Val jij maar lekker Zalandood!

Val jij maar lekker Zalandood!

24 augustus  2019 | Landgenoten, wat zijn we lekker op weg om een tolerante en inclusieve samenleving te worden hè? Ja, er is nog een weg te gaan, maar de regenboogvlag wappert vrolijk door het hele land en de liefde voor elkaar gonst zoet en ligt als een heerlijk warme, roze deken over ons heen. Oh, wat mogen we fijn zijn wie we zijn en houden van wie (of wat) we willen houden. Maar diep van binnen hebben we een pesthekel aan elkaar. Wist je dat?

Door Ray Heijder

We denken vooral aan onszelf, maar camoufleren dat door goede dingetjes te doen voor onze zielige medemensjes. Maar hoe goed zijn die goedbedoelde dingetjes zoals vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld de voedselbank nou echt? Wel eens goed over nagedacht? Laat mij raden: nee hè?

Houden de zogenaamde goede werken niet juist een pervers systeem in stand? Geven ze niet vooral de profiteurs een doorlopende alibi om door te gaan met hun sociale ongerechtigheid?

Zijn we misschien vooral met onze zielenrust bezig? Nou, laat mij dat 'releasing our minds' vandaag dan maar weer eens verstoren. Grote kans dat ook jij tegen jouw medemens zegt:

Val jij maar lekker Zalandood!


Epidemisch

De Zwarte Dood is de naam voor een epidemische ziekte die tussen 1346 en 1351 in Europa woedde en vele slachtoffers maakte, soms tientallen procenten van de bevolking. De epidemie kostte wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven.

In onze tijd is er een verwoestende ziekte op de arbeidsmarkt: de Zalandood. Het maakt veel arbeiders tot slachtoffer.

Kenmerken van deze epidemie zijn:

- groot besmettingsgevaar,
- perverse overheidsprikkels,
- chantage & omkoping,
- flexwerk,
- flexbanen,
- lage lonen,
- armoede,
- schuldenproblematiek,
- huisvestigingsproblemen,
- verdringing,
- et cetera.

Voor de Zalandood zijn er nog andere benamingen zoals:

- Boldotcomsyndrom,
- Hornbachkrebs,
- PostNLhel,
- Primarkdisease,
- Jumbola,
- PicnicSickness,
- en meer.

Zalandood is afgeleid van het Duitse concern Zalando, maar dat had je vast al begrepen nadat ik de andere benamingen gaf die respectievelijk zijn afgeleid van Bol.com, Hornbach, PostNL, Primark, Jumbo en Picnic.

Ik haal de Zalandood naar voren omdat die zo lekker bekt. Wat een mooie dag, wat een mooie dag voor de dood. Wat ben ik toch een poëet en prozaïst hè?

Maar ook omdat het een actualiteit betreft:

Zalando komt naar Bleiswijk vallend onder de gemeente Lansingerland die de incubatie van deze ziekte mogelijk maakt.

De online modereus bouwt een mega-distributiecentrum onder de rook van Zoetermeer en de media spreken zalvend dat het goed nieuws is voor de economie en de werkgelegenheid. Het vooruitzicht is dat 1.500 mensen aan het werk kunnen.

Welnu, daar is geen woord van gelogen, want het is daar inderdaad allemaal goed voor. Maar niet voor de arbeiders!


Werk is niet hetzelfde als inkomen

Het grote misverstand is dat werk hetzelfde zou zijn als inkomen. Maar de leus 'werk boven inkomen' bestaat al jaren. Dat geeft aan dat het verschillende grootheden zijn.

In het begin van de jaren '90 kwam een rapport uit van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met de titel:

Een werkend perspectief, arbeidsparticipatie in de jaren '90'

Dat bevat aanbevelingen voor maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen.

Het uitgangspunt daarin is dat werk boven loon moet worden gesteld. Het rapport beval toen een forse verlaging van het minimumloon aan. Dit zou de kansen op de arbeidsmarkt voor groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie verbeteren.

De roep om hogere minimumlonen van vandaag is vooral symbolisch. Al zou er een verhoging komen, het zal weinig uitmaken. Laat je er dus niet blij mee maken!

De kanker, de pest woekert dus al een aantal decennia!


Subsidiegeld

De grote concerns zoals Zalando die het dodelijk virus komen brengen, worden door de overheid geholpen met miljarden subsidies om de lonen laag te houden. Om de overheid daarbij goede sier te kunnen laten maken en die misdaad tegen de menselijkheid te maskeren, benadrukken de media dat provincies en gemeenten telkens moeilijk doen als een grote jongen zich wil vestigen.

Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de grote bouwmarkt Hornbach (kama-jaja-jippie-jippie-jeey). Allerlei ondernemers worden gemobiliseerd en aan het woord gelaten met hun bezwaren tegen de komst van die reus. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, maar aan het einde van het verhaal mag Goliath toch komen mits hij wat beloften doet zoals het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Ziekteverschijnselen

De ziekteverschijnselen van mensen die voor concerns zoals Zalando werken, zijn schrijnend.

Ik citeer het (naar mijn oordeel zeer lezenswaardig) artikel 'Geef Zalando geen overheidssubsidie, maar stel eisen voor menswaardige banen' op Joop.nl van o.a. Linda Vermeulen (Bondgirl FNV en cao-onderhandelaar):

Van het loon kom je amper rond. De roosters zijn onvoorspelbaar en soms pas op de dag zelf bekend. De werkdruk is haast ondoenlijk.

Weinig mensen houden dit werk langdurig vol. Voorspelbaar is dat ook Zalando in het buitenland op zoek gaat naar arbeidskrachten die bereid zijn tegen lage beloning en slechte omstandigheden te werken. Lokale gemeenteraadsleden hebben hun zorgen geuit over de huisvesting. In Lansingerland is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Bij dergelijke tekorten zijn de misstanden al te voorzien voor mensen die van ver moeten komen; hoge kosten voor abominabele huisvesting.

Het artikel is geschreven door Imke van Gardingen (jurist/beleidsadviseur FNV), Hermen Pol (bestuurder FNV handhaving en naleving) en Linda Vermeulen (bestuurder FNV Handel).

Het is duidelijk dat het niet om een zegen, maar om een vloek gaat en er niemand bij gediend is, behalve de rijken!


En nu jij!

Ja ook jij zegt (zoals ik al aangaf) tegen jouw medemens:

Val jij maar lekker Zalandood!

Hoe dan? Jij koopt ook bij de verwerpelijke concerns of neemt er diensten van af. Jij stemt ook op lokale politici bij de gemeenteraadsverkiezingen die allemaal instemmen met het sociale onrecht. Jij werkt mee aan de onderdrukking en aan de verspreiding van de ziekte.

Voor jouw gemak en welvaren, moeten anderen zwoegen in het zweet des aanschijns, voor een habbekrats. Om het hoofd boven water te houden en hun gezinnen te voeden.

Voor zolang het 'goed' gaat, want ze zijn hun flexbaantje zo kwijt en dan komen ze... de Polen!


Zalandood