Participatiewetteloos

In de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet deinzen gemeenten en gemeenschappelijke sociale diensten er niet voor terug om wetten te overtreden. Of ze passen deze zo sluw toe (zonder illegaal bezig te zijn) dat het levens van burgers heel zuur kan maken.

Ook in de (online) informatievoorziening zijn gemeenten zeer bedreven in het omzeilen van hun verantwoordelijkheid. Dat gaat van het publiceren van volstrekt onjuiste (zelfs onwettige) informatie tot subtiel gegoochel met woorden.

Het is hoe dan ook bedrog, omdat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, het belang van de burger centraal zouden moeten hebben staan en dat ook beweren altijd te eerbiedigen.

Waarom gebeurt dit? Daar gaan we maar eens niet op in hier. De reden toch te erg is om waar te zijn (elders op BurgerkrachtCentraal is er wel meer over te lezen).

Laten we maar eens speuren naar concrete voorbeelden van participatiewetteloosheid.

Gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum doet zich bij de online informatievoorziening algemene bijstand(saanvraag) af met algemeenheden (generieke informatie) waar ze geen buil aan kan vallen. We zien niets over de gemeentespecifieke werkwijze. Ook het belangrijke aspect 'voorschot' missen we.
Meer...

Gemeente Lochem

Bij de gemeente Lochem kom je bij je zoektocht naar informatie over de bijstandsuitkering met moeite, slim navigeren, vertalen van gemeentelijk jargon en alleen de juiste mindset (werk boven uitkering) op een doodlopende weg terecht die leidt naar Het Plein dat ook nog eens binnenkort ophoudt te bestaan.
Meer...

Gemeente Aa en Hunze

Gemeente Aa en Hunze maakt er een potje van en laat het volledig afweten bij het informeren over de aanvraag algemene bijstand. Stuitend, ook de manier waarop.
Meer...

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden laat het volledig afweten bij het informeren over de aanvraag algemene bijstand. Bedroevend!
Meer...

Gemeente Almelo

De conclusie die we over de online informatie over de bijstandsuitkering van de gemeente Almelo is net zo bedroevend als het tempo waarin we deze kunnen trekken. Minimalisme troef! Dat in een gemeente waarin het aantal mensen die een bijstandsuitkering nodig hebben alleen maar groeiende is. En dat onder de rook van de best practice gemeente Enschede (als de wind noord-west staat).
Meer...

Gemeente Rheden

Door gebrek aan online transparantie en het slechts doorverwijzen naar informatie van de Rijksoverheid, kunnen we geen oordeel treffen over betrouwbaarheid van de gemeente Rheden. Daarom vinden we haar uit voorzorg maar onbetrouwbaar en participatiewetteloos.
Meer...

Gemeente Aalsmeer

De gemeentelijke informatie van de gemeente Aalsmeer aan de aanvrager van een bijstandsuitkering is verwarrend en schimmig. Over het cruciale element 'voorschot' wordt feitelijk niets gezegd. Het gebrek aan transparantie zien we ook terug in de toepassing van een wachttijd. Dat gebeurt onrechtmatig. We maken ons zorgen over de juiste hantering van termijnen (melding versus datum bijstandsaanvraag).
Meer...

Werkplein Activerium

Er moet worden gesteld dat Apeldoorn, Epe, Brummen en Voorst (samenwerkend in het Werkplein Activerium) in ernstige mate Partipatiewetteloos zijn bij de online informatievoorziening over de aanvraag voor de algemene bijstand. Er wordt zelfs totaal niet geïnformeerd, met gemeente Voorst als uitzondering. Maar zij gaat grof in overtreding met betrekking tot het voorschot.

Hoewel we weinig vertrouwen hebben in met name Apeldoorn die kartrekker is in het geheel, hopen we dat de gemeenten op korte termijn verbetering laten zien.
Meer...

Gemeente Zwolle

5 oktober 2018 - De gemeente Zwolle informeert na bemoeienis van BurgerkrachtCentraal en vervolgens van SP Zwolle inmiddels online wel over het voorschot bijstand, echter dat kan nog beter (vollediger). En over de beslistermijn en bezwaartermijn wordt nog steeds niet gerept.
We moedigen de gemeente Zwolle aan om de online informatie verder te verbeteren en zolang dat niet is gebeurd, behoudt de gemeente onze kwalificatie 'Participatiewetteloos'.
Meer...

DDFK Gemeenten

5 oktober 2018 - De informatie over de aanvraag algemene bijstand en het voorschot rammelt te veel in de toeleiding er naar toe alsmede inhoudelijk. Daarom plaatst BurgerkrachtCentraal de vier DDFK gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) op het bankje 'Participatiewetteloos'. We moedigen hen aan om werk te maken van betere samenwerking, uniforme werkwijze en duidelijkheid naar de inwoners die aanspraak willen (moeten) maken op de algemene bijstand.
Meer...

Halte Werk

De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk maken zich ernstig schuldig aan participatiewetteloosheid. Doordat er totaal geen informatie wordt verstrekt, ook niet door Halte Werk waarin zij samenwerken, kunnen we online helemaal niet beoordelen hoe het gesteld is met naleving van de Participatiewet.

We maken ons zeer ernstige zorgen over de burgerbelangen in de drie gemeenten, met name die van mensen die een bijstandsuitkering moeten aanvragen.
Meer...

Werkzaak Rivierenland

Op 2 oktober 2018 moeten we op basis van online informatie op werkzaakrivierenland.nl vaststellen dat Werkzaak Rivierenand zich ten aanzien van het voorschot niet houdt aan de Participatiewet. Wij vermoeden dat in de feitelijke uitvoering belanghebbenden stelselmatig worden gedupeerd.

Gezien het bedieningsgebied van de gemeenschappelijke regeling moeten we ons om een relatief grote groep burgers zorgen maken. We dringen er bij de gemeenteraden van de zeven gemeenten die hun burgers hieraan blootstellen erop aan om snel in te grijpen.
Meer...

Laborijn

Op 1 oktober 2018 moeten we op basis van online informatie op Laborijn.nl vaststellen dat Laborijn zich ten aanzien van het voorschot algemene bijstand niet houdt aan de Participatiewet. Of dit in de feitelijke uitvoeringspraktijk ook zo is, is hiermee niet gezegd. We maken ons echter wel zorgen over die uitvoering.
Meer...