Parallelle arbeidsmarkt: rond en omhoog pompen

Parallelle arbeidsmarkt: rond en omhoog pompen

5 juli 2019

Inmiddels in een hard tempo wordt de reguliere arbeidsmarkt voor een groot deel omgevormd tot een parallelle arbeidsmarkt. Je zou dit kunnen zien als moderne slavernij in een maatschappelijk verantwoorde vorm. In die nieuwe arbeidsmarkt zien we straks alleen nog basisbanen en basisinkomen. Het is een slechte ontwikkeling die al langer gaande is en niet meer te stoppen. Afhankelijk van welke branche jij zelf nog een reguliere baan hebt, ga je er binnenkort de negatieve gevolgen van ondervinden. Je raakt waarschijnlijk jouw baan kwijt!

In de parallelle arbeidsmarkt zijn mensen niet belangrijk, maar slechts middelen. Om preciezer te zijn: transportmiddelen die een onnatuurlijke geldstroom mogelijk maken. Er zijn twee belangrijke continue processen: het rond pompen van werklozen en het omhoog pompen van geld naar de rijken.


Geldpiramidespel

Het doel van de parallelle arbeidsmarkt is officieel het laten meedoen (participeren) van zoveel mogelijk mensen. De schijnbare bedoeling is dat ze uiteindelijk uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt en een echte betaalde baan zullen hebben. In de overheidscommunicatie wordt dat ook voortdurend benadrukt.

Het werkelijke doel is om gemeenschapsgeld (door het betalen van belastingen verzameld) te onttrekken aan de samenleving in een soort geldpiramidespel. Het geld gaat naar de top van de piramide, naar de rijken. Dit spel is nodig omdat we er als belastingbetalers nooit mee akkoord zouden gaan als de geldstroom rechtstreeks (open en bloot) naar die rijken zou komen te liggen.

Omhoog stromen, is onnatuurlijks en gaat dus niet vanzelf. Daarom is het proces van omhoog pompen nodig. Dat gebeurt door inzet van werklozen in een rondpompend proces.


Waterdragers

Werklozen zijn in dit spel een soort waterdragers. Zie het als een waterzak die ze op de rug hebben, maar dan gevuld met geld.

Ze staan door eerdere voorbereidende maatregelen geparkeerd. Een deel zelfs al heel lang. Zij worden de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt genoemd. Het is daarom nodig dat ze worden geactiveerd onder dure professionele begeleiding. Zo worden de geldzakjes die de werklozen dragen aangesproken en leeggehaald.

Door de activering lijkt het voor de buitenwereld alsof het beter met ze gaat en de werklozen aan het werk zijn. Hun leven komt echter niet (nooit) echt op de rit. Hun inkomen is minder dan een minimumloon en wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Het is de voorloper van het toekomstig basisinkomen. De meesten vallen weer terug in hun parkeerplaats (de bijstand). Daar wachten zij tot hun geldzakje weer wordt bijgevuld en dan herhaalt het proces zich weer. Ondertussen zakken ze zelf langzaam weg in armoede en schuldenproblematiek. Mooi want zo blijven ze hulpbehoevend en kan er met ze worden gedaan wat het systeem wil.


Jobcreation

Om de werklozen te kunnen rondpompen en actief te laten zijn in een situatie met iets dat op echt werk lijkt, moeten basisbanen (kaasschaafbanen) worden gecreëerd.

Hier wordt het gevaarlijk voor mensen met een reguliere betaalde baan!

Die moet voor de jobcreation namelijk sneuvelen en degene die zijn baan kwijtraakt, komt (na een tijdje) ook terecht in de groep van rond te pompen werklozen.

Zit jij met jouw reguliere baan in de gevarenzone?

Dat hangt af van de branche waarin je zit. Die moet geschikt zijn om volgens het principe van basisbanen te werken. Momenteel zijn dit de volgende branches:

- Horeca
- Techniek en logistiek
- Groenvoorziening
- Schoonmaak- en zorg
- Grootwinkelbedrijf

Al geruime tijd wordt er in deze branches afgebroken, gesloopt, gerommeld, aan loondumptrucs gedaan, op faillissementen aangestuurd, regelgeving verscherpt, gemanipuleerd enzovoort om functies uit te kleden en geschikt te maken voor basisbanen (Melkertbanen, participatiebanen en nog wat van dat soort telkens nieuwe termen) en om werkgevers te dwingen om 'vrijwillig' mee te werken. En anders exit en geen aanbesteding meer. Dat is Maatschappelijk verantwoord onderdrukken (MVO).

Geniet nog even van je baantje, het is bijna afgelopen voor jou!


Het vullen van de geldzakjes

Eens in de zoveel tijd worden de geldzakjes gevuld en tussendoor staat de drager dus geparkeerd. Dan zijn er overigens weer andere menselijke geldtransportmiddelen met bijvoorbeeld Europese gelden (denk bijvoorbeeld aan statushouders).

Jetta komt, Jetta gaat, Tamara komt en zal ook weer gaan. Maar ze is nu eerst volop in charge met haar Actieplan Perspectief op Werk. De staatssecretaris heeft voor twee jaar in totaal 70 miljoen euro aan de schatkist ontfutseld om via de 35 arbeidsmarktregio's over de rugzakjes van de gelddragers te verdelen.

Weer een nieuwe ronde van rondpompen van werklozen en geldroof kan starten. Dat kan nadat elke arbeidsmarktregio een uitvoeringsplan heeft voorgelegd aan het departement van Van Ark, SZW. Bij goedkeuring krijgt een regio eerst 1 miljoen euro en vervolgens als het goed gaat nog een keer dat bedrag.

De miljoenen gaan natuurlijk niet naar de werklozen, maar naar de rijken, geheel volgens de informele, verborgen doelstelling.


Pomp

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie