Zijn solliciteren en sollicitatiebrieven schrijven verplicht?

Zijn solliciteren en sollicitatiebrieven schrijven verplicht?

27 september 2019

Je ontvangt een bijstandsuitkering of hebt er eentje aangevraagd. Moet je dan solliciteren? Is het schrijven van sollicitatiebrieven dan verplicht? Velen zullen direct zeggen: ja, zeker weten. Het juiste antwoord is echter 'NEE en JA!'


Wat zegt de wet?

Als we naar de landelijk wet kijken (de Participatiewet) kunnen we ontdekken dat sollicitatiebrieven schrijven niet verplicht is. Sterker nog, solliciteren zoals we dat doorgaans kennen, is dat zelfs niet.

De woorden 'solliciteren' en 'sollicitatiebrief' komen helemaal niet voor in de Participatiewet.

Wat er wel staat, is dit:

9. Verplichtingen

1 De belanghebbende van 18 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is, vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 44, tweede lid, verplicht:

a. naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, te verkrijgen, deze te aanvaarden en te behouden, waaronder begrepen registratie als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 30b, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Simpel gezegd: als je een bijstanduitkering ontvangt of hebt aangevraagd, heb je vanaf het allereerste moment dat jij daarvoor aanklopt bij de gemeente de plicht om werk te vinden, te aanvaarden en te houden.

Er staat niet dat je dit moet doen door te solliciteren en sollicitatiebrieven te schrijven. Laat staan hoeveel dat er minimaal per week moeten zijn.

Je zou ook kunnen volstaan met elke dag meerdere keren "Hoi ik ben op zoek naar werk, stuur mij een PB als je mij kunt gebruiken" op Twitter te zetten. Of jezelf doorlopend aan te prijzen op Facebook en/of LinkedIn. Of je maakt een website over jezelf eventueel met een filmpje. Je kunt ook dagelijks in een drukke winkelstaat of op een bedrijventerrein gaan staan en een bord omhoog houden met: "Wie wil mij? Ik ben een harde, gemotiveerde werker".

Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken en je voldoet aan de landelijke wet.


Maar wat zegt jouw gemeente?

Het gaat echter niet alleen om wat de Participatiewet bepaalt, maar ook wat de gemeente vastlegt over jouw verplichtingen bij de aanvraag voor en het ontvangen van een bijstandsuitkering. Zij wil toch iets van doelmatigheid. Dat wat je doet wel nut heeft en leidt tot werk, liefst een betaalde baan.

Zij kan van jou eisen dat je solliciteert, sollicitatiebrieven schrijft en daar ook een minimum aantal per periode aan verbinden.

De gemeente moet dat dan wel nadrukkelijk van je eisen, zeker omdat het dus vanuit de Participatiewet geen automatisme is.

De manier van solliciteren en het minimum aantal te schrijven sollicitatiebrieven per periode, moet zij uitdrukkelijk met jou afspreken. Als zij jou althans aan afspraken wil kunnen houden. Anders blijft alles en beetje hap snap.

Wat de gemeente je oplegt, moet je ook opvolgen zolang je een bijstandsuitkering ontvangt of een aanvraag daarvoor bij de gemeente hebt lopen.

Er zijn ook situaties waarin gemeenten juist een tijdelijke vrijstelling van sollicitatieplicht kunnen verlenen. Bijvoorbeeld onder voorwaarden als iemand mantelzorg levert of als alleenstaande zorg heeft voor een kind tot vijf jaar.


Ook de gemeente heeft plichten!

Het mag niet zo zijn dat de gemeente jou de opdracht geeft om bijvoorbeeld vijf sollicitatiebrieven per week te schrijven om jou vervolgens daarmee weken, maanden of zelfs jaren aan je lot over te laten. Gebeurt dat dan wel eens? Ja! Vaak zelfs, helaas.

Als jij merkt dat dit met jou gebeurt en de sollicitatieplicht alleen maar een middel lijkt te zijn om jou te treiteren, of om voorlopig weer even van je af te zijn, of als je het idee hebt dat jouw consulent Werk jou alleen maar gemakkelijk een opdracht geeft en verder denkt 'je zoekt het verder zelf maar uit', of als je consulent zelfs stelselmatig niets doet met jouw terugkoppeling van je sollicitatieactiviteiten, protesteer dan.

Spreek de gemeente dan aan op haar plicht tot het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Die plicht (als zijnde een collegeopdracht) staat in artikel 7 van de Participatiewet.

Anders gezegd: de gemeente heeft de zorgplicht om jou te helpen zodat het solliciteren en sollicitatiebrieven schrijven doelmatig (nuttig) gebeurt. Dat kan op vele manieren en moet maatwerk zijn toegespitst op jou.


Vraag

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie