Onrechtmatige overheidsdaad

Onrechtmatige overheidsdaad

Een onrechtmatige overheidsdaad is een onrechtmatige daad gepleegd door een overheid.


Vereisten

Er is alleen sprake van een onrechtmatige overheidsdaad als aan de vijf vereisten van de onrechtmatige daad wordt voldaan en twee extra vereisten.


Aansprakelijkheid

Van (wettelijke) aansprakelijkheid spreekt men als een onrechtmatige daad (onrechtmatige overheidsdaad) of wanprestatie aan een persoon (of bedrijf of overheid) kan worden toegerekend. Die persoon (of bedrijf of overheid) moet de schade die is ontstaan vergoeden. In geval van een overheid spreken we van overheidsaansprakelijkheid.


Vrouwe Justitia