BurgerkrachtCentraal | Oktober 2019

HET GAAT HELAAS TE VAAK OVER WAAR HET NIET OVER GAAT!

Oktober 2019

AVGONRECHT: LAB 055/0578
Aanvraag inzage AVG
Nadat hij heeft vastgesteld dat er onjuistheden en leugens over hem circuleren bij de gemeente Epe/gemeente Apeldoorn dient Ray Heijder een AVG inzageverzoek in.

ONRECHT: LAB 055/0578
Aansprakelijkstelling eerste aanvraag bijstand
De tijd is rijp om voor te sorteren op een civiele procedure tegen de gemeente Epe (indirect gemeente Apeldoorn).

Spruit breekt door asfalt heenONRECHT: RHEDENSE AANPAK FAALT
Het escaleert in De Steeg (Rheden)
Een burger in Rheden probeert door het asfalt van onrechtmatigheid heen te breken.

ONRECHT: LAB 055/0578
Consulent werk, zullen we goed doorstarten?
Er is nooit een reden om niet te plannen.


Wat is een onrechtmatige overheidsdaad?
23 oktober 2019 | Een introductie die smaakt naar meer...


Sociaal Verhaal, griezelig verhaal?
23 oktober 2019 | Sociaal Verhaal lijkt op die achterdochtige gemeente van je waar je nou juist helemaal klaar mee bent. Wedden dat ze die kopie ID ineens minder belangrijk vinden als er flink geld aan je zaak kan worden verdiend?


Schijnloket: Juridisch Loket
23 oktober 2019 | Belemmering van de rechtsgang begint bij het Juridisch Loket. Wil je dat zelf ervaren? Vul dan het online formulier in en met enkele dagen weet jij ook hoe dat voelt.


Machtiging vereist en geen toestemming publicatie
22 oktober 2019 | BJK Deventer wil niet dat BurgerkrachtCentraal over haar incassoterreur publiceert. Dan wil men dat toch lekker niet. Maar het gebeurt wel als het nodig is voor het algemeen belang!


Incassoterreur: GGN Arnhem + BJK Deventer
22 oktober 2019 | Incassoterreur GGN/BJK voor Zilveren Kruis. De enige manier om uit de klauwen van de incassomaffia te ontsnappen voor de beginnend demente 80-jarige W.P. O. lijkt sterven. Maar niet als het aan BurgerkrachtCentraal ligt. #dementie #dementievriendelijk


Incassoterreur: Inkassier B.V. Arnhem (zorgtoeslag)
21 oktober 2019 | Handelend voor zorgverzekeraar VGZ. Beslag op zorgtoeslag voor (zeer) oude zorgpremies.


Plan van Aanpak W&I vaak een vodje
20 oktober 2019 | Het is helemaal niet zo raar dat op uw kosten als belastingcenten werklozen jaren en jaren in de bijstand blijven. Gemeenten verdommen het om een degelijk Plan van Aanpak te maken wat volgens de wet wel moet. Zij verspillen UW GELD! Pikt u dat?


Twee rechtszaken op vrijdag de dertiende
18 oktober 2019 | Vragen om een andere zittingsdatum? Vanwege vrijdag de dertiende? Nee joh, het kan ook de ongeluksdag van de gemeente zijn!


Onrechtmatige overheidsdaad
18 oktober 2019 | Hij heeft er een tijd tegenaan gehikt, maar het is nu tijd voor krachtiger stappen tegen de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Bezwaar & beroep (bestuursrechtelijk) zorgen voor tergend, slepende zaken. Noodzakelijk maar niet afdoende voor een inhoudelijke behandeling. Daarom wil Ray Heijder gelet op de ernst van de misstanden (en de 100% onwil vanuit de gemeenten om er iets tegen te doen) nu ook de burgerrechtelijke weg gaan betreden. Voor de onderste steen boven. Maar waar begin je als onervaren burger op dat terrein? Eerst maar eens naar het Juridisch Loket.


Opvolging formaliteiten inzet WerkFit Brummen
17 oktober 2019 | Wij hebben snel antwoord gekregen op onze vragen aan de eindverantwoordelijke van WerkFit in Brummen. Die vragen stelden we voor een kandidaat van dat activeringsprogramma.


Acties intrekkingen overbodig
17 oktober 2019 | Wow! Weer hulp van de juridisch medewerker gemeente Apeldoorn, de heer V. K. die een positieve uitzondering vormt op het onbehoorlijk overheidshandelen van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe. Waren er maar meer zoals hij.


Vervolg op afwijzing uitnodiging hoorzitting
17 oktober 2019 | Doordat ik onervaren ben met bezwaarprocedures en ik omwille van zelfredzaamheid bewust zonder jurist werk, was ik een beetje dom. Maar dankzij een schaarse goede ambtenaar bij de gemeente Apeldoorn ten halve gekeerd i.p.v. ten hele gedwaald.


Reactie Rechtbank Gelderland blijft uit
15 oktober 2019 | Je moet een megaburger zijn wil je zonder advocaat of jurist alle ballen van bezwaar & beroep in de lucht kunnen houden en daarbij ook nog overzicht behouden. Je moet de gemeente, maar ook de rechtbank achter de vodden aan blijven zitten. Beetje triest!


Formaliteiten inzet WerkFit Brummen
15 oktober 2019 | Naar aanleiding van een e-mail van de eindverantwoordelijke WerkFit Brummen, ons in handen gesteld door een kandidaat van dat re-integratietraject, stellen we prangende vragen in een open brief.


Bezwaar besluit ingebrekestelling
15 oktober 2019 | Helaas is er WEER(!) een bezwaar nodig tegen een besluit dat is genomen door de gemeente Apeldoorn namens het college van burgemeester en wethouders van Epe.


Afwijzing uitnodiging hoorzitting
15 oktober 2019 | Ray Heijder ziet geen toegevoegde waarde in de geplande hoorzitting van de bezwarencommissie op 22 oktober 2019 en wijst daarom de uitnodiging af.


Verraders en algoritmen slapen niet
14 oktober 2019 | Dankzij Neo Sociaal Burgerschap (NSB) en de moderne techniek is er een nieuw vertrouwen van de overheid in de burger mogelijk. De omgekeerde toets. Maar het is bedrog. Pas op!


Het SS-verleden en -heden van Rheden
14 oktober 2019 | Leergang 'Herken_de_onderdrukker' les 1. De actualiteit van afgelopen week dwingt om in de eerste les gelijk een afschuwelijk praktijkvoorbeeld van #sadisme en #intimidatie door een gemeente te behandelen.


Burgemeester en gemeentesecretaris van Rheden in de tang van het ambtelijk apparaat
12 oktober 2019 | Laat de Rhedense Aanpak even goed binnenkomen: uiterst machtsvertoon gericht tegen een enkele, individuele KWETSBARE burger van de gemeente Rheden. Dit moet stoppen!


Borging rechtspositie kandidaten WerkFit Brummen
11 oktober 2019 | Er bereiken ons bij BurgerkrachtCentraal berichten van mensen die werkzaam zijn in het traject WerkFit Brummen. Het gaat om kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (geen Wsw). Aanleiding voor vragen in een open brief.


Schimmige bezwarenprocedure Apeldoorn & Epe
10 oktober 2019 | Schimmigheid troef in de samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe op het vlak van de uitvoering van de #Participatiewet. Ook als het gaat om (afhandeling) bezwaar.


Ziekelijk machtsvertoon gemeente Apeldoorn
10 oktober 2019 | Nooit, maar dan ook nooit, moeten we toestaan dat die Heijder die € 341,00 krijgt. Maakt niet uit wat ervoor moet gebeuren en wat het kost, maar nooit dus!


And I've been working like a dog
Let's make PostNL great again! Dat kan door vaker de spulletjes voor jouw huisdieren online te kopen. Daarmee lever jij ook nog eens een mooie bijdrage aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van hardnekkige uitkeringstrekkers.


Wasmachine of zo voor weinig
Kak! De wasmachine is kapot! Reparatie blijkt niet meer mogelijk te zijn, dus er moet een andere komen. En snel een beetje, anders hoopt de vuile was snel op. Maar dat is wel ineens een enorme uitgave, of toch niet?


Friese gemeenten informeren online slecht over aan aanvraag bijstandsuitkering
7 oktober 2019 | Drama in het hoge noorden op het vlak van online info over de aanvraag bijstandsuitkering. Schandalig! Alleen de waddeneilanden, alsmede Heerenveen, Ooststellingwerf en Súdwest-Fryslân doen het goed op kleine verbeterpuntjes na.


Incassomaffia
5 oktober 2019 | Het is veel te laat voor mensen in de armoede en de schuldenproblematiek (sommigen zijn er al aan overleden), maar laat toch die hele incassomaffia maar instorten waarbij de verantwoordelijke witteboordencriminelen bij de overheid ook worden bedolven.


BKCkeuring: Uithoorn afgekeurd
5 oktober 2019 | De online informatie over de bijstandsaanvraag van de gemeente Uithoorn vertoont zeer ernstige gebreken en lijkt te duiden op een anti-bijstandsbeleid.


BKCkeuring: Twenterand goedgekeurd
4 oktober 2019 | We hebben bijna een jaar nadat we met de keuringen begonnen gemeente Twenterand kunnen goedkeuren.
We hopen nog wel op vermelding van de bedragen vermogenstoets.


BKCkeuring: Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk  afgekeurd
4 oktober 2019 | Ernstige tekortkomingen in de online info van Ferm Werk: beslistermijn, bezwaarmogelijkheid & voorschot. Toeleiding naar de info vanuit Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort slecht. Borging van de belangrijke meldingsdatum lijkt onzeker (geen UWV-inschrijving?).


BKCkeuring: Gouda afgekeurd
3 oktober 2019 | De online informatie over de aanvraag bijstandsuitkering van de gemeente Gouda is slecht.


Formulier dwangsom naar gemeente Epe
3 oktober 2019 | Na 8 weken is er nog geen beslissing op het bezwaar van 30 juli 2019 genomen. Dat bezwaar is gericht tegen de afwijzing van de aanvraag  individuele inkomenstoeslag 2019.


BKCkeuring: Nissewaard afgekeurd
3 oktober 2019 | De online informatie over de aanvraag bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard is ver beneden de maat. Met name het verzwijgen van het voorschot vinden wij ernstig.


BKCkeuring: Delft afgekeurd
2 oktober 2019 | Gemeente Delft misleidt belanghebbenden met de info over het voorschot en laat cruciale onderdelen achterwege.


Wie is schuldig aan langdurige bijstand?
1 oktober 2019 | Het is tijd dat we ons eens gaan afvragen wie er schuldig aan is dat mensen langdurig in de algemene bijstand zitten. Dat wordt des te meer van belang nu steeds meer bijstandsgerechtigden in de schuldenproblematiek en de armoede terechtkomen.


Vierde etappe Tour de Minima
1 oktober 2019 | In de vierde etappe die ook weer door Limburg gaat, kunnen we alleen positief zijn over Meerssen en Nederweert. Slecht uit de bus komen Eijsden-Margraten, Maastricht, Beek, Stein, Maasgouw, Leudal en Weert.