Gemeente Lochem

Er zijn gemeenten die gewetensvol omgaan met hun opdracht gericht op hun inwoners en zich daarvoor zo goed mogelijk inspannen. Voor de burgers die (tijdelijk) minder geslaagd zijn in het leven hebben zij net zoveel liefde als als voor succesvolle mensen. Helaas zijn er ook gemeenten waar de besturen een beleid lijken te hebben om 'nutteloze' inwoners minderwaardig te behandelen, in het bijzonder mensen die aanspraak proberen te maken op de algemene bijstand.

Dergelijke gemeenten zijn vaak goed te herkennen aan de manier waarop ze op hun website online informeren over de bijstandsuitkering. De gebrekkigheid hierbij berust dan niet op toeval en is geen brevet van onvermogen, maar een teken aan de wand. Daarom is het zo belangrijk om 380x de informatievoorziening in kaart te brengen.

De gemeente Lochem is op basis van de (ontbrekende) informatie op haar website zo'n burgeronvriendelijke gemeente. En erger!

Omzeilen

Al snel wordt op lochem.nl duidelijk dat (nieuwe) mensen in de algemene bijstand niet zo welkom zijn. Woorden als 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering' worden zoveel mogelijk gemeden. Of ze verwijzen naar andere producten zoals de bijzondere bijstand.

Het vergt gevorderde navigatiekunsten en vaardigheid om gemeentelijk jargon te vertalen die de gemiddelde aanvrager van een bijstandsuitkering niet heeft om uiteindelijk ook nog eens nergens uit te komen.

We ontdekken dat de gemeente Lochem van de inwoners verwacht dat zij in de werk-gaat-voor-uitkering-modus zitten. Zij wil dus gedragsverandering afdwingen. Dat wij leiden af van de manier van informatievoorziening. Het is namelijk zo dat je pas verder komt als je het pad 'Zorg, welzijn en werk' > 'Op zoek naar werk' kiest. Zo niet, dan vind je niets en dat zal je leren, burger!

Overigens vindt BurgerkrachtCentraal ook dat werk voor een uitkering gaat, in ieders belang! Maar we vinden niet dat dit er 'fijntjes' ingewreven hoeft te worden nog voor de aanvraag bijstandsuitkering is ingediend. Laten we de mensen die dan toch al vaak in een benarde situatie zitten vooral helpen zonder sluwe lessen. Laten we ze iets verderop wel begeleiden naar het verlangde arbeidsethos.

Gevonden?!

Als we de insteek 'zoeken naar werk' hebben gekozen, komt het er bij de gemeente Lochem schoorvoetend uit, de term 'bijstandsuitkering'.

De meest voorkomende uitkering die Het Plein verstrekt is vanuit de Participatiewet (PW), ook wel de bijstandsuitkering genoemd.

Men kan het nauwelijks de strot uit krijgen, maar het wordt nu eenmaal ook wel de bijstandsuitkering genoemd.

Laten we niet doorslaan in enthousiasme nu we het denken iets te hebben gevonden, want nu komt Het Plein Zutphen om de hoek kijken. Dat is een gemeentelijke samenwerking die (zoals we vaker zien) op een fiasco is uitgelopen en per 1 januari 2019 wat Lochem betreft zal worden vervangen door een eigen nieuw initiatief: 't Baken.

Sociale dienst Het Plein houdt definitief op te bestaan (De Stentor, 19 juni 2018)

Het Plein is in elk geval online een doodlopend eindstation, kijk maar:

Wanneer u (tijdelijk) geen werk heeft of te weinig eigen inkomen heeft om van rond te komen, kan Het Plein uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum.

Neem gerust contact op met de medewerkers van Het Plein, wij zijn er om u verder te helpen!

Tot zover de vergeefse hoop op online informatie over de bijstand(saanvraag).

Conclusie

Bij de gemeente Lochem kom je bij je zoektocht naar informatie over de bijstandsuitkering met moeite, slim navigeren, vertalen van gemeentelijk jargon en alleen de juiste mindset (werk boven uitkering) op een doodlopende weg terecht die leidt naar Het Plein, online een eindstation dat ook nog eens binnenkort ophoudt te bestaan.

Participatiewetteloos


Datum
10 oktober 2018


Type organisatie
Gemeente


Website
lochem.nl