Gemeente Deventer

In de gemeente Deventer treffen we een zeer verdachte situatie aan die opperste alertheid vereist. Nadat een inwoner zich meldt voor een bijstandsuitkering legt de gemeente een wachttijd op van vier weken. Daarna kan de aanvraag pas worden ingediend.

Dit hoeft nog niet te betekenen dat de Participatiewet wordt geschonden, maar die stap is snel gemaakt als we Deventer uit het oog verliezen en ze onbelemmerd haar gang kan gaan. Betaalt zij toewezen bijstandsuitkeringen met ingang van de meldingsdatum of van de datum waarop de aanvraag is ingediend?

Wachtperiode

Deventer termijn De gemeente Deventer betreedt hiermee een schimmig gebied. Het is niet duidelijk wanneer volgens de gemeente het recht op bijstand ontstaat. Volgens Participatiewet is dat de datum van de melding. Niet de datum van de aanvraag.

Enige geruststelling volgt uit de mededeling dat de gemeente binnen 8 weken na ontvangst van de melding een besluit neemt.

Er is op zich niets aan de hand als de gemeente Deventer bij de uiteindelijke betaling van de bijstandsuitkering start vanaf de meldingsdatum. Als zij dat met ingang van de datum aanvraag gaat doen, overtreedt zij de Participatiewet.

Het probleem is dat we met de online informatie niet kunnen bepalen wat de gemeente Deventer in de praktijk doet.

Opmerking: bij aanvragers die jonger dan 27 jaar zijn, moet volgens de Participatiewet wel een wachtperiode van vier weken voordat de bijstandsaanvraag kan worden ingediend worden toegepast.

Gemeente Deventer doet het onderscheid tussen jonger dan 27 jaar en 27 jaar en ouder te niet en schendt hiermee de Participatiewet.

Voorschot

Deventer voorschot

De schimmigheid neemt toe als we de informatie over het voorschot lezen. De Participatiewet artikel 52 wordt geschonden door de belanghebbende een voorschot te laten aanvragen. Een voorschot aanvragen is niet geregeld in de wet. Wel is geregeld dat de gemeente het voorschot uit eigen beweging moet verstrekken. Goed is nog wel dat er van 'melding' wordt gesproken.

Als uw (on)vermogen is aangetoond dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Deze passage is een door de gemeente Deventer zelf bedachte constructie die niet in lijn is met de Participatiewet. Een aanvraag moet altijd in behandeling worden genomen. De procedure behandeling van de aanvraag is bedoeld om het recht op bijstand vast te stellen of af te wijzen. Vermogen is één van de elementen die daarbij in acht worden genomen.

Conclusie

Bij de gemeente Deventer is schimmigheid troef bij de online informatievoorziening voor de aanvraag bijstandsuitkering. Het kan zijn dat bij de uitvoering in de praktijk alles naar behoren gebeurt, maar dat betwijfelen we op basis van de online informatie. Nader onderzoek en vragen om opheldering is nodig. Wordt vervolgd door BurgerkrachtCentraal.

Participatiewetteloos

Datum
7 oktober 2018

Type organisatie
Gemeente

Website
deventer.nl