Oei, vrouwen achter het stuur in Zutphen

Oei, vrouwen achter het stuur in Zutphen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen bestaat voor 60% uit vrouwen. Een meerderheid en dat is wel eens een keer goed. Te vaak is het college nog een 'mancave'. Maar hoe goed pakt het er in de Gelderse plaats waar het bestuurlijk al een langere tijd rommelt uit met burgemeester Annemieke Vermeulen (VVD) en wethouders Annelies de Jonge (PvdA) en Laura Werger (VVD)? Welnu, niet zo best!

Vanuit burgerperspectief hebben we de gemeente Zutphen al een tijdje onder verscherpt toezicht en zagen daarbij al wat onverkwikkelijke zaken voorbijkomen. Denk bijvoorbeeld twee moties van wantrouwen die Annelies de Jonge aan de jurk kreeg, maar overleefde. Daar komt nu het foutenfestijn GelreWerkt! bij (zoals het Algemeen Dagblad het noemt). Daar is overigens niets feestelijks aan te ontdekken!

Opmerking:
We zijn niet seksistisch ingesteld, maar 'Oei, vrouwen achter het stuur in Zutphen' trekt wel lekker de aandacht.


Historisch moment: Stichting Werkbedrijf Zutphen / GelreWerkt! opgericht

Het is dinsdag 16 oktober 2018 als de gemeente Zutphen Stichting Werkbedrijf Zutphen opricht met het plan om op 1 januari 2019 onder die paraplu het werkbedrijf GelreWerkt! te starten. Op 25 december 2018 wordt de stichting keurig in het register van de Kamer van Koophandel opgenomen onder nummer 72870583.

Wethouders Laura Werger die samen met collegegenoot wethouder Harry Matser zitting neemt in het bestuur is er nogal verguld mee en denkt geschiedenis te schrijven:

Toch wel een historisch moment. Het is ook het sluitstuk van iets waar door veel mensen al een aantal jaren aan wordt gewerkt.

Onder meer De Stentor schreef erover.

Het betreft hier niet een sluitstuk van een naar eigen zeggen positieve achterliggende periode, maar gooit ook de deur dicht van een ellendig einde van Het Plein waarin Zutphen zo goed en zo kwaad als het ging samenwerkte met de gemeente Lochem. Die laatste is maar iets gaan doen met een eigen oplossing: 't Baken. Samen met het opbreken van Het Plein, ging overigens ook sociale werkvoorziening Delta ter ziele.


Klaar voor de start... Go! GelreWerkt!

Waar door veel mensen jaren aan is gewerkt... dat moet goed gaan. Dus vol vertrouwen gaat GelreWerkt! (ja met uitroepteken) op 1 januari 2019 van start.

Wethouder Laura Werger doet samen met directeur Herman Roord een soort van publieke aftrap met een positief praatje in de krant. Daarbij staat in de introductietekst al een zorgwekkende uitspraak:

Ik hoop dat werkzoekenden er veel van gaan merken.

Wat gaat de dure organisatie doen dan? Vast wel iets, maar we lezen ook hoe het vooral zal gaan, namelijk een beetje de boel aanwakkeren, maar dan moeten de belanghebbenden het toch wederom vooral zelf doen.

Het is de bedoeling om de zelfredzaamheid van inwoners aan te wakkeren door hen aan werk te helpen.

Maar een maand later is het al hommeles. Met het drama van Het Plein in gedachten roeren medewerkers van GelreWerkt! zich. Zij vinden de betrokkenheid van de wethouders ver beneden de maat.

Bijna twee maanden later begint de Zutphense gemeenteraad zich ook ongemakkelijk te voelen bij de gang van zaken:

Het gevoel leeft dat er van start is gegaan zonder visie.

Laten we daarbij memoreren dat de gemeenteraad wel voor het nieuwe huzarenstukje heeft getekend en geld ter beschikking heeft gesteld! Die moet toch daarbij toch ook het debacle van Het Plein in het achterhoofd hebben gehad?

Schaamteloos is de opmerking van raadslid Yvonne ten Holder (D66):

Wat willen we als Zutphen bereiken, wat willen we daar voor doen en wat mag het kosten. De antwoorden op deze vragen zijn onduidelijk.

Dat zijn nou juist de dingen die een gemeenteraad VOORAF duidelijk zou moeten willen hebben. Dus voordat de raadsleden ervoor tekenen!

Nee, dan kiest Ten Holder er maar voor om heel slap te zeggen:

Die voorwaarden willen we vanaf april wel zien. Het werkbedrijf heeft een valse start, maar verdient een tweede kans.


Bij elkaar gelogen foutenfestijn

En dan is het nog geen half jaar later en GelreWerkt! is op sterven na dood. Van Laura Werger moeten we aannemen en geloven dat een reeks van fouten (een foutenfestijn) niet te voorzien was.

Dat zij daarom ook best vier ton extra mag vragen in een gemeente die al financieel aan de grond zit.

Het trieste is dat de gemeenteraad er waarschijnlijk weer in zal trappen, in dit smerige wanbeleid van een VVD-wethouder.

Het is namelijk een pertinente leugen dat de genoemde fouten niet voorkomen hadden kunnen worden. Daarvoor ligt er teveel kennis, ervaring en expertise en staat ook een gemeente als Zutphen stijf van de externe adviseurs van het commerciële netwerk voor advies, begeleiding en uitvoering.

Oh wacht, we lezen in Binnenlands Bestuur dat het vooral ging om lekker innovatief bezig te zijn:

Als je geen nieuwe zaken probeert, innoveer je ook niet

Aldus de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Laura Werger (werk en inkomen, VVD). 

Gemeenteraad en inwoners van Zutphen worden keihard belazerd door madame Werger, maar die heeft al aan Annelies de Jonge gezien hoe gemakkelijk je in de Hanzestad meerdere moties van wantrouwen overleeft.