Aansprakelijkstelling Inkassier

InkassierAansprakelijkstelling Inkassier

Aan:
Inkassier B.V. Arnhem

Kopie aan:
Klachtfunctionaris Inkassier

Online:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/onrecht/diefstal-zorgtoeslag-inkassier-arnhem/aansprakelijkstelling/

Vaassen, 6 december 2019

Onderwerp: aansprakelijkstelling schade zorgtoeslag

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stel ik u aansprakelijk voor de schade die ik heb opgelopen door het mislopen van mijn zorgtoeslag van de maanden oktober 2019 en november 2019.

Het schadebedrag is € 199,- en kan nog oplopen als deze maand en de volgende maanden mijn zorgtoeslag ook niet wordt overgemaakt aan mij.

De schade is naar mijn oordeel aan Inkassier toe te rekenen.

Dit is ondanks de mededeling van Inkassier over het opheffen van het onterechte beslag.
Uit niets blijkt dat het beslag daadwerkelijk is opgeheven en uit niets blijkt dat Inkassier de twee bedragen zorgtoeslag heeft teruggestort aan de Belastingdienst.

Ook na een klacht van mij die inmiddels is behandeld door Inkassier (zie hieronder) blijkt nergens feitelijk uit dat Inkassier de waarheid spreekt ten aanzien van opheffen beslag en restitutie van de bedragen.

Inkassier gaat niet in op mijn verzoek tot het overleggen van bewijsstukken.

De opmerking van de klachtfunctionaris 'Helaas kan ik u, zoals aangegeven, verder geen duidelijkheid geven over de verwerkingstijd binnen de Belastingdienst' kan ik niet serieus nemen als Inkassier weigert aan te tonen dat het beslag is opgeheven en de bedragen zijn teruggestort.

Mijn eis is dat u mijn schade, zoals tot nu toe bekend, binnen twee weken na de datum van deze aansprakelijkstelling vergoedt.
Het schadebedrag € 199,- kunt u overmaken op rekeningnummer NL59 INGB 0702 9122 71 ten name van R.M.F. Heijder.

Als u de schade niet binnen twee weken betaalt, stel ik u hierbij in verzuim. Ik zal dan vervolgstappen nemen (civielrechtelijke rechtsgang wegens onrechtmatige overheidsdaad). Voor de kosten hiervan stel ik u ook aansprakelijk.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen


Afhandeling klacht

Geachte heer Heijder,

Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek zend ik u dit schrijven. Kort samengevat is door ons kantoor beslag gelegd op uw zorgtoeslag. Vervolgens is uw beslag vrije voet op 21 oktober 2019 opnieuw berekend. Op 13 november 2019 is bepaald dat het beslag opgeheven gaat worden. Dezelfde dag hebt u een e-mail ontvangen waarin dit aan u is bevestigd. Op 20 november 2019 hebt u een e-mail gestuurd met de vraag of het beslag inmiddels is opgeheven. U hebt van mijn collega een e-mail gekregen waarin staat aangegeven dat het verzoek tot opheffing van het beslag ‘’recentelijk’’ is verstuurd en dat dit nog verwerkt dient te worden. We streven ernaar om e-mails binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Uw e-mails van 22, 25 en 27 november 2019 zijn echter inhoudelijk onbeantwoord gebleven, omdat u op dat moment het klachtenformulier had ingevuld op onze website. Uw klacht heb ik daarom als klachtfunctionaris in behandeling genomen. Ik kan mij voorstellen dat onze e-mail van 20 november 2019 onvoldoende duidelijkheid biedt voor u, gezien er geen concrete datum is genoemd waarop het verzoek tot opheffing aan de Belastingdienst is verzonden. Uiteraard bied ik u hiervoor nogmaals mijn excuses aan. Wij streven er naar om e-mails zo volledig mogelijk te beantwoorden. Ik kan u wel mededelen dat het verzoek tot opheffing van het beslag op 15 november 2019 aan de Belastingdienst is verstuurd. In de tussentijd is echter ook beslag gelegd op uw zorgtoeslag van november 2019. Ook hiervoor is inmiddels een verzoek verzonden naar de Belastingdienst tot opheffing, te weten op 28 november 2019. Helaas kan ik u, zoals aangegeven, verder geen duidelijkheid geven over de verwerkingstijd binnen de Belastingdienst.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en uw klacht op deze manier naar behoren te hebben afgehandeld.

Tot slot dank ik u dat u uw klacht aan ons kenbaar heeft gemaakt. Dit geeft ons kantoor de mogelijkheid de dienstverlening te verbeteren en verder te professionaliseren.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met mij opnemen of een e-mail sturen.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. {...}

Inkassier B.V.
Juridische zaken
Klachtfunctionaris

ONDERDEEL VAN

DOSSIER

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie