BurgerkrachtCentraal

 

Gemeenten maken beleid en voeren dat vervolgens uit. Daarbij zou de burger centraal moeten staan. Ze opereren vanuit een  visie en laten zich leiden door een zelf gekozen missie. BurgerkrachtCentraal wil daar een derde component aan toevoegen: 'geweten'. Daarnaast leveren we een bijdrage aan het overbruggen van de afstand die er lijkt te bestaan tussen beleid en uitvoering. Dit doen we door online onderzoek en aanmoediging tot verbetering. Ons eerste aandachtsgebied is het terrein van werk en inkomen, de Participatiewet.

Geweten

In het woord geweten zit 'wet'. De wet is het fundament onder lokaal beleid. Dat beleid is op meerdere manieren geformaliseerd in decentrale wet- en regelgeving. We gaan er vooralsnog van uit dat die gewetensvol is opgesteld vanuit de landelijke wetgeving. Dat kan iedereen ook zelf beoordelen, want de wetten en de lokale vertaling daarvan zijn openbaar.

Een knelpunt daarbij is nog wel dat ambtelijke organisaties in het raakvlak van beleid en uitvoering van informatie gebruik maken die niet toegankelijk is voor het brede publiek. Hierbij valt te denken aan de afschermde kennis(banken) zoals die van Schulinck Sociaal (onderdeel van Wolters Kluwer) en Stimulansz. De schimmigheid die hierdoor bestaat, is ons een doorn in ons oog.

Waar het BurgerkrachtCentraal vooral op beoordeelt, is in welke mate het lokale beleid gewetensvol wordt uitgevoerd. Bij welke gemeenten sluit beleid en uitvoering op elkaar aan en bij welke is er een afstand tussen beleid en uitvoering? Zijn er ook die zelfs gewetenloos handelen in de uitvoeringspraktijk?

Online onderzoek

Primair verricht BurgerkrachtCentraal online onderzoek. De rapportage van de resultaten gebeurt hier via internet en op Twitter (@burgercentraal).

In tweede instantie kan er ook veldonderzoek worden uitgevoerd. Daarvoor wordt nog een programma ontwikkeld om aan te bieden aan gemeenten. Hierin zullen een uitvoeringsscan en uitvoeringsversneller als diensten voorkomen.

Aanmoedigen

Hoofddoel van BurgerkrachtCentraal is het aanmoedigen van gemeenten om hun dienstverlening aan hun inwoners te verbeteren. Daarvoor is het onderzoek eerst nodig; bewustwording gaat vooraf aan verbetering.

Name & Shame

Bij het aanmoedigen willen we niet alleen gebrekkige uitvoering blootleggen, maar er voorbeeldige praktijk tegenover stellen.

Visie, Missie maar ook Geweten

Elimineer de afstand tussen beleid en uitvoering

Bewustwording door online onderzoek en rapportage

Aanmoediging tot verbetering

Name & Shame