Werkplein Activerium

Bij het Werkplein Activerium in Apeldoorn is BurgerkrachtCentraal extra alert als het gaat om de uitvoeringspraktijk rond de Participatiewet. Dat heeft veel te maken met de inside information die we over dit orgaan in bezit hebben. Dat werd mogelijk door de  bereidheid van Ray Heijder (onderzoeker bij ons) om zijn eigen case te delen (die loopt vanaf maart 2016 bij de gemeenten Apeldoorn en Epe). Daarin zien we veel schokkende elementen.

De obstakels waar Ray Heijder zelf aanliep, waren de directe aanleiding voor hem om aan BurgerkrachtCentraal aan te bieden een het online onderzoek 'Participatiewetteloos / Participatiewettig' uit te voeren om zijn ervaringen tot profijt te maken voor het algemeen belang.

Werkplein Activerium is een samenwerkingsverband van UWV en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst. Op apeldoorn.nl/Het-Werkplein-Activerium vinden we alleen wat algemene informatie zoals contactgegevens. Niets over de algemene bijstand (Participatiewet).

Speuren naar informatie

Dat het Werkplein Activerium niet informeert over de algemene bijstand zou wel eens een veeg teken kunnen zijn. We onderzoeken of dat vals alarm is of dat de informatievoorziening aan de inwoners van Apeldoorn, Epe, Brummen en Voorst inderdaad (ver) ondermaats is.

Gemeente Apeldoorn
We beginnen met de grootste gemeente, de gemeente Apeldoorn en brengen een bezoek aan Apeldoorn.nl.

We klikken bij 'Snel regelen' op de laatste link 'Meer regelen' omdat de andere items niets te maken hebben met een bijstandsuitkering. We komen uit bij het 'Digitaal loket' en vinden zoals we al een beetje verwachtten het kopje 'Werk en inkomen' bijna helemaal onderaan. Daarbij staat de link 'Bijstandsuitkering'.

Die link leidt naar iets dat een speciale sub website lijkt te zijn:

Samen055. Vragen over zorg, werk, inkomen en opvoeden

Bij een betere blik blijken we iets over het hoofd te hebben gezien op de homepage:

Samen055

Maar hebben we er wat aan? Nee!

De informatie die we daarop vinden, sluit aan op ons beeld van de schimmigheid die de gemeente Apeldoorn betracht bij online informatievoorziening als het gaat om de bijstandsuitkering. In wezen komen we er niet verder dan de mogelijkheid tot het maken van een afspraak voor een gesprek. De gemeente Apeldoorn die (volgens onze inside information) er een handje van heeft om te sjoemelen met wettelijke termijnen, bouwt hier een eerste vertraging in. Er kunnen zomaar enkele tot meer dagen tussen het moment van bijstandsbehoefte en de meldingsdatum (lees ingangsdatum uitkering) zitten. Dat scheelt alvast voor de gemeente Apeldoorn!

Daar moet het gebeuren, in het fysieke gesprek en de opvolgende bijeenkomsten. Online kunnen we niet beoordelen hoe de gemeente Apeldoorn de Participatiewet uitvoert. Dit is zeer onwenselijk en verdacht!

Overigens is niet duidelijk voor wie Samen055 is bedoeld. Alleen voor inwoners van de gemeente Apeldoorn? De aanduiding '055' doet dat vermoeden. We treffen geen onderdeel 'Voor wie is deze website' of iets dergelijks aan.

Maar bij het onderdeel bijstandsuitkering lezen we wel:

Woont u in Apeldoorn of Epe? Dan kunt u online een afspraak maken.

Maar Brummen en Voorst dan?

Gemeente Epe
We kruipen in de huid van een inwoner van de gemeente Epe die online informatie wil inwinnen over een bijstandsuitkering. Op Epe.nl is het even zoeken en een vertaalslag maken. Bij 'In Epe' vind je het kopje 'Werk en inkomen'. Via dat item kom je bij de vermelding 'Werkplein Activerium' en daar staat het woord 'uitkeringen'. Daar klikken we op en...

Het Werkplein Activerium in Apeldoorn is dé plek waar alle diensten op het gebied van werk en inkomen voor inwoners en ondernemers bij elkaar komen.

Een prachtige volzin, maar de gemiddelde inwoner zal zoiets hebben van 'Ja dus?'

