Zienswijze wint van de waarheid

Zienswijze wint van de waarheid

5 juli 2019

We leven in een bijzondere periode waarin de zienswijze steeds meer terrein wint van de absolute waarheid en deze naar de achtergrond drukt. De waarheid mag straks zelfs niet meer bestaan, maar zal vervangen zijn door de leugen. Hierbij worden feiten opgeofferd ten gunste van meningen. De massa zal er de voordelen van inzien omdat men denkt dat daardoor de deugden van deze tijd de ruimte krijgen: tolerantie, respect, verdraagzaamheid, diversiteit, inclusie en ga zo maar door. Een enkeling die in de waarheid wil blijven, zal het steeds moeilijker krijgen en als gevaarlijke gek in de verdrukking komen.

Het zal zelfs zo zijn dat de waarheid strafbaar wordt. We zien dat al gebeuren bij mensen die aan oude principes vasthouden en daardoor worden uitgesloten en zelfs gerechtelijk veroordeeld. En wat te denken van klokkenluiders die altijd het onderspit delven als zij met de waarheid naar buiten komen en misstanden openbaar maken?


Niet tegenover, maar naast elkaar

Als de waarheid niet meer het belangrijkste is, kunnen we naast elkaar gaan staan in plaats van tegenover elkaar. Jij en ik mogen onze eigen zienswijze hebben, een andere kijk is prima. Ik kan ergens een rechte lijn in zien en jij juist een kromme. Als ik er begrip voor heb dat jij tegen hetzelfde nu eenmaal anders aankijkt dan ik en jij respecteert mij in mijn waarneming, dan kan dat gewoon beiden bestaan. En de waarheid dan? Nou die ligt dan maar in het midden.

Het is verboden om te beweren dat je de waarheid in pacht hebt en een doodzonde om de ander daarvan te overtuigen. Doe je dit toch, dan ben je iets dat met 'foob' of 'ist' eindigt.


Geaccepteerde leugens

Verheerlijking van de zienswijze biedt oneindig veel mogelijkheden, waar de waarheid juist beperkt en uitsluit. De zogenaamde inclusieve samenleving die we heilig hebben verklaard, is niet mogelijk met de waarheid, maar is erbij gebaat dat geaccepteerde leugens naast elkaar kunnen bestaan. Wat we voorheen krachtig zouden afkeuren, kan zo ineens wel door de beugel. Wie daarin niet meegaat, wordt verstoten. Ineens is waar we ons vroeger tegen verzetten maatschappelijk verantwoord.

Dit werkt op elk vlak, van kleine dingen in het dagelijks leven tot grote maatschappelijke, sociale vraagstukken.

Aanhangers van de waarheid zijn onredelijke, lastige zwart-wit-denkers. Wie van deze tijd is, houdt van tinten grijs en van de kleuren van de regenboogvlag.


Wij zijn voorbeeldig!

Nederlanders staan al langere tijd internationaal bekend om tolerantie, om respect voor elkaars zienswijze. De waarheid en principes zijn bij ons dan ook aan het uitsterven. We worden mondiaal bewonderd om ons poldermodel, om het bereiken van compromissen.

We zijn meesters in het omzeilen van de waarheid en deze te vervangen door leugens die heel geloofwaardig zijn. Ja, we zijn nog wel lerende en hebben nog een weg te gaan, maar vergeleken met andere landen en volken hebben we een grote voorsprong. Sinds we van God los zijn, is het in een stroomversnelling geraakt.

Acceptatie van leugens, opzij zetten van principes, polderen, een loopje nemen met de waarheid lukt inmiddels bij zo goed als iedereen. Ook bij christenen, waarbij je dat misschien niet zou verwachten. Juist bij christenen blijkt! Zo werd het mogelijk dat de ChristenUnie ging meeregeren. Gert-Jan Segers zet met zijn partijgenoten met het grootste gemak de Bijbel uit het zicht (zoals vroeger met Mein Kampf werd gedaan) als dat goed is voor een regeerakkoord. Geven en nemen heet dat dan.

Adieu God, nu even niet, er moet regeringsverantwoordelijkheid kunnen worden genomen. En het is toch tot Uw eer dat we U een plekje in het kabinet geven?

Bijbelse principes zijn wisselgeld geworden in een verdraagzame deal.

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen

Geen idee waar dat staat en mocht het er staan, dan moet dat in een hele grote context worden gelezen, zoals met alle ongemakkelijke waarheden in het Woord van God.

Jezus? Oh Hij was pas een prachtig voorbeeld. Die zou nooit mensen uitsluiten. Denk jij dat wel ergens te hebben gelezen in dat eeuwenoude boek? Dan is dat geen keiharde waarheid, maar jouw zienswijze. Prima, maar ik lees het weer net even anders. Misschien zijn trouwens alle Bijbelse figuren wel een soort imaginaire vriendjes van je. Heb je daar wel eens aan gedacht?

Trouwens er zijn nog een heleboel andere ontzettend mooie boeken en verhalen, waar vaak veel meer liefde en respect uit spreekt.


Geradicaliseerde geloofsgekken, weg ermee!

Iedereen is welkom en hoort erbij, maar van geradicaliseerde geloofsgekken met hun zogenaamde waarheid, daar moeten we van af. Weg ermee!

En dan gaat het niet alleen om extremistische moslims, maar misschien nog wel meer om radicale christenen. Die zijn bijkans erger met hun bewering dat hun Jezus dé waarheid is. Ze schrijven het zelfs met een hoofdletter, Waarheid. En met hun gedram over dat hun Christus ook nog eens de enige Weg is die leidt tot het eeuwige Leven (ook alweer met hoofdletters) sluiten ze vele mensen uit.

Zulke Bijbellikkers beweren zelfs dat we nu in de eindtijd leven en dat op elk moment Jezus kan terugkomen, waarna er een Grote Verdrukking zou komen met een antichrist die ons gaat onderdrukken. Iets met 666, een beest en een grote hoer. Ook komen er vier paarden ten tonele met gekleurde ruiters die allerlei shit komen brengen, zeggen ze. Het kan nog gekker: het een en ander zou worden ingeluid door bazuingeschal (waarschijnlijk net zo iets als vuvuzela's of zo). En als sluitstuk is er nog de brandende hel.

In de manier waarop wij respect hebben voor ieders zienswijze en elkaar nieuwe vrijheden gunnen met betrekking tot het leven en ons genderidentiteit, zien ze tekenen des tijds. Ze hebben het erover dat God een dwaling zou sturen omdat we de waarheid hebben verworpen en dat die ervoor zal zorgen dat we alleen nog de leugen kunnen verdragen.

Wat een gekkies, hè? En de radicale moslims hebben ook zo'n horrorverhaal. Iets met overheersen van de wereld, invoeren van de sharia en een twaalfde imam die orde op zaken komt stellen.

Hou op, schei uit. Nee, met wraaklustige geloofsgekken komen we niet verder en we zijn al zo goed op weg richting sociale gerechtigheid en medemenselijkheid.

De sociale lente is niet meer te stuiten en hierna komt de zomer van vrede en veiligheid!


Alziend oog