Het is tijd voor het Woord

Bijbel

Het is tijd voor het Woord

10 mei 2019 | We zijn met elkaar en massaal terecht gekomen in een situatie die de focus heeft op gevolgen. Dat houdt in dat we bij al onze problemen slechts symptomen aanpakken, niet zoeken naar de oorzaken. Ook de oplossingen die we denken te vinden, liggen op dat vlak. 'Tijd voor Rechtvaardigheid' vertolkt dat precies. Maar rechtvaardigheid is ook maar een gevolg, geen oplossing.

De enige echte oplossing is volledige herwaardering van de Bijbelse wetten en leven vanuit de ware liefde. Massaal is dat inmiddels onmogelijk geworden, maar die oplossing is nog wel op individueel niveau bereikbaar. Eenvoudiger gezegd: jij als individu kan nog wel de persoonlijke keuze maken en verantwoordelijkheid nemen door je los te maken van de massa en te leven naar de wetten van God die door de liefde van Jezus Christus worden vervuld.

Het is tijd voor het Woord!


De massa

Er is een homogene massa aan het ontstaan waarin we denken dat iedereen als uniek persoon mee mag doen (participeren). Daar is een mooie naam voor bedacht: de inclusieve samenleving. Dat is een leugen!

De waarheid is dat het juist niet gebeurt en er zijn veel mensen die je dat zouden kunnen bevestigen omdat ze nog steeds buiten de boot vallen. Dat doen zij echter niet omdat ze het erop gooien dat er sprake is van onrechtvaardigheid.

In het bijzonder politici en aanhangers van de Socialistische Partij voeden die gedachte met de leus 'Het is Tijd voor Rechtvaardigheid'. Allemaal heel goed en humaan bedoeld, maar een brug te ver, dus de verkeerde verbinding.

Rechtvaardigheid kan alleen volgen als er echt iets helemaal aan de basis zou veranderen. Helaas is dat inmiddels onmogelijk doordat de massa een feit is en zich niet meer laat corrigeren.


Verbeter de wereld niet, maar begin wél bij jezelf

Het is onmogelijk om de wereld (en dat is de massa) te verbeteren. Je kunt alleen bij jezelf beginnen en waarschijnlijk blijft het daar ook bij. Het is alleen te hopen dat meerdere individuen zoals jij dat begin dan ook maken.

Het is niet gemakkelijk, want ook jij bent al gevangen door de wereld, door de massa. Misschien wil je dit niet toegeven omdat je jezelf voorhoudt dat je jezelf niet in een hokje laat plaatsen. Maar je zit er allang in. Stap eruit!

Okay, misschien ben je bereid om toch wel te erkennen dat je in de 'bubble' zit en wil je eruit...

Dan is er nog wel een dingetje: eruit stappen, betekent de bescherming en de voordelen van de massa verliezen. Daarnaast loop je het grote risico om helemaal verstoten te worden en zelfs gehaat. Kun jij dat aan?

Durf jij te kiezen voor de wetten van God en de liefde van Jezus (een andere liefde dan waar men het nu ineens zoveel over heeft)?
Dat is je losmaken van de massa, van de wereld. Het klinkt misschien cru, maar het staat geschreven:

Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?

Wow! En... Au!


Laat de politiek links en rechts liggen

Om verder uit de massa te ontsnappen, moet je zo snel mogelijk afstand nemen van de politiek. Van alles! Politiek is een menselijk verzinsel en komt niet voort uit God.

Kom niet aan met het bekende "onze ouders en voorouders hebben hard gevochten voor vrijheid en stemrecht en daar moeten we hen dankbaar voor zijn" want zij deden dat in eerste instantie niet voor ons, maar destijds voor zichzelf!

Onze dankbaarheid is overigens heel discutabel nu we in hoog tempo veel wat zou zijn bevochten aan het afbreken zijn!

Wat al helemaal foute boel is: de bewering dat God een stem moet hebben in de politiek. Mensen als Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) huldigen dat smoesje.

