldiging direct in als de gemeente Nijmegen bovenstaande passage op haar website vermeldt in plaats van het alleen maar aan ons te schrijven.

Tot slot een typisch voorbeeld van schijnheiligheid die we wel bij meer gemeenten tegenkomen: de gespeelde bezorgdheid over het terug moeten betalen van het voorschot.
Van het moeten terugbetalen van het voorschot is alleen sprake als een aanvrager geen recht op een uitkering blijkt te hebben.
En dat is als de belanghebbende op andere manier aan geld komt (of kan komen) of al genoeg geld/vermogen blijkt te hebben.
En dus geld heeft om het voorschot terug te betalen!

Waar eventueel wel sprake van kan zijn, is dat iemand het voorschot dan weigert terug te betalen. In dat gedoe van terugvordering heeft de gemeente geen zin en daarvoor moeten mensen die wel een voorschot nodig hebben kennelijk voor opdraaien.


Tot slot de volledige reactie van de gemeente Nijmegen

Beste Ray,

Bedankt voor je reactie.

Op de pagina

https://www.nijmegen.nl/diensten/uitkering-schulden-laag-inkomen/bijstandsuitkering/

Hebben we onder ‘Wat moet u weten’ het eerste punt aangepast. Dit was eerst:

- De afhandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 8 weken.

Wij hebben toegevoegd:

- Is deze periode te lang voor u en komt u hierdoor in financiële problemen? Bel dan 14 024

De medewerkers van het KCC informeren de burger vervolgens over de mogelijkheid tot een voorschot. Daarnaast kan een afspraak worden gemaakt met de financieel expert.

Onze huidige werkwijze is de volgende:

- Bij een aanvraag van jongeren tot 27 jaar wordt vanwege de zoekperiode van 4 weken standaard gekeken of een voorschot verstrekt moet worden.

- Bij een aanvraag vanaf 27 jaar wordt na 25 dagen onderzocht of een voorschot moet worden verstrekt. De meeste aanvragen worden echter binnen 25 dagen afgehandeld.

In het contact met de aanvrager wordt deze geïnformeerd over de mogelijkheid tot een voorschot. Hierbij is de persoonlijke situatie van belang. Een voorschot kan namelijk ook voor problemen zorgen wanneer deze terug moet worden betaald.

Ik vertrouw je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

{............}
Maatschappelijke Ontwikkeling
Gemeente Nijmegen

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie