Gemeente Zwolle

5 oktober 2015 - Inwoners van de gemeente Zwolle kunnen voor een bijstandsuitkering terecht bij de gemeente zelf. Daarvoor moeten zij wel eerst een aanvraag indienen bij het UWV Werkbedrijf (werk.nl). Binnen vijf werkdagen wordt de aanvrager gebeld voor een afspraak voor een intakegesprek.

Primair wordt ingezet op het vinden van betaald werk, maar als de aanvrager niet genoeg geld heeft om van te leven en zelf niet snel voor voldoende inkomsten kan zorgen, dan zet de gemeente de uitkeringsaanvraag verder in gang.

Zwolle kent hierbij het onderscheid tussen de Consulent Inkomen en de Consulent Werk.

Voor begeleiding naar arbeid (en sociale werkvoorziening) werkt de gemeente Zwolle samen met het samenwerkingsorgaan Wezo NV, wezo.nl. Dit uitvoeringsorgaan was/is vanaf 2008 ook een Gemeenschappelijke Regeling (GR). In 2013/2014 waren er plannen om de GR op te heffen. De actuele status van de ontbinding en de oprichting van de beoogde overheids-bv is ons niet bekend. Wezo meldt er voor zover bekend ook niets over. Iemand wel? We houden ons aanbevolen voor een update. In het jaarverslag 2017 Wezo lezen we:

Per 1 juli 2018 zullen Wezo NV en WRA Zwolle dan ook worden samengevoegd in een overheids-bv

WRA staat voor: gemeentelijke afdeling Werk, re-integratie en arbeidsparticipatie.

Het is de bedoeling dat de gemeente Zwolle enig aandeelhouder van deze business wordt (is).

Voorschot bijstand

Een bezoek aan zwolle.nl leert dat de gemeente Zwolle toereikend online informeert over de algemene bijstand en de bijstandsaanvraag.

Informatie over het voorschot is in het voorjaar van 2018 een knelpunt geweest. Dit heeft geleid tot vragen van Brammert Geerling van SP Zwolle. Waarschijnlijk was de aanleiding voor de vragen dat BurgerkrachtCentraal de gemeente op 28 maart 2018 via Twitter erop heeft geattendeerd dat de informatie ontbrak alsmede via een artikel in het Algemeen Dagblad: 'Aanvragen bijstand bij gemeente expres lastig'

Zwolle

We stellen op 5 oktober 2018 vast dat informatie over het voorschot inderdaad is toegevoegd aan de informatie over de bijstand(saanvraag). Helaas staat er niet vermeld dat het voorschot telkens per vier weken wordt verstrekt zolang er nog niet op de aanvraag is beslist.

Het door ons vastgestelde gebrek aan informatie over de beslistermijn en bezwaartermijn is onveranderd. Alsnog een puntje voor SP Zwolle om aan te kaarten?

SP Zwolle

Conclusie

De gemeente Zwolle informeert na bemoeienis van BurgerkrachtCentraal en vervolgens van SP Zwolle inmiddels online wel over het voorschot bijstand, echter dat kan nog beter (vollediger).

En over de beslistermijn en bezwaartermijn wordt nog steeds niet gerept.

We moedigen de gemeente Zwolle aan om de online informatie verder te verbeteren en zolang dat niet is gebeurd, behoudt de gemeente onze kwalificatie 'Participatiewetteloos'.

Participatiewetteloos


Datum
5 oktober 2018


Type organisatie
Gemeente


Website
zwolle.nl


Documenten
Vragen fractievoorzitter SP Brammert Geerling over vermelding voorschot op de website
4-1 MV SP- Voorschot bijstand