Oorlog tegen de kleinere zorgaanbieders

< BV Nederland

2 januari 2018 | Als burgerrechercheur van burgerkracht centraal zie ik met toenemende pijn in het hart de uitvoering van overheidsplannen in de arbeidsmarkt manifest worden. Hierbij wordt een aanmerkelijk deel van de Nederlanders met een afstand tot werk uit de kansenrotonde geslingerd, of er juist op zeer bedenkelijke wijze ingetrokken. Velen hebben geen eerlijk perspectief op fatsoenlijke deelname, hoewel ze een ander beeld wordt voorgehouden. Grote (commerciële) conglomeraten in de bemiddeling naar arbeid en het netwerk van adviespartners werken hierbij samen met de overheid.

Door Ray Heijder, burgerrechercheur

Een vergelijkbaar proces speelt zich al geruime tijd af in de zorgbranche waarbij de kleinere zorgaanbieders het doelwit vormen. Sterker nog, het genoemde proces in de arbeidsmarkt heeft veel te maken met de sluwe plannen in de zorg.

Directeuren van kleinere zorgaanbieders zien dit gebeuren en hun marktaandeel als zand tussen de vingers wegstromen. Sommigen ontgaat het en kunnen alleen verbijsterd staan bij de zoveelste gemiste aanbesteding. Men hoopt dan soms nog met rechtszaken iets te kunnen keren, zoals in Zwolle waar elf kleinere zorgaanbieders zich verzetten tegen de Wmo-aanbesteding van de gemeente. De rechtszaak start 14 februari 2018 (zie artikel Zorgvisie.nl…)


Oorlog allang ontketend

De lezer zal het wellicht een wat zware krachtterm vinden, maar naarmate de kennis toeneemt over de werkelijke trieste situatie in de thuiszorg, wordt ‘oorlog’ een aanduiding die steeds passender lijkt.

Behalve het aanleggen van een imposante verzameling documentatie heb ik samen met een andere burgerrechercheur mij geruime tijd weten te voegen bij marktconsultaties rond de aanbesteding van thuiszorg en hulp bij huishouden. We hebben bovendien symposia en kennismakingsbijeenkomsten bijgewoond en individueel gesproken met afgevaardigden van zorgaanbieders alsmede met (doorgaans uit het netwerk van adviespartners ingehuurde) adviseurs bij gemeenten.

Zo zagen wij hoe bij de aanbesteding de hazen lopen in de Regio Centraal Gelderland en hoe een extern adviseur rekenmodellen in elkaar aan het fabrieken was waarbij het zeer de vraag is of de burgers en de (vooral kleinere) zorgaanbieders daarbij een eerlijke plek hebben. Voor ons is het eigenlijk geen vraag en luidt de conclusie:

De markt wordt hermetisch afgesloten en blijft alleen nog toegankelijk voor uitverkorenen. De burgers hebben er al helemaal niets bij te zoeken en te vertellen. Dit alles is bedoeld om geldstromen te verleggen en een zeer bedenkelijk pact te vormen met de kaping van de arbeidsmarkt.

Gestaag, maar onverbiddelijk worden kleine zorgaanbieders door heel Nederland buiten spel gezet en gaan de aanbestedingen overwegend naar grotere conglomeraten. Denk hierbij aan de verkapte staatsbedrijven Facilicom (Radar) en ADG dienstengroep (mede dankzij sjoemeltrajecten zoals rond TSN). En niet te vergeten de onbelemmerde vrijgeleide die Jos de Blok met zijn Buurtzorg schijnt te hebben.

De situatie doet wat denken aan de visserij, waarbij kolossen van schepen alles wegkapen voor de kleinschalige visserijvloot. Of aan de mega supermarkten die de kruideniers wegvagen.


Waarom?

Om ergens tegen te kunnen optreden of je er bij te kunnen neerleggen omdat het toch een zinloze strijd zou worden, is het antwoord op de waarom-vraag cruciaal.

Helaas is de reden waarom er een oorlog is ontketend tegen de kleinere zorgaanbieders te erg om waar te zijn en om aan te nemen. Toch zouden de directeuren en beslissers bij de ‘kleintjes’ er goed aan doen om van het ergste uit te gaan, te weten:

Het terugbrengen van het bestand zorgaanbieders tot slechts enkele grote conglomeraten die volledig door het grootbedrijf in bezit zijn. Hierin participeert de overheid om via de kolossen arbeiders (werklozen) te kunnen plaatsen tegen zo laag mogelijke loonkosten. Hierdoor ontstaat moderne, legitieme ogende slavernij en kan de geldstroom maximaal ten goede komen aan het rijke deel in de maatschappelijke piramide.

In de periferie rond dit schandalige proces, wordt ook nog eens veel verdiend aan begeleiding door het netwerk van adviespartners. Zo is de grote onttrekking van geld uit het sociaal domein in het kavel thuiszorg compleet.


Hoe nu verder?

Wat ik op deze pagina schrijf, is nog maar een fractie van wat ik met mijn collega burgerrechercheur aan u kan openbaren over de oorlog tegen de kleinere zorgaanbieders en over de nog grotere aanval in het HELE sociale domein!

Op uitnodiging van ondernemers in de zorg zijn wij graag bereid om onder voorwaarden meer kennis en inzichten te delen die bijdragen aan bewustzijn.

Of dat tot een oplossing kan leiden? Daarover ben ik niet optimistisch, omdat we nu in de fase zijn beland waarin plannen nog slechts uitgevoerd behoeven te worden. Alles is daarvoor al voorbereid inclusief het in een wurggreep nemen van gemeenteraden die hun bestuur hebben verlengd en/of verlegd. Ook hebben zij mandaat uit handen laten roven. Waarschijnlijk gaan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 er geen lieve moedertje aan helpen.

Maar als (misschien zelfs al noodlijdende) kleinere zorgaanbieder heeft u ook veel aan bewustzijn!

Zo kunt u:

  • beter uw kansen inschatten;
  • anticiperen op een aanstaande ondergang of precies doen wat nodig is voor een nipte redding of uitstel van executie;
  • een goede afweging maken of de investering die u moet doen om mee te dingen in een aanbesteding wel zin heeft;
  • overwegen om elkaar als Calimero’s te verenigen en zo misschien nog tegenwicht te kunnen bieden.

Heeft u als kleinere zorgaanbieder belangstelling voor nadere verkenning en bewustwording waarbij u het aandurft om het ergste onder ogen te zien, maar dan wel de waarheid?

Misschien wilt u zelfs samen met ons en collega aanbieders een werkgroep, taskforce of crisisteam opzetten?

Neem dan contact met mij op:

Ray Heijder, burgerrechercheur
burgerkracht centraal
info@burgerkrachtcentraal.nl

Of gebruik het contactformulier…

< BV Nederland