Vervolgstappen tegen Inkassier

InkassierVervolgstappen tegen Inkassier

Aan:
Inkassier B.V. Arnhem

Kopie aan:
Klachtfunctionaris Inkassier

Online:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/onrecht/diefstal-zorgtoeslag-inkassier-arnhem/vervolgstappen/

Vaassen, 11 december 2019

Onderwerp: vervolgstappen / aansprakelijkstelling schade zorgtoeslag

Geachte heer, mevrouw,

Na ontvangst van de brief van de klachtfunctionaris van Inkassier gedateerd 11 december 2019 deel ik u mede dat ik vervolgstappen neem tegen Inkassier B.V. te Arnhem.
Dat zal ik op maandagmiddag 16 december 2019 doen.

Tot die tijd heeft Inkassier B.V. nog de gelegenheid om volledig recht te zetten, doch minimaal € 199,- aan mij over te maken op rekeningnummer NL59 INGB 0702 9122 71 ten name van R.M.F. Heijder te Vaassen.

Die vervolgstappen zijn:

  1. Klacht indienen bij de Rechtbank Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders;
  2. Beroep indienen bij de civiele rechtbank vanuit het leerstuk onrechtmatige daad.

De eerste stap is noodzakelijk omdat naar mijn oordeel de uitkomst van de klachtbehandeling door de Inkassier B.V. mijn klacht niet heeft weggenomen.

De tweede stap is noodzakelijk omdat Inkassier B.V. de aansprakelijkheid voor de schade afwijst.

Ik ben verbolgen over de handelswijze van Inkassier B.V. die laat zien dat met het grootste gemak de Belastingdienst wordt bewogen om mij geld afhandig te maken, maar dat het schier onmogelijk lijkt om de onrechtmatigheid terug te draaien zelfs na erkenning daarvan.

Ik heb deze situatie niet veroorzaakt en ben van mening dat Inkassier B.V. aan zet is om de schade weg te nemen.
Inkassier B.V. moet het maar uitzoeken met de Belastingdienst waarmee voor incasso wel warme contacten bestaan, doch niet voor het terugdraaien ervan.
Het geeft geen pas om mij erop uit te sturen om bij de Belastingdienst naar mijn geld te hengelen.

Ook vind ik het ongepast dat Inkassier B.V. zich bij herhaling verschuilt achter de verwerkingstijd bij de Belastingdienst.
Die verwerkingstijd werkt kennelijk in het voordeel van Inkassier B.V. als er afgepakt moet worden, maar in mijn nadeel als het geld weer terug moet vloeien naar rechthebbende.

Mijn waarneming is dat de bijlagen met bewijsstukken (verzoek opheffing beslag en bewijs terugstorten bedragen) ontbreken bij de brief van Inkassier B.V.
Hiermee beschouw ik het opheffen van het beslag en het terugstorten van de bedragen nog steeds als niet aangetoond en daardoor als niet uitgevoerd.

Overigens nemen die bewijsstukken voor mij de aansprakelijkstelling niet weg.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


Brief Inkassier d.d. 11 december 2019

Inkassier

ONDERDEEL VAN

DOSSIER

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie