Diefstal van zorgtoeslag door Inkassier Arnhem

InkassierDiefstal van zorgtoeslag door Inkassier Arnhem

27 november 2019

Incassoterreur als verlengstuk van overheidsbeleid en -handelen dat schuldenproblematiek in de hand werkt, neemt steeds ernstiger vormen aan. Hierbij gaat de incassobranche als een briesende leeuw tekeer en verrijkt zich ondertussen schaamteloos.

Dit haaks op beraadslagingen op politiek niveau over het terugdringen van de armoede en de schuldenproblematiek, waarbij de praktijken van de incassomaffia en de rol van de overheid worden meegenomen.

Tot op heden faciliteert de overheid de incassomaffia juist door er volledig medewerking aan te verlenen onder het mom van ‘Befehl ist Befehl’. Men verschuilt zich achter ‘wat we samen eenmaal hebben afgesproken’ en gaat voorbij aan burgerbelangen.

Zo zal bijvoorbeeld Belastingdienst Toeslagen (momenteel met de kindertoeslagaffaire niet echt als betrouwbaar in het nieuws) slaafs elk verzoek tot beslaglegging uitvoeren. De belanghebbende burger staat met de rug tegen de muur.

Dat moet anders en is (r)echt nodig!


Casus

Deze casus ziet op een werkelijke en lopende kwestie en kenmerkt zich puntsgewijs als volgt:

 1. Belanghebbende is verzekerd bij VGZ;
 2. Belanghebbende heeft een achterstand in premiebetaling van enkele jaren;
 3. Voor de huidige premie wordt via CAK geïncasseerd van de bijstandsuitkering (bestuursrechtelijke premie);
 4. Belanghebbende leeft ver onder het bestaansminimum (mede door de kostendelersnorm);
 5. Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso heeft beslag gelegd op de zorgtoeslag van belanghebbende, oktober 2019 (€99,-);
 6. Belanghebbende heeft hierover geprotesteerd bij Inkassier omdat volgens hem is bepaald dat huidige zorgtoeslag alleen ten goede mag komen aan huidige premiebetaling (en niet aan oude schulden);
 7. Belanghebbende heeft hierover geprotesteerd bij Inkassier omdat hij langdurig laag inkomen heeft onder het bestaansminimum en onder de beslagvrije voet;
 8. Inkassier heeft om nadere informatie gevraagd aan belanghebbende;
 9. Belanghebbende heeft de informatie aangeleverd;
 10. Inkassier heeft vervolgens besloten het beslag op te heffen en dat aan belanghebbende medegedeeld;
 11. Belanghebbende merkt daar enige tijd later niets van en trekt bij Inkassier aan de bel;
 12. Inkassier meldt dat opdracht tot opheffen beslag aan de Belastingdienst is verstrekt;
 13. Inmiddels blijkt ook beslag te zijn gelegd op de zorgtoeslag van november 2019 (€100,-);
 14. Belanghebbende trekt weer aan de bel bij Inkassier en vraagt om een bewijsstuk van de opdracht tot opheffen van het beslag;
 15. Inkassier reageert niet en belanghebbende stelt een ultimatum: dinsdag 26 november 2019 17:00 uur;
 16. Inkassier volhardt in het niet reageren.

Belanghebbende neemt nu het ultimatum dinsdag 26 november 2019 17:00 uur is verstreken een aantal vervolgstappen. Omwille van het online sociale experiment zullen daarbij ook stappen zijn die (mogelijk) niet eerder zijn uitgeprobeerd en wellicht zinloos zijn. Dat laatste zal dan ook blijken. In elk geval kan uit alles lessen worden getrokken. Hopelijk wordt ook de zaak van belanghebbende opgelost.


Politieaangifte diefstal

27 november 2019 | Online politieaangifste van diefstal van € 199,- gedaan.

Politieaangifte


Klacht bij Inkassier ingediend

27 november 2019 | Bij de klacht de opsomming van de gebeurtenis geleverd.

Klacht Inkassier

ONDERDEEL VAN

VERVOLGSTAPPEN

 1. Politie, waakzaam en dienstbaar? Bullshit!
  6 december 2019
 2. Aansprakelijkstelling Inkassier
  6 december 2019
 3. Reactie op afhandeling klacht
  28 november 2019
 4. Redactie AvroTros Radar op de hoogte gebracht
  27 november 2019
 5. Klacht bij Inkassier ingediend
  27 november 2019
 6. Politieaangifte diefstal
  PL0600-191127-118106083
  27 november 2019
 7. Uitstel kort geding tegen Inkassier
  24 oktober 2019
 8. Info voor herberekening beslagvrije voet
  22 oktober 2019

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie