Halte Werk

Halte Werk

Er zijn Nederlandse gemeenten die niet onder stoelen of banken schuiven dat zij mensen die een bijstandsuitkering moeten aanvragen als minderwaardige inwoners beschouwen. Ze proberen de toegang naar het sociaal vangnet zoveel mogelijk te blokkeren. Daarmee is het risico groot dat dergelijke burgers in armoede en in problematische schulden terechtkomen. Droevig genoeg lijken het dan weer wel welkome mensen te zijn. Dergelijke gemeenten hebben namelijk vaak een breed palet met allerlei arrangementen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dat geeft te denken!

Drie gemeenten die tot dit type lokale overheid behoren, lijken Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk te zijn met hun gemeentelijke samenwerking Halte Werk. Een online onderzoek van BurgerkrachtCentraal.nl wijst dat uit. De conclusie is zeer schokkend.

Bijstandsuitkering aanvragen... hoe dan?

Wie op heerhugowaard.nl, alkmaar.nl of gemeentelangelijk.nl op zoek gaat naar de mogelijkheid van het aanvragen van een uitkering algemene bijstand, wordt linea recta verwezen naar de website van de gemeenschappelijke regeling van deze gemeenten: Halte Werk. Daaruit valt nog niet op te maken dat de drie gemeenten niets op hebben met burgers die (tijdelijk) onvoldoende inkomen hebben. Die mensonterende werkelijkheid mogen de belanghebbenden bij Halte Werk gaan ontdekken.

Op de website van Halte Werk loopt men tegen allerlei muren aan. Het gaat veel over plichten en het belang van werk. Dat is op zich niet verkeerd. Maar het gaat ook nadrukkelijk over het niet kunnen omgaan met geld, geldproblemen, schuldenproblematiek en dat soort ellende.

Als je een bijstanduitkering aanvraagt, zit je vaak niet eens in de geldproblemen, maar probeer je dat juist te voorkomen. Halte Werk en de drie aangesloten gemeenten lijken daar echter niet aan mee te willen werken en de belanghebbenden liever in de problemen te willen krijgen. Zou dat zijn omdat de burgers dan terug zullen moeten vallen op de arrangementen schuldhulpverlening? Die worden namelijk wel breed uitgemeten op de website van de gemeenschappelijke regeling. Kan zoiets verwerpelijks en pervers het geval zijn?

Uiteindelijk komt de belanghebbende met veel moeite tot de conclusie dat hij geen bijstandsuitkering kan aanvragen bij Halte Werk  (net zoals dat niet bij de gemeente zelf kan) en vindt hij de link naar Werk.nl van het UWV. Daar moet inderdaad de aanvraag worden ingediend. Later komt de aanvraag (dus via een omweg) pas terecht bij Halte Werk.

Schokkend: geen info!

Zoek je naar informatie over de bijstandsuitkering, bijvoorbeeld naar wat je ervan mag verwachten (rechten) en wat men van jou verwacht (plichten) dan doe je dat tevergeefs. Dat is uitermate schokkend en zeer verontrustend. Dit is alleen nog maar de online informatievoorziening die niet in orde is.

Hoe schrijnend zal het in de uitvoering zelf zijn?

De Participatiewet gaat uit van eigen verantwoordelijkheid

Deze belerende tekst kan er nog net van af en dan volgt een link naar de Rijksoverheid. That's it!

Doordat er totaal geen informatie wordt verstrekt, kunnen we al helemaal niet beoordelen hoe Halte Werk omgaat met het recht op voorschot (artikel 52 van de Participatiewet). Het laat zich raden dat op dit punt de wet aan de laars wordt gelapt in Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.

Conclusie

De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk maken zich ernstig schuldig aan participatiewetteloosheid. Doordat er totaal geen informatie wordt verstrekt, ook niet door Halte Werk waarin zij samenwerken, kunnen we online helemaal niet beoordelen hoe het gesteld is met naleving van de Participatiewet.

We maken ons zeer ernstige zorgen over de burgerbelangen in de drie gemeenten, met name die van mensen die een bijstandsuitkering moeten aanvragen.

Halte Werk

Datum onderzoek
oktober 2018

Type organisatie
Gemeenschappelijke Regeling
Collegebesluit

Website
Haltewerk.nl

Betrokken gemeenten
Alkmaar
Heerhugowaard
Langelijk