Onafhankelijke organisatie voor sociaal zendeningswerk

BurgerkrachtCentraal is de 100% onafhankelijke organisatie voor sociaal zendingswerk.
We komen met raad en daad op voor het belang van burgers en gemeenten.

Over ons

Online onderzoek

Primair verricht BurgerkrachtCentraal online onderzoek. De rapportage van de resultaten gebeurt hier via internet en op Twitter (@burgercentraal).

In tweede instantie kan er ook veldonderzoek worden uitgevoerd. Daarvoor wordt nog een programma ontwikkeld om aan te bieden aan gemeenten. Hierin zullen een uitvoeringsscan en uitvoeringsversneller als diensten voorkomen.

 

Initiatief

BurgerkrachtCentraal.nl is sinds medio 2016 actief. Dat begon met voorbereidende onderzoeken in het sociaal domein. Ruim een jaar later in juli 2017 ging de website online.

Het algemeen belang van burgers staat voorop. Het gaat bij de mensen van BurgerkrachtCentraal.nl niet om eigen bekendheid. We merken echter uit vragen dat er toch een poppetje moet dat verantwoordelijkheid neemt.

Daarvoor is Ray Heijder bereid om het het openbaar uithangbord (contactpersoon) te zijn. Hij komt uit Vaassen (gemeente Epe) onder de rook van Apeldoorn. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van de Participatiewet en voert een persoonlijke strijd tegen (de sociale dienst van) de gemeente Apeldoorn.

Lees hier waarom de zaak Ray Heijder belangrijk is, niet alleen voor hem zelf, maar ook voor BurgerkrachtCentraal.

Maak hier (nader) kennis met Ray >

Het team bestaat uit meer burgers die aan den lijve de afstand tussen beleid en uitvoering bij gemeenten belemmerend ervaren. Niet alleen bij de Participatiewet, maar ook bij de andere decentralisaties Wmo, Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Sommigen hebben zelfs de pech om op al die gebieden in het sociaal domein tegen muren aan te lopen.

Die andere teamleden kiezen er vooralsnog voor om zonder naam en rugnummer te participeren in dit initiatief. Dit uit angst voor eventuele nadelige gevolgen bij het contact met hun gemeente. Misschien is die angst niet altijd gegrond, hoewel... Ray Heijder heeft de ellende met gemeente Apeldoorn hoofdzakelijk te danken aan een zijn kritische opstelling. Triest, maar zo gaat dat.

Aanmoedigen

Hoofddoel van BurgerkrachtCentraal is het aanmoedigen van gemeenten om hun dienstverlening aan hun inwoners te verbeteren. Daarvoor is het onderzoek eerst nodig; bewustwording gaat vooraf aan verbetering.

 

Name & Shame

Bij het aanmoedigen willen we niet alleen gebrekkige uitvoering blootleggen, maar er voorbeeldige praktijk tegenover stellen.

 

Geweten

In het woord geweten zit 'wet'. De wet is het fundament onder lokaal beleid. Dat beleid is op meerdere manieren geformaliseerd in decentrale wet- en regelgeving. We gaan er vooralsnog van uit dat die gewetensvol is opgesteld vanuit de landelijke wetgeving. Dat kan iedereen ook zelf beoordelen, want de wetten en de lokale vertaling daarvan zijn openbaar.

Een knelpunt daarbij is nog wel dat ambtelijke organisaties in het raakvlak van beleid en uitvoering van informatie gebruik maken die niet toegankelijk is voor het brede publiek. Hierbij valt te denken aan de afschermde kennis(banken) zoals die van Schulinck Sociaal (onderdeel van Wolters Kluwer) en Stimulansz. De schimmigheid die hierdoor bestaat, is ons een doorn in ons oog.

Waar het BurgerkrachtCentraal vooral op beoordeelt, is in welke mate het lokale beleid gewetensvol wordt uitgevoerd. Bij welke gemeenten sluit beleid en uitvoering op elkaar aan en bij welke is er een afstand tussen beleid en uitvoering? Zijn er ook die zelfs gewetenloos handelen in de uitvoeringspraktijk?

Gemeenten maken beleid en voeren dat vervolgens uit. Daarbij zou de burger centraal moeten staan. Ze opereren vanuit een  visie en laten zich leiden door een zelf gekozen missie. BurgerkrachtCentraal wil daar een derde component aan toevoegen: 'geweten'.

Daarnaast leveren we een bijdrage aan het overbruggen van de afstand die er lijkt te bestaan tussen beleid en uitvoering. Dit doen we door online onderzoek en aanmoediging tot verbetering. Ons eerste aandachtsgebied is het terrein van werk en inkomen, de Participatiewet.