Maar God heeft helemaal niets op met onze politiek omdat die is gebaseerd op coalitie en ten gevolge daarvan compromissen.
God wil helemaal is nooit onderdeel van iets en sluit nooit compromissen. Compromischristenen zijn Hem tot een gruwel.

Hij heeft in Zijn Woord ook gewaarschuwd voor coalities:

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

Het zou in de ogen van God alleen werken als Hij, als Zijn Woord, het enige uitgangspunt is en de gehele politiek ondergeschikt daarvan is afgeleid.

Maar het socialisme dan? Welnu, kijk eens naar Venezuela! Het socialisme heeft het land gebracht waar het nu is: compleet berooid en sociaal verwoest. Het probleem van het socialisme is ook weer het 'een brug te ver'. Sociale gerechtigheid is niet de oplossing, maar het gevolg van gehoorzaamheid aan de wetten van God en de vervulling daarvan in de liefde van Jezus. Het socialisme slaat die stap over, mist die Brug. Nederland stevent af op het Venezuela van Europa, VeNEDzuela!

Europese samenwerking, de EU dan? Dat is veel meer van hetzelfde. Dat is coalitie in het kwadraat van vooral antichristelijke, God hatende krachten en bezorgt ons nog meer afstand van het Woord.


Ja de wetten, maar geen recht, wel genade!

Een groot probleem voor ons als burgers, is dat we ons afhankelijk hebben gemaakt van menselijke inzichten. Dat heeft ervoor gezorgd dat de oorspronkelijke wetten van God (de Tien Geboden) die via Mozes tot de mensen zijn gekomen, zijn verwaterd en omgevormd tot onze eigen wetten. Die zijn op zich niet verkeerd, maar baseren zich vooral op recht. Op het 'recht hebben op'.

Logischerwijs denken en handelen ook onze overheden (zoals gemeenten) en rechters (ook weer mensenwerk) zich op basis van recht en rechtspraak.

Je zou het als een soort 'straf' kunnen zien dat we voortdurend het gevaar lopen om slachtoffer te worden van menselijke (beoordelings)fouten en zelfs verzinsels(!) nadat we ons afhankelijk hebben gemaakt van de menselijke maatstaven. Dat is dan ook wat steeds gebeurt en dat zien we terug in sociale onrechtvaardigheid en misstanden. Zelfs in misdadig handelen door de overheid, wat politiek correct en verzachtend 'zonder wettelijke grondslag' heet.

God gaat juist niet uit van het recht, maar heeft voor ons in genade voorzien. Die is veel groter en meer dan we ooit via rechtspraak kunnen krijgen. Vanuit ons menselijk inzicht denken we misschien dat genade vergeleken met recht niet eerlijk is, maar God heeft een heel andere definitie van wat rechtvaardig is dan de mens.

Als bijvoorbeeld gemeenten meer zouden uitgaan van de oorspronkelijke wetten en genade (met andere woorden van de liefde van Jezus waardoor de genade tot ons is gekomen) in plaats van de droge letter van de wetten, dan zou dat als gevolg (dus niet als oplossing) rechtvaardigheid opleveren.

Helaas zullen we het moeten hebben van de wispelturigheid en willekeur van GENADEloze ambtenaren, bestuurders en rechters in de hoop dat de balans van toepasselijk recht toch nog onze kant uitslaat. Dat blijkt steeds vaker te ontaarden in hopeloosheid en wanhoop.

Overigens zouden we als gewone mensen onderling ook meer moeten leven vanuit genade in plaats van dat eeuwige op onze strepen en rechten staan!


Individueel, uniek mens, het is voor jou Tijd voor het Woord

Maak je los van de massa, verschuil je niet achter een groep, een partij, een geloofsgemeenschap of welke menselijke kliek dan ook. Laat het recht en de politiek voor wat ze zijn en ga leven vanuit de wetten van God en de genade die jou door Jezus Christus wordt geschonken. Onvoorwaardelijk!

Het is Tijd voor het Woord en dat is Jezus.


Kijk ook eens naar 'Mijn burgermanifest' van Ray Heijder. Misschien is het ook wat voor jou.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie