Participatiewetteloos

Participatiewetteloos

In de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet deinzen gemeenten en gemeenschappelijke sociale diensten er niet voor terug om wetten te overtreden. Of ze passen deze zo sluw toe (zonder illegaal bezig te zijn) dat het levens van burgers heel zuur kan maken.

Ook in de (online) informatievoorziening zijn gemeenten zeer bedreven in het omzeilen van hun verantwoordelijkheid. Dat gaat van het publiceren van volstrekt onjuiste (zelfs onwettige) informatie tot subtiel gegoochel met woorden.

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen zouden het belang van de burger centraal moeten hebben staan.

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland heeft werk gemaakt van de online informatievoorziening voor de bijstandsaanvraag. Op het eerste gezicht ziet dat er goed uit, maar helaas missen we enkele cruciale elementen die het geheel toch partipatiewetteloos maken. BurgerkrachtCentraal moedigt WerkSaam aan om een verbeterslag te maken die op zich niet ingrijpend is.
Meer...

Halte Werk

De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk maken zich ernstig schuldig aan participatiewetteloosheid. Doordat er totaal geen informatie wordt verstrekt, ook niet door Halte Werk waarin zij samenwerken, kunnen we online helemaal niet beoordelen hoe het gesteld is met naleving van de Participatiewet.

We maken ons zeer ernstige zorgen over de burgerbelangen in de drie gemeenten, met name die van mensen die een bijstandsuitkering moeten aanvragen.
Meer...