Openbaar onderzoek casus Rheden

under constructionOpenbaar onderzoek casus Rheden

Dit is het dossier van het 'Openbaar onderzoek casus Rheden'.

Het is een lopend onderzoek dat door het brede publiek (iedereen) kan worden gevolgd.

Vervolgpagina's worden aan een overzicht gehangen zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor de lezer.


Hoofdgebieden onderzoek

Ondersteuning bij arbeidsinschakeling
Al jaren wordt er vanuit de uitvoeringsorganisatie geen ondersteuning gegeven bij arbeidsinschakeling van belanghebbende. Wat gaat er mis? Wie verzaakt?

Medewerking college
Welke rol en taak heeft het college formeel bij de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en hoe reageert het orgaan op de problematiek van de ondersteuning bij arbeidsinschakeling?

Reactie gemeenteraad
Hoe reageert de gemeenteraad op signalen?


Menselijke handelingen met rechtsgevolg

Rechtshandelingen

Besluiten

Bezwaar

Beroep

Verzoek schadevergoeding overheid

Feitelijke handelingen

Onrechtmatige daad / Aansprakelijkstelling schade

Verzoek schadevergoeding

Obstructie

Strafbaar feit / Strafrechtelijke vervolging


Rechtsgebieden

Bestuursrecht

Civiel recht

Strafrecht


Klachtenregeling

Interne klachtenregeling

Ombudscommissie Rheden

DOMEIN

Domein sociaal
Participatiewet
Werk, re-integratie & inkomen

BETROKKENEN

 1. Belanghebbende
  alleenstaande met bijstand
 2. Ronald Haverkamp
  wethouder gemeente Rheden
  werkgelegenheid en re-integratie
 3. Gea Hofstede
  wethouder gemeente Rheden
 4. Hans Kettelerij
  gemeentesecretaris
  t/m februari 2020
 5. Nadja Renkema-Holstein
  gemeentesecretaris
  vanaf maart 2020
 6. Teammanager JvdB
 7. Teammanager GS
 8. Juridisch medewerker R.G.
 9. Andere juridisch medewerker
 10. Consulenten werk
 11. Consulenten inkomen
 12. Ray Heijder
  Onderzoeker BurgerkrachtCentraal