Maar goed, klikken op 'Naar Werkplein Activerium' dan maar.

En zie daar... Samen055 blijkt ineens te staan voor Werkplein Activerium! Zou het dan toch ook voor Apeldoorn, Epe EN Brummen en Voorst zijn?

De rest weten we: verder geen informatie over de bijstandsuitkering.

Gemeente Brummen
Op Brummen.nl komen we er snel achter dat het Samen055 niet voor inwoners van Brummen is bedoeld. Daar maken we voor de bijstandsuitkering namelijk kennis met Samengoedvoorelkaar.nl. In de footer zien we staan dat Samen goed voor elkaar een initiatief is van de gemeente Brummen. Dat is duidelijk, zo kan het dus ook gemeente Apeldoorn!

Bij het onderdeel 'werk en inkomen' ontdekken we dat de gemeente Brummen niet meer wil spreken van een bijstandsuitkering, maar van een uitkering Participatiewet. Oké, daar zit wat in; op de term 'bijstandsuitkering' ligt een smet.

Maar de positieve woorden eindigen hier, want ook de gemeente Brummen laat achterwege om inhoudelijk te informeren over de algemene bijstand.

Gemeente Voorst
Nu we bij Apeldoorn, Epe en Brummen hebben vastgesteld dat informatie over de bijstandsuitkering achterwege blijft, moeten we onze hoop vestigen op de gemeente Voorst voor goed nieuws.

Op Voorst.nl begint het wel met een vertaalslag die de belanghebbende inwoner moet weten te maken. Je moet maar net weten dat jouw behoefte iets te maken heeft met 'sociaal domein'. Via dat item bij 'Wonen' kom je uit op een pagina waar je opnieuw moet vertalen. Je moet door hebben dat je bij 'Participatiewet' moet zijn. Daarbij kom je uiteindelijk wel op de pagina over de algemene bijstandsuitkering terecht. Als enige van de vier gemeenten geeft Voorst wel uitgebreide informatie.

Opmerkelijk is dat er helemaal niet wordt gesproken over betrokkenheid van het Werkplein Activerium. Zou dat in de praktijk dan ook niet het geval zijn bij een bijstandsuitkering? We weten het niet, althans niet op basis van online informatie.

Wie het wel weet, mag het zeggen. We houden ons aanbevolen.

Voorschot (artikel 52 Participatiewet)

Bij de gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen kunnen we helemaal wel vergeten dat we worden geïnformeerd over het wettelijk geregelde voorschot op de algemene bijstand. Dit doordat er sowieso dus niets wordt verteld over de bijstandsuitkering.

Bij de gemeente Voorst moeten we het met een minimale en ook nog een onjuiste mededeling doen:

Tussentijdse betalingen zijn niet mogelijk. Als u tijdens behandeling van uw aanvraag geen geld meer hebt om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kan misschien een voorschot worden verstrekt. Dit moet u overleggen met uw klantmanager.

Dit een schandelijk verhaal, onjuist en onvolledig. Schrijf dan helemaal niets, want dit is een grove schendig van de Participatiewet.

'Misschien een voorschot' is volledig de wet negeren. Er bestaat een recht op een voorschot!

'Overleggen met uw klantmanager' is ook onzin, daar waar de Participatiewet voorschrijft dat een voorschot uit eigen beweging van de gemeente moet worden verstrekt binnen vier weken na datum aanvraag en vervolgens telkens per vier weken zolang er niet is beslist op de aanvraag.

Conclusie

Er moet worden gesteld dat Apeldoorn, Epe, Brummen en Voorst in ernstige mate Partipatiewetteloos zijn bij de online informatievoorziening over de aanvraag voor de algemene bijstand. Er wordt zelfs totaal niet geïnformeerd, met gemeente Voorst als uitzondering. Maar zij gaat grof in overtreding met betrekking tot het voorschot.

Hoewel we weinig vertrouwen hebben in met name de gemeente Apeldoorn die kartrekker is in het geheel, hopen we dat de gemeenten op korte termijn verbetering laten zien.

Participatiewetteloos


Datum
5 oktober 2018


Type organisatie
Mandaat- en volmachtregister eenheid
Regeling


Website
apeldoorn.nl/Het-Werkplein-Activerium


Betrokken gemeenten
Apeldoorn
Epe
Brummen
Voorst