Over BurgerkrachtCentraal

< Startpagina

Cut the ropes!
Cut the ropes!

Binnen het sociaal domein werpt BurgerkrachtCentraal zich op als bestuursadviseur rond sociale vraagstukken. Hierbij denken we primair vanuit het perspectief van burgers. 

BurgerkrachtCentraal staat 100% los van het commerciële netwerk van adviespartners waarin de RadarGroep (met vlaggenschip RadarAdvies) in onze ogen niet alleen domineert, maar ook veel te grote bepalende invloed heeft. We zetten ons in om met gemeenteraden te waken over hun mandaat en budgetrecht en waar nodig op dit gebied terug te veroveren wat gekaapt is door het netwerk van adviespartners. Wij achten dit netwerk verantwoordelijk voor commerciële uitbuiting van het sociaal domein en de ongewenste marktwerking in de zorg.

Onze missie is het aanhangig maken van de commerciële geldonttrekking aan het sociaal domein die in heel Nederland gaande is. We hopen hiermee ondanks de opgebouwde overmacht aan de andere kant verschil te maken en aan te sturen op het alternatief burgerbedrijf en burgerfondsen. Deze zouden onder toezicht van de gemeente als regiegemeente moeten staan en non-commercieel door BurgerkrachtCentraal worden ondersteund.

Aanbieders van zorg en andere sociale oplossingen, producten en diensten moeten daarbij weer acteren in een klassieke opdrachtgever/opdrachtnemer relatie. Allerlei andere constructies en bedrijfsstructuren moeten worden afgeschaald en uiteindelijk uitgebannen.

Adviseurs verbonden aan BurgerkrachtCentraal hebben geen commerciële motivatie en hebben op geen enkele wijze banden met het genoemde netwerk van adviespartners.