Wie is schuldig aan langdurige bijstand?

Wie is schuldig aan langdurige bijstand?

1 oktober 2019

Het is tijd dat we ons eens gaan afvragen wie er schuldig aan is dat mensen langdurig in de algemene bijstand zitten. Dat wordt des te meer van belang nu steeds meer bijstandsgerechtigden in de schuldenproblematiek en de armoede terechtkomen. Ook de vulgaire (vooral door VVD'ers steeds meer geëiste) tegenprestatie die meer zou moeten worden opgelegd, vraagt om een herbezinning.

De neiging bestaat om de oorzaak bij de bijstandsgerechtigden zelf neer te leggen. Sterker nog, dat gebeurt eigenlijk altijd. Niet op een manier dat het er bovenop ligt, maar politiek correct ingepakt en door subtiele (en soms botte) beeldvorming rond de 'uitkeringstrekkers'.

Maar zijn zij wel de veroorzakers van hun ellende en zo niet, wie of wat dan wel? En hoe zit het dan met aansprakelijkheid ten aanzien van schade door schulden en armoede?


Omdenken

Als we op dit gebied eens helemaal gaan omdenken, kunnen we tot een schokkende conclusie komen:

De overheid heeft het veroorzaakt dat mensen langdurig in de bijstand zitten en is daarmee aansprakelijk voor de schade en vervolgschade!

Als dat aantoonbaar is, ligt de weg open naar schadeclaims! En eindelijk een fatsoenlijke, behoorlijke behandeling van bijstandsgerechtigden.

Het afschaffen van de tegenprestatie en de sollicitatieplicht zou een eerste stap in de goede richting zijn.


Opdracht gemeente Participatiewet artikel 7 eerste lid onderdeel a 1°

De focus ligt altijd op wat de bijstandsgerechtigde doet en laat en vooral zou moeten doen en laten. Als hij of zij steeds maar niet aan een betaalde baan weet te komen, wordt de oorzaak op dat vlak gezocht.

Soms wordt er nog wel rekening gehouden met factoren buiten de belanghebbende om, maar als het (economische) klimaat verbetert (zoals veel meer vraag naar personeel) valt dat alweer weg. Dan is het toch echt weer het individu dat er niet in slaagt om het leven weer op de rit te krijgen. Waarschijnlijk omdat de stap naar doen niet wordt gezet en de wil er onvoldoende is.

Die gerichtheid op de bijstandsgerechtigde zorgt ervoor dat bijna niemand zich realiseert dat het juist de gemeente is die dingen zou moeten doen en laten.

Ondertussen zijn de medewerkers van de sociale dienst er in getraind om altijd te zeggen:

Maar jij moet het zelf doen!

Maar er ligt een overduidelijke en niet mis te verstane wettelijke opdracht voor de gemeente, bepaald in de Participatiewet.

Deze luidt:

Opdracht gemeente:
Het college ondersteunt bij arbeidsinschakeling personen die algemene bijstand ontvangen.

Die opdracht wordt vaak stelselmatig en langdurig niet uitgevoerd!


Streep eronder?

Nu lijkt de tijd te zijn aangebroken dat de gemeenten een streep willen zetten onder hun verzuimde opdracht. Van de langdurig werkloze bijstandsgerechtigden wordt hetzelfde verwacht, terwijl zij met de schade zitten. Veroorzaakt door het verzaken van een ander!

Wat is er al die jaren met de budgetten gebeurd die bedoeld waren om de opdracht van ondersteuning bij arbeidsinschakeling uit te voeren? Als die doelmatig en rechtmatig waren ingezet, dan hadden de meeste gedupeerden een betaalde baan in plaats van dat ze nu een granieten bestand te vormen waarvoor ze minachting en hoon moeten incasseren.

Where is the money?

Het is werkelijk schunnig om de valse beeldvorming rond de langdurig werklozen schaamteloos voort te zetten door te benadrukken dat ze van die luie bank moeten worden getrokken, in activeringsprogramma's geduwd moeten worden, eens positief moeten denken, eindelijk iets wat nuttig is terug moeten doen richting de samenleving al tegenprestatie, oneindig moeten solliciteren op overwegend nepvacatures enzovoort en zo verder.


Is er hoop?

Het ziet er niet naar uit dat er hoop is op verbetering.

Waarschijnlijk zullen er weer miljoenen euro's worden verspild aan arrangementen die hetzelfde doen als wat er altijd is gebeurd: niets!

Ook het nieuwe geld zal weer verdampen doordat het in de zakken komt van het commerciële netwerk van adviseurs, coaches, begeleiders en uitvoerders.

Het zal toch echt eens tot een proefproces moeten komen, waarbij een individu het voor elkaar krijgt om een gemeente aansprakelijk te krijgen en een flinke schadevergoeding los te peuteren.

Wie o wie gaat zoiets lukken?


Schuldig

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie