Gemeente Aalsmeer

Op maandag 8 oktober 2018 gaan we naar de gemeente Aalsmeer. Online wel te verstaan om de gemeentelijke website te bezoeken. We kiezen voor het Sociaal Loket. Daar klikken we op 'Werk en inkomensondersteuning' en vervolgens op 'Uitkering'. Als we daarna bij het blokje 'Bijstandsuitkering aanvragen' verder navigeren, komen we bij de informatie die we willen beoordelen.

Het begint goed met uitleg over de voorwaarden (het beleid. De geboden informatie over de bijstandsuitkering stemt overeen met wat er in de Participatiewet is geregeld. Maar dan komt de aanpak (de uitvoering) en dan wordt het fronsen met de wenkbrauwen.

Van loket naar loket

Gemeente Aalsmeer komt met de buurgemeente Amstelveen op de proppen. De belanghebbende wordt geconfronteerd met het verlaten van het Sociaal loket van Aalsmeer en moet kennelijk fysiek naar het Amstelveenloket.

U meldt zich voor een bijstandsuitkering bij het Amstelveenloket in het raadhuis van de gemeente Amstelveen. Hebt u een partner? Dan moet u samen komen. Het Amstelveenloket zal uw situatie doornemen en u doorverwijzen naar het Werkplein AA. Daar heeft u een gesprek met een klantmanager van de gemeente.

Oké er is op zich niets mis mee dat gemeenten met elkaar samenwerken, maar dit komt informatietechnisch wel wat uit de lucht vallen. En wat doet Werkplein AA in dit geheel?
'De klantmanager van de gemeente'... van welke gemeente?

Een uitstapje naar werkpleinaa.nl leert:

Het Werkplein AA is voor werkzoekenden en werkgevers in Amstelveen en Aalsmeer. Op het Werkplein komen vragen van inwoners en aanbod van werk & vacatures bij elkaar.
De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer geven gezamenlijk uitvoering aan arbeidsbemiddeling, re-integratie en uitkeringsverstrekking aan werkzoekenden.

AmstelveenloketWe volgen ook de link bij 'Meer informatie: Amstelveenloket'. Die leidt naar een pagina met een foutmelding die we niet kunnen thuisbrengen.

We maken eruit op dat er iets mis is met de configuratie van Google Maps op de website. Google vraagt ons of we eigenaar van de website zijn. Dat is natuurlijk niet het geval.

De mededeling 'U bent van harte welkom op ons gemeentehuis in Aalsmeer' is sympathiek, maar we hebben net geleerd dat we in Amstelveen moeten zijn.

Het voorschot

Bij gemeentelijke samenwerkingen (waaronder de Gemeenschappelijke Regelingen) loert het gevaar van schimmigheid in de uitvoeringspraktijk. Vaak is er ook sprake van verminderd toezicht door de gemeenteraad doordat er meerdere raden zijn betrokken. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft daar nogal eens aandacht voor gevraagd, net als D66 politica Vera Bergkamp.

Een cruciaal aspect als het wettelijk geregeld recht op voorschot algemene bijstand is dan vaak het kind van de rekening.
Hoe is dat in Aalsmeer?

Op de website van de gemeente Aalsmeer treffen we bij de gerelateerde vragen bij de informatie over de bijstandsuitkering aan:

Wanneer kan ik een voorschot op mijn bijstandsuitkering krijgen?

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente.

Heeft u toch geen recht op bijstand? U moet het voorschot terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschot met de rest van het bedrag verrekend tijdens de eerste bijstanduitbetaling.

Deze summiere informatie is ontoereikend. Meerdere elementen uit artikel 52 van de Participatiewet zijn er niet in vertaald. Eigenlijk wordt de vraag helemaal niet beantwoord. Gemeente Aalsmeer moet het huiswerk beslist over doen en doet er goed aan om te gaan 'shoppen' bij de best practice gemeente Enschede.

Sjoemelen met termijnen

Een ander gevaar dat op de loer ligt, is het sjoemelen met termijnen. Dan wordt er schimmig gedaan rond de meldingsdatum en de datum van bijstandsaanvraag. Hoe verhouden die zich tot de daadwerkelijke ingangsdatum van uitbetalen van de bijstandsuitkering?

Het gevaar zit bij de gemeente Aalsmeer in de volgende tekst:

Kunt u werken? Dan gaan we samen met u twee weken op zoek naar werk. Dit noemen wij de sollicitatieperiode. Lukt het niet om werk te vinden? Dan kan u zich na twee weken weer melden bij het Amstelveenloket. U krijgt dan de informatie mee waarmee u een bijstandsuitkering kan aanvragen.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u eerst vier weken op zoek naar werk of een opleiding, voordat u een bijstandsuitkering kan aanvragen. Dit heet de zoekperiode. Wij melden u aan bij de jongerencoach om u hierbij de te helpen.

Het uitstellen van het indienen van de bijstandsaanvraag is alleen rechtmatig bij aanvragers die jonger dan 27 jaar zijn. De gemeente Aalsmeer past derhalve een wachttijd van twee weken toe bij aanvragers van 27 jaar of ouder. Dit heeft geen wettelijke grondslag en is daarom onrechtmatig.

Als de uiteindelijke uitbetaling ook nog eens twee weken later dan de meldingsdatum zal ingaan, dus vanaf de datum aanvraag, dan is de gemeente Aalsmeer helemaal in overtreding.

Conclusie

De gemeentelijke informatie van de gemeente Aalsmeer aan de aanvrager van een bijstandsuitkering is verwarrend en schimmig. Over het cruciale element 'voorschot' wordt feitelijk niets gezegd. Het gebrek aan transparantie zien we ook terug in de toepassing van een wachttijd. Dat gebeurt onrechtmatig. We maken ons zorgen over de juiste hantering van termijnen (melding versus datum bijstandsaanvraag).

Participatiewetteloos


Datum
8 oktober 2018


Type organisatie
Gemeente


Website
aalsmeer.nl