Onrecht

Spruit breekt door asfalt heenRHEDENSE AANPAK FAALT
Het escaleert in De Steeg (Rheden)
Een burger in Rheden probeert door het asfalt van onrechtmatigheid heen te breken.

ONRECHT
De gemeente als angstgegner
Angst staat bekend als slechte raadgever, maar het wordt in toenemende mate door de gehele samenleving op alle vlakken en bij elk sociaal vraagstuk ingezet als middel om burgers in toom te houden of te laten doen wat gewenst